logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czerwin
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Aktualności
 O GMINIE CZERWIN
minus O gminie Czerwin
minus Sześć wieków Czerwina
minus Legendy
minus Gmina Czerwin w obiektywie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
plus Podstawy prawne działania samorządu
plus RADA GMINY
minus Wójt Gminy
 URZĄD GMINY CZERWIN
minus Dane teleadresowe
plus Kierownictwo Urzędu Gminy
minus Struktura organizacyjna Urzędu
minus Udostępnianie informacji publicznej
minus Przetwarzanie danych osobowych
 PROGRAMY I STRATEGIE
plus Programy i strategie
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE
minus Placówki Oświatowe
minus Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Gminna Biblioteka Publiczna
minus Zakład Gospodarki Komunalnej
minus Sołectwa
minus Żłobek Gminny w Czerwinie
minus Dzienny Dom "Senior +"
 FINANSE
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Pozostałe dokumenty
plus Sprawozdawczość
 PORADNIK INTERESANTA
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Rolnictwo
plus Gospodarka odpadami, działalność gospodarczai i ochrona środowiska
minus Kwalifikacja wojskowa 2016
minus Rejestr Instytucji Kultury
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
minus 2016
minus 2017
minus 2018
minus 2019
 PROTOKOŁY Z SESJI
minus 2011
minus 2012
minus 2013
minus 2014
minus 2015
minus 2016
minus 2017
minus 2018
minus 2019
 Wybory
plus 2014
plus 2015
minus 2018
minus 2019
 INNE USŁUGI
minus Adresy
minus Adresy stron internetowych
minus Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich
minus Wykaz numerów alarmowych
 DZIENNIKI URZĘDOWE WYDAWANE PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW
minus Dzienniki Urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2011
      plus2012
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwinie Radosław Pęksa 2019-07-10 14:05:00
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-09 08:35:19
Budowa Otwartych Stref Aktywności w msc. Dzwonek, Piski, Seroczyn, Malinowo Nowe, Laski Szlacheckie, na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-03 14:55:42
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-03 12:17:43
Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwinie Radosław Pęksa 2019-07-03 09:19:50
2019 Radosław Pęksa 2019-07-02 12:19:53
Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwinie Radosław Pęksa 2019-07-02 11:48:13
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-02 09:11:04
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-06-26 13:20:07
2019 Radosław Pęksa 2019-06-26 12:31:23
2019 Radosław Pęksa 2019-06-26 12:29:45
Budowa Otwartych Stref Aktywności w msc. Dzwonek, Piski, Seroczyn, Malinowo Nowe, Laski Szlacheckie, na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-06-25 08:24:20
Debata nad Raportem o stanie Gminy Czerwin w roku 2018 Radosław Pęksa 2019-06-22 11:58:13
Budowa Otwartych Stref Aktywności w msc. Dzwonek, Piski, Seroczyn, Malinowo Nowe, Laski Szlacheckie, na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-06-18 17:52:31
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Radosław Pęksa 2019-06-04 10:37:22
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Radosław Pęksa 2019-06-04 10:36:59
2019 Radosław Pęksa 2019-06-04 10:26:31
Archiwalne Radosław Pęksa 2019-05-30 11:28:26
2018 Radosław Pęksa 2019-05-29 08:56:01
2018 Radosław Pęksa 2019-05-24 14:14:02
Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 2+097 do km 3+202,5 Radosław Pęksa 2019-05-22 10:55:20
Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 2+097 do km 3+202,5 Radosław Pęksa 2019-05-22 10:47:48
2019 Radosław Pęksa 2019-05-15 08:45:30
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Drog Radosław Pęksa 2019-05-14 09:16:51
2019 Radosław Pęksa 2019-05-13 12:34:56
2019 Radosław Pęksa 2019-05-10 15:26:26
2019 Radosław Pęksa 2019-05-10 11:40:21
Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 2+097 do km 3+202,5 Radosław Pęksa 2019-05-07 10:51:22
2019 Radosław Pęksa 2019-05-07 10:08:01
Zapytanie ofertowe - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr INR.271.4.2019 w trybie zapytania o cenę na „Wykonanie oddymiania klatki schodowej wraz z montażem i projektem wykonawczy Radosław Pęksa 2019-04-30 14:56:21
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Drog Radosław Pęksa 2019-04-30 14:55:28
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Drog Radosław Pęksa 2019-04-30 14:24:28
2019 Radosław Pęksa 2019-04-30 14:18:26
2019 Radosław Pęksa 2019-04-30 14:17:08
2019 Radosław Pęksa 2019-04-30 13:32:56
2019 Radosław Pęksa 2019-04-30 13:32:36
2019 Radosław Pęksa 2019-04-30 13:30:18
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu Radosław Pęksa 2019-04-30 12:45:09
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 rok Radosław Pęksa 2019-04-29 14:42:42
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 rok Radosław Pęksa 2019-04-29 14:40:36
Dzienny Dom "Senior +" Radosław Pęksa 2019-04-25 10:25:21
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Drog Radosław Pęksa 2019-04-24 10:22:31
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Drog Radosław Pęksa 2019-04-23 14:47:32
Odpady komunalne Radosław Pęksa 2019-04-23 10:51:27
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-04-10 09:24:08
Odpady komunalne Radosław Pęksa 2019-04-01 10:58:55
2018 Radosław Pęksa 2019-04-01 09:15:15
Odpady komunalne Radosław Pęksa 2019-03-27 12:24:31
Odpady komunalne Radosław Pęksa 2019-03-27 12:16:44
Odpady komunalne Radosław Pęksa 2019-03-27 11:37:16
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Radosław Pęksa 2019-03-08 08:55:29
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Radosław Pęksa 2019-03-08 08:54:57
Przetwarzanie danych osobowych Radosław Pęksa 2019-02-21 11:08:31
Zapytanie ofertowe - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr INR.271.4.2019 w trybie zapytania o cenę na „Wykonanie oddymiania klatki schodowej wraz z montażem i projektem wykonawczy Radosław Pęksa 2019-02-15 11:10:30
Odpady komunalne Radosław Pęksa 2019-02-06 14:29:01
Odpady komunalne Radosław Pęksa 2019-02-06 10:52:36
2018 Radosław Pęksa 2019-01-30 14:23:07
2018 Radosław Pęksa 2019-01-30 14:08:00
2018 Radosław Pęksa 2019-01-30 13:29:50
2018 Radosław Pęksa 2019-01-30 13:29:20
ZAPYTANIE OFERTOWE na konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-01-28 22:04:58
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży – Borek Radosław Pęksa 2019-01-28 22:03:35
Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. zamówień publicznych i drogownictwa Radosław Pęksa 2019-01-24 09:48:37
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Radosław Pęksa 2019-01-15 14:56:19
ZAPYTANIE OFERTOWE na konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-01-14 13:16:15
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży – Borek Radosław Pęksa 2019-01-11 15:17:46
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Radosław Pęksa 2019-01-11 11:34:24
ZAPYTANIE OFERTOWE na konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-01-11 08:07:53
ZAPYTANIE OFERTOWE na konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-01-11 07:44:18
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-01-10 15:26:24
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-01-10 15:22:45
ZAPYTANIE OFERTOWE na konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-01-10 13:33:30
ZAPYTANIE OFERTOWE na konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-01-10 13:09:48
Gospodarka odpadami, działalność gospodarczai i ochrona środowiska Radosław Pęksa 2019-01-10 09:43:16
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwi Radosław Pęksa 2019-01-07 14:47:41
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 rok Radosław Pęksa 2019-01-07 14:46:25
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 rok Radosław Pęksa 2019-01-07 14:45:01
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 rok Radosław Pęksa 2019-01-07 14:44:17
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 rok Radosław Pęksa 2019-01-07 14:43:43
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-01-07 14:42:01
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży – Borek Radosław Pęksa 2019-01-07 09:02:15
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży – Borek Radosław Pęksa 2019-01-05 14:27:38
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży – Borek Radosław Pęksa 2019-01-04 15:32:46
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży – Borek Radosław Pęksa 2019-01-03 15:08:55
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-12-20 13:15:29
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-12-19 15:27:21
Odpady komunalne Radosław Pęksa 2018-12-12 14:18:52
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-12-11 15:30:03
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-12-11 15:29:09
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-12-11 14:59:11
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-12-11 14:37:35
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radosław Pęksa 2018-12-10 08:50:27
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Radosław Pęksa 2018-12-10 08:48:17
Komisja Rozwoju Gospodarczego Radosław Pęksa 2018-12-10 08:46:57
Skład Rady Gminy Radosław Pęksa 2018-12-10 08:44:59
Komisja Rewizyjna Radosław Pęksa 2018-12-10 08:43:55
Komisja Rewizyjna Radosław Pęksa 2018-12-10 08:43:17
Wójt Gminy Radosław Pęksa 2018-12-08 10:15:33
Wójt Gminy Radosław Pęksa 2018-12-08 10:12:28
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Radosław Pęksa 2018-12-08 10:12:01
Komisja Rozwoju Gospodarczego Radosław Pęksa 2018-12-08 10:11:52
Komisja Rewizyjna Radosław Pęksa 2018-12-08 10:11:05
Komisja Rewizyjna Radosław Pęksa 2018-12-08 10:09:42
Skład Rady Gminy Radosław Pęksa 2018-12-08 10:09:10
Komisja Rewizyjna Radosław Pęksa 2018-12-08 10:07:50
Skład Rady Gminy Radosław Pęksa 2018-12-08 10:05:17
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-12-03 12:13:04
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-11-30 07:52:16
Zwołanie II sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 12.00 Radosław Pęksa 2018-11-27 09:11:18
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-11-22 15:41:38
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-11-22 15:37:57
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-11-21 15:14:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-11-15 10:28:27
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-11-15 09:02:51
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwi Radosław Pęksa 2018-11-14 17:19:31
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 rok Radosław Pęksa 2018-11-14 17:17:33
Odpady komunalne Radosław Pęksa 2018-11-11 09:59:44
2018 Radosław Pęksa 2018-11-05 11:11:17
2018 Radosław Pęksa 2018-10-25 10:08:05
2018 Radosław Pęksa 2018-10-25 10:01:04
2018 Radosław Pęksa 2018-10-17 08:53:15
2018 Radosław Pęksa 2018-10-17 08:48:41
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-10-16 07:49:25
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Radosław Pęksa 2018-10-16 07:49:03
2018 Radosław Pęksa 2018-10-10 09:20:25
2017 Radosław Pęksa 2018-10-10 09:20:06
2018 Radosław Pęksa 2018-10-08 10:30:38
2018 Radosław Pęksa 2018-10-05 18:26:31
2018 Radosław Pęksa 2018-10-05 14:00:54
2018 Radosław Pęksa 2018-10-02 16:46:55
2018 Radosław Pęksa 2018-10-02 10:06:28
2018 Radosław Pęksa 2018-09-28 11:03:41
2018 Radosław Pęksa 2018-09-28 10:17:05
2018 Radosław Pęksa 2018-09-28 08:43:41
2018 Radosław Pęksa 2018-09-28 08:37:39
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-09-25 14:46:15
2018 Radosław Pęksa 2018-09-21 21:53:37
2018 Radosław Pęksa 2018-09-18 12:41:57
Zapytanie ofertowe - Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+” w Czerwinie Radosław Pęksa 2018-09-17 15:19:13
2018 Radosław Pęksa 2018-09-13 11:32:00
2018 Radosław Pęksa 2018-09-13 11:29:02
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Radosław Pęksa 2018-09-12 09:28:37
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Czerwin w roku szkolnym 2018/2019 Radosław Pęksa 2018-08-28 12:09:55
2018 Radosław Pęksa 2018-08-23 14:25:24
2018 Radosław Pęksa 2018-08-23 14:20:03
2018 Radosław Pęksa 2018-08-22 09:28:12
2018 Radosław Pęksa 2018-08-22 09:24:06
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Czerwin w roku szkolnym 2018/2019 Radosław Pęksa 2018-08-22 09:11:25
w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Piskach na prowadzenie prac remontowo-budowlanych Radosław Pęksa 2018-08-18 13:51:31
2018 Radosław Pęksa 2018-08-18 13:04:22
Zapytanie ofertowe - Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+” w Czerwinie Radosław Pęksa 2018-07-26 11:47:24
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czerwin Radosław Pęksa 2018-07-13 13:08:16
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy czerwin Radosław Pęksa 2018-07-12 12:49:21
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Czerwin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2018-07-09 11:56:08
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-07-05 12:22:12
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-07-05 12:09:56
2018 Radosław Pęksa 2018-07-02 14:29:16
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-07-02 14:02:23
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czerwin Radosław Pęksa 2018-06-14 12:53:40
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czerwin Radosław Pęksa 2018-06-12 15:48:38
2017 Radosław Pęksa 2018-05-30 13:55:41
Dostawa mieszanki żwirowej w ilości 5 200 ton Radosław Pęksa 2018-05-30 09:55:33
Dostawa mieszanki żwirowej w ilości 5 200 ton Radosław Pęksa 2018-05-30 09:53:59
Rozbudowa budynku o klatkę schodową z przebudową poddasza budynku Urzędu Gminy w Czerwinie na potrzeby Dziennego Domu Seniora. Radosław Pęksa 2018-05-25 14:03:52
Przebudowa drogi relacji Gucin – Wojsze Radosław Pęksa 2018-05-25 14:03:18
Przebudowa drogi relacji Gucin – Wojsze Radosław Pęksa 2018-05-25 14:02:51
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-05-24 14:50:01
2018 Radosław Pęksa 2018-05-21 12:36:23
Przebudowa drogi relacji Gucin – Wojsze Radosław Pęksa 2018-05-09 15:10:29
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-05-07 12:26:44
2017 Radosław Pęksa 2018-04-26 09:04:17
2017 Radosław Pęksa 2018-04-26 08:56:58
Rozbudowa budynku o klatkę schodową z przebudową poddasza budynku Urzędu Gminy w Czerwinie na potrzeby Dziennego Domu Seniora. Radosław Pęksa 2018-04-23 15:00:30
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-04-23 08:41:24
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 rok Radosław Pęksa 2018-04-23 08:06:14
2018 Radosław Pęksa 2018-04-17 11:06:38
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" na lata 2018-2020 Radosław Pęksa 2018-04-11 13:21:40
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Czerwin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2018-03-29 13:42:20
2018 Radosław Pęksa 2018-03-27 11:57:54
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin Radosław Pęksa 2018-03-23 13:59:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej lini napowietrznej nN-0,4kV wraz z przyłączami nN-0,4KV Radosław Pęksa 2018-03-22 12:05:11
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-03-07 11:51:55
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czerwin" Radosław Pęksa 2018-03-02 13:32:20
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchcice Radosław Pęksa 2018-03-02 13:31:22
Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans Radosław Pęksa 2018-03-02 11:23:51
Zakup i dostawa kotłów grzewczych dla indywidualnych budynków na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2018-03-02 11:21:27
Przebudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 0+000 do km 2+097 Radosław Pęksa 2018-03-01 11:10:11
Przebudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 0+000 do km 2+097 Radosław Pęksa 2018-02-22 09:02:51
Przebudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 0+000 do km 2+097 Radosław Pęksa 2018-02-13 09:17:00
Przebudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 0+000 do km 2+097 Radosław Pęksa 2018-02-08 14:05:18
Przebudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 0+000 do km 2+097 Radosław Pęksa 2018-02-08 13:56:41
Programy i strategie Radosław Pęksa 2018-02-06 09:20:09
2016 Radosław Pęksa 2018-02-06 08:51:15
Przebudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 0+000 do km 2+097 Radosław Pęksa 2018-01-30 10:38:21
Przebudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 0+000 do km 2+097 Radosław Pęksa 2018-01-25 14:10:52
2017 Radosław Pęksa 2018-01-24 10:32:41
2017 Radosław Pęksa 2018-01-05 13:40:03
2017 Radosław Pęksa 2018-01-05 13:38:39
2017 Radosław Pęksa 2017-12-18 14:54:13
2017 Radosław Pęksa 2017-12-08 15:20:50
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2566W Radosław Pęksa 2017-12-06 11:36:49
Odpady komunalne Radosław Pęksa 2017-12-06 09:23:48
Zakup i dostawa kotłów grzewczych dla indywidualnych budynków na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-11-30 14:27:25
Zakup i dostawa kotłów grzewczych dla indywidualnych budynków na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-11-29 15:14:07
Zakup i dostawa kotłów grzewczych dla indywidualnych budynków na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-11-27 12:49:10
Zakup i dostawa kotłów grzewczych dla indywidualnych budynków na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-11-27 12:45:21
Zakup i dostawa kotłów grzewczych dla indywidualnych budynków na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-11-27 12:41:52
Zakup i dostawa kotłów grzewczych dla indywidualnych budynków na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-11-27 10:25:08
Zakup i dostawa kotłów grzewczych dla indywidualnych budynków na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-11-27 09:28:48
Zwołanie XXXVII sesję Rady Gminy Czerwin w dniu 29 listopada 2017r. Radosław Pęksa 2017-11-21 14:21:32
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-11-17 15:14:32
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-11-17 15:13:37
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-11-17 11:52:28
Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans Radosław Pęksa 2017-11-16 08:11:01
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchcice Radosław Pęksa 2017-11-08 08:52:31
Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans Radosław Pęksa 2017-11-08 08:51:12
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchcice Radosław Pęksa 2017-11-02 13:40:47
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Radosław Pęksa 2017-10-26 12:03:12
2017 Radosław Pęksa 2017-10-26 11:52:52
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchcice Radosław Pęksa 2017-10-24 13:34:03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czerwin" Radosław Pęksa 2017-10-02 14:43:55
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czerwin" Radosław Pęksa 2017-10-02 14:43:50
Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans Radosław Pęksa 2017-10-02 14:42:41
Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans Radosław Pęksa 2017-09-26 14:02:49
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Radosław Pęksa 2017-09-26 12:06:43
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Radosław Pęksa 2017-09-26 12:05:10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czerwin" Radosław Pęksa 2017-09-25 11:54:35
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czerwin" Radosław Pęksa 2017-09-25 08:24:36
2017 Radosław Pęksa 2017-09-15 13:24:27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czerwin" Radosław Pęksa 2017-09-12 09:53:45
2017 Radosław Pęksa 2017-09-12 08:44:28
2017 Radosław Pęksa 2017-09-12 08:34:16
Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans Radosław Pęksa 2017-09-12 08:09:57
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czerwin" Radosław Pęksa 2017-09-08 13:21:53
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czerwin" Radosław Pęksa 2017-09-08 13:15:28
2016 Radosław Pęksa 2017-09-05 13:58:44
2016 Radosław Pęksa 2017-09-05 13:46:37
Ogłoszenie o zamówieniu - ZGK Czerwin - Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Czerwin w roku szkolnym 2017/2018 Radosław Pęksa 2017-08-30 12:07:12
Ogłoszenie o zamówieniu - ZGK Czerwin - Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Czerwin w roku szkolnym 2017/2018 Radosław Pęksa 2017-08-17 11:55:26
Ogłoszenie o zamówieniu - ZGK Czerwin - Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Czerwin w roku szkolnym 2017/2018 Radosław Pęksa 2017-08-11 12:00:20
Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans Radosław Pęksa 2017-08-11 09:42:48
ZGK Czerwin - Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Czerwin w roku szkolnym 2017/2018 Radosław Pęksa 2017-08-09 14:29:04
Przebudowa Drogi Gminnej Nr 250311 w Relacji Laski Włościańskie –Sokołowo - Księżopole Radosław Pęksa 2017-08-08 10:58:10
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze Radosław Pęksa 2017-07-31 14:46:02
Przebudowa Drogi Gminnej Nr 250311 w Relacji Laski Włościańskie –Sokołowo - Księżopole Radosław Pęksa 2017-07-31 14:45:30
Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans Radosław Pęksa 2017-07-31 11:50:10
Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans Radosław Pęksa 2017-07-28 14:12:58
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Radosław Pęksa 2017-07-28 13:01:19
2017 Radosław Pęksa 2017-07-28 07:56:52
Przebudowa Drogi Gminnej Nr 250311 w Relacji Laski Włościańskie –Sokołowo - Księżopole Radosław Pęksa 2017-07-26 11:20:05
Przebudowa Drogi Gminnej Nr 250311 w Relacji Laski Włościańskie –Sokołowo - Księżopole Radosław Pęksa 2017-07-25 14:48:19
Przebudowa Drogi Gminnej Nr 250311 w Relacji Laski Włościańskie –Sokołowo - Księżopole Radosław Pęksa 2017-07-25 14:43:06
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze Radosław Pęksa 2017-07-25 11:05:39
Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans Radosław Pęksa 2017-07-14 15:04:36
Przebudowa Drogi Gminnej Nr 250311 w Relacji Laski Włościańskie –Sokołowo - Księżopole Radosław Pęksa 2017-07-12 08:36:52
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-06-29 10:44:30
w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-06-28 11:23:04
w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-06-28 11:20:49
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2017-06-28 09:13:20
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2017-06-27 15:12:54
Przetarg - Przebudowa Drogi Gminnej Nr 250311 w Relacji Laski Włościańskie –Sokołowo - Księżopole Radosław Pęksa 2017-06-26 12:29:03
Przetarg - Przebudowa Drogi Gminnej Nr 250311 w Relacji Laski Włościańskie –Sokołowo - Księżopole Radosław Pęksa 2017-06-14 13:10:29
Uchwała Nr XXX/15/17 Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-06-13 09:45:59
Uchwała Nr XXX/15/17 Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-06-13 09:45:20
Uchwała Nr XXX/15/17 Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-06-13 09:44:40
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Radosław Pęksa 2017-06-12 13:08:07
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2016 rok Radosław Pęksa 2017-06-12 13:08:00
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Radosław Pęksa 2017-06-12 13:07:52
w sprawie zmiany nazwy ulicy "Karola Świerczewskiego" na ulica "Mazowiecka" Radosław Pęksa 2017-06-12 12:40:31
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwin na lata 2017-2021" Radosław Pęksa 2017-06-12 12:40:24
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Radosław Pęksa 2017-06-12 12:40:14
2017 Radosław Pęksa 2017-06-12 12:27:33
2017 Radosław Pęksa 2017-06-12 12:26:28
Budowa trzech terenów rekreacyjno – integracyjnych w msc. Czerwin, Grodzis Wieś, Suchcice. Radosław Pęksa 2017-06-07 10:11:21
Zapytanie ofertowe - dostawy mieszanki żwirowej Radosław Pęksa 2017-06-06 14:15:56
Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową Radosław Pęksa 2017-06-05 11:44:32
Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową Radosław Pęksa 2017-06-05 11:42:36
Przetarg - Przebudowa Drogi Gminnej Nr 250311 w Relacji Laski Włościańskie –Sokołowo - Księżopole Radosław Pęksa 2017-06-02 08:41:57
Budowa trzech terenów rekreacyjno – integracyjnych w msc. Czerwin, Grodzis Wieś, Suchcice. Radosław Pęksa 2017-05-30 10:43:20
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-05-24 10:11:38
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2017-05-24 10:05:33
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2017-05-24 10:00:16
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2017-05-24 09:59:18
Zapytanie ofertowe - odbiór i utylizacja azbestu Radosław Pęksa 2017-05-23 13:28:42
2017 Radosław Pęksa 2017-05-23 12:28:12
Uchwała Nr XXXI/19/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 19 maja 2017 r. Radosław Pęksa 2017-05-23 11:30:54
Uchwała Nr XXXI/18/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 19 maja 2017 r. Radosław Pęksa 2017-05-23 11:17:21
Uchwała Nr XXXI/18/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 19 maja 2017 r. Radosław Pęksa 2017-05-23 11:10:14
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-05-18 14:19:28
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-05-18 12:46:49
Zapytanie ofertowe - odbiór i utylizacja azbestu Radosław Pęksa 2017-05-15 15:15:35
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania p.n. Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze. Radosław Pęksa 2017-05-15 12:46:44
Budowa trzech terenów rekreacyjno – integracyjnych w msc. Czerwin, Grodzis Wieś, Suchcice. Radosław Pęksa 2017-05-12 12:06:41
Budowa trzech terenów rekreacyjno – integracyjnych w msc. Czerwin, Grodzis Wieś, Suchcice. Radosław Pęksa 2017-05-12 11:19:54
Budowa trzech terenów rekreacyjno – integracyjnych w msc. Czerwin, Grodzis Wieś, Suchcice. Radosław Pęksa 2017-05-12 11:12:27
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-05-11 15:11:54
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 rok Radosław Pęksa 2017-05-11 07:42:56
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-05-10 10:39:50
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze Radosław Pęksa 2017-05-09 13:29:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Radosław Pęksa 2017-05-08 12:08:50
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-05-08 09:51:28
Przebudowa drogi Łady Mans - Chrostowo w msc. Łady Mans Tadeusz Tyszka 2017-05-02 12:56:54
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-04-28 14:38:46
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-04-28 14:38:13
Informacja z otwarcia ofert Radosław Pęksa 2017-04-26 11:06:24
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze Radosław Pęksa 2017-04-25 11:48:35
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze Radosław Pęksa 2017-04-24 15:35:08
Przebudowa drogi Łady Mans - Chrostowo w msc. Łady Mans Tadeusz Tyszka 2017-04-18 10:31:26
Przebudowa drogi Łady Mans - Chrostowo w msc. Łady Mans Radosław Pęksa 2017-04-18 09:43:29
Przebudowa drogi Łady Mans - Chrostowo w msc. Łady Mans Radosław Pęksa 2017-04-18 08:17:26
Przebudowa drogi Łady Mans - Chrostowo w msc. Łady Mans Radosław Pęksa 2017-04-13 15:07:17
Przebudowa drogi Łady Mans - Chrostowo w msc. Łady Mans Radosław Pęksa 2017-04-13 12:23:05
Uchwała Nr XXX/16/17 Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-04-04 11:16:32
Uchwała Nr XXX/12/17 Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-04-04 10:58:53
Uchwała Nr XXX/11/17 Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-04-04 10:58:45
Uchwała Nr XXX/10/17 Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-04-04 10:58:36
Uchwała Nr XXIX/9/17 Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2017-04-04 10:52:51
2017 Radosław Pęksa 2017-04-04 10:46:27
2017 Radosław Pęksa 2017-04-04 10:41:46
Protokół Nr XXVIII/17 Radosław Pęksa 2017-04-04 10:39:39
Żłobek Gminny w Czerwinie Radosław Pęksa 2017-03-28 14:26:38
Żłobek Gminny w Czerwinie Radosław Pęksa 2017-03-28 14:26:22
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego Tadeusz Tyszka 2017-03-24 16:11:52
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego Tadeusz Tyszka 2017-03-24 16:09:02
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszego oraz odcinka ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2565 W Radosław Pęksa 2017-03-15 15:19:50
Zapytanie ofertowe - Opracowanie trzech projektów budowlanych Radosław Pęksa 2017-03-15 15:18:05
Zapytanie ofertowe - Budowa dróg lokalnych w miejscowości Gocły Radosław Pęksa 2017-03-15 15:16:30
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie Radosław Pęksa 2017-03-15 10:34:03
Zapytanie ofertowe - Budowa dróg lokalnych w miejscowości Gocły Radosław Pęksa 2017-03-14 12:44:42
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie Radosław Pęksa 2017-03-14 11:48:16
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie Radosław Pęksa 2017-03-14 11:44:07
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie Radosław Pęksa 2017-03-14 11:39:52
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie Radosław Pęksa 2017-03-14 11:32:39
Zapytanie ofertowe - Opracowanie trzech projektów budowlanych Radosław Pęksa 2017-03-14 11:00:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Radosław Pęksa 2017-03-10 10:29:25
Zapytanie ofertowe - Opracowanie trzech projektów budowlanych Radosław Pęksa 2017-03-08 12:03:22
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszego oraz odcinka ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2565 W Radosław Pęksa 2017-03-07 07:36:42
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Czerwin Tadeusz 2017-02-21 12:40:01
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Czerwin Tadeusz 2017-02-21 12:37:31
Uchwała Nr XXIX/8/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 lutego 2017 r. Radosław Pęksa 2017-02-20 14:57:49
Uchwała Nr XXIX/8/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 lutego 2017 r. Radosław Pęksa 2017-02-20 14:55:03
Żłobek Gminny w Czerwinie Tadeusz 2017-02-16 13:35:02
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-02-07 14:54:11
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Tadeusz 2017-02-07 11:54:28
2016 Radosław Pęksa 2017-02-06 10:39:05
2017 Radosław Pęksa 2017-02-06 10:12:08
Uchwała Nr XXVIII/1/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 r. Radosław Pęksa 2017-02-06 09:50:21
Uchwała Nr XXVIII/1/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 r. Radosław Pęksa 2017-02-06 09:48:20
Uchwała Nr XXVIII/1/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017 r. Radosław Pęksa 2017-02-06 09:46:45
Dofinansowanie do modernizacji kotłowni 2017r. Radosław Pęksa 2017-02-01 12:40:26
2016 Radosław Pęksa 2017-02-01 08:56:53
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-01-31 11:21:20
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-01-24 11:06:11
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-01-24 10:30:40
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-01-24 09:29:54
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-01-24 09:29:48
Przebudowa drogi gminnej Nr 250311 w relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole Radosław Pęksa 2017-01-24 08:29:30
2016 Tadeusz 2017-01-20 11:31:18
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie Tadeusz 2017-01-20 10:35:02
Plan Postepowań o udzielenie zamowień na 2017r. Radosław Pęksa 2017-01-19 13:09:30
Plan Postepowań o udzielenie zamowień na 2017r. Radosław Pęksa 2017-01-19 11:06:09
Odpady komunalne Tadeusz 2016-12-14 15:28:23
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek Tadeusz 2016-12-14 15:17:13
Decyzja - Starosty Ostrołęckiego za uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie Tadeusz 2016-12-08 14:17:52
Przetarg nieograniczony -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czerwin Tadeusz 2016-12-01 15:39:29
Przetarg nieograniczony -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czerwin Tadeusz 2016-11-24 13:13:00
Przetarg nieograniczony -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czerwin Tadeusz 2016-11-17 11:57:49
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Czerwin Tadeusz 2016-11-17 11:50:45
Zaproszenie do złożenia oferty na Budowę bazy ekologiczno - przyrodniczej w miejscowości Czerwin Tadeusz 2016-11-09 12:11:12
Programy i strategie Tadeusz 2016-11-08 13:52:48
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze - Sylągi od skrzyżowania z drogą Wojewódzką nr 627 i drogą Powiatową nr 2563 na odcinku 850 m Tadeusz 2016-11-08 13:27:29
Przetarg nieograniczony -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czerwin Tadeusz 2016-11-07 15:41:58
Zaproszenie do złożenia oferty na Budowę bazy ekologiczno - przyrodniczej w miejscowości Czerwin Tadeusz 2016-11-07 14:26:10
Zaproszenie do złożenia oferty na Budowębazy ekologiczno - przyrodniczej w miejscowości Czerwin Tadeusz 2016-11-07 14:25:51
Zaproszenie do złożenia oferty na Budowębazy ekologiczni - przyrodniczej wmiejscowości Czerwin Tadeusz 2016-11-07 14:24:37
2016 Tadeusz 2016-10-14 13:28:52
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze - Sylągi od skrzyżowania z drogą Wojewódzką nr 627 i drogą Powiatową nr 2563 na odcinku 850 m Tadeusz 2016-10-13 16:33:33
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze - Sylągi od skrzyżowania z drogą Wojewódzką nr 627 i drogą Powiatową nr 2563 na odcinku 850 m Tadeusz 2016-10-13 13:17:22
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze - Sylągi od skrzyżowania z drogą Wojewódzką nr 627 i drogą Powiatową nr 2563 na odcinku 850 m Tadeusz 2016-10-13 13:16:09
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze - Sylągi od skrzyżowania z drogą Wojewódzką nr 627 i drogą Powiatową nr 2563 na odcinku 850 m Tadeusz 2016-10-07 16:11:21
Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie trzech projektów Urządzenie terenu rekreacyjno -integracyjnego w m. Czerwin, m. Grodzisk Duży, m. Suchcice Tadeusz 2016-10-04 09:21:27
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Czerwin Tadeusz 2016-10-03 15:35:36
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własnośćGminy Czerwin Tadeusz 2016-10-03 12:33:49
Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie trzech projektów " "Urządzenie terenu rekreacyjno -integracyjnego w m. Czerwin, m. Grodzisk Duży, m. Suchcice Tadeusz 2016-09-23 15:08:36
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze - Sylągi od skrzyżowania z drogą Wojewódzką nr 627 i drogą Powiatową nr 2563 na odcinku 850 m Tadeusz 2016-09-23 08:11:58
2016 Tadeusz 2016-09-22 14:51:20
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Czerwin Tadeusz 2016-09-19 09:04:02
2016 Tadeusz 2016-09-09 15:31:57
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 rok Tadeusz 2016-09-09 14:55:26
Odpady komunalne Tadeusz 2016-09-09 14:48:50
Odpady komunalne Tadeusz 2016-09-09 14:48:00
Odpady komunalne Tadeusz 2016-09-09 14:46:00
Odpady komunalne Tadeusz 2016-09-09 14:39:14
Odpady komunalne Tadeusz 2016-09-09 14:36:28
Odpady komunalne Tadeusz 2016-09-09 14:35:26
Obwieszczenie budowa farmy wiatrowej Jarnuty Tadeusz 2016-09-07 15:40:55
Odpady komunalne Tadeusz 2016-08-26 15:22:52
Odpady komunalne Tadeusz 2016-08-26 15:17:18
Odpady komunalne Tadeusz 2016-08-26 14:29:18
Odpady komunalne Tadeusz 2016-08-26 09:59:07
Odpady komunalne Tadeusz 2016-08-26 09:37:17
Odpady komunalne Tadeusz 2016-08-26 09:26:08
Dowóz uczniów do szkoły z terenu Gminy Czerwin w roku szkolnym 2016-2017 Tadeusz 2016-08-09 09:54:40
Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej Tadeusz 2016-08-06 13:23:30
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Pubicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie Tadeusz 2016-08-06 13:12:18
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Czerwin Tadeusz 2016-08-05 12:20:41
72 rocznica Powstania Warszawskiego Tadeusz 2016-08-01 12:02:11
Dofinansowanie do Kolektorów słonecznych,instalacji fotowoltaicznej Tadeusz 2016-07-29 14:50:53
Dofinansowanie do Kolektorów słonecznych,instalacji fotowoltaicznej Tadeusz 2016-07-28 16:06:18
2016 Tadeusz 2016-07-27 11:37:29
Informacja Wójta Gminy Czerwin Tadeusz 2016-07-26 12:52:08
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka Tadeusz 2016-07-26 10:15:10
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Pubicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie Tadeusz 2016-07-21 17:05:08
Nabór na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Czerwinie im. Jana Pawła II Tadeusz 2016-07-21 16:56:27
Zapytanie ofertowe na wykonianie zamówienia o wartości poniżej 30 000,00 euro dostawa mieszanki żwirowej w ilości 4 200 ton Tadeusz 2016-07-19 16:19:56
2016 Tadeusz 2016-07-15 10:26:31
2016 Tadeusz 2016-07-15 10:21:19
2016 Tadeusz 2016-07-15 09:39:12
2016 Tadeusz 2016-07-15 09:37:46
2016 Tadeusz 2016-07-15 09:32:36
Petycja w sprawie odwołania od decyzji dyrektora o likwidacji klasy II c Tadeusz 2016-07-15 09:06:09
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Tadeusz 2016-07-13 09:38:55
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2015 rok. Tadeusz 2016-07-13 09:38:00
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Budowa bazy edukacyjno - przyrodniczej w miejscowości Czerwin" Tadeusz 2016-07-13 09:37:45
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin Tadeusz 2016-07-13 09:37:33
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Tadeusz 2016-07-13 09:37:15
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami kamunalnymi Tadeusz 2016-07-13 09:37:00
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami kamunalnymi Tadeusz 2016-07-13 09:36:21
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków składania deklaracji za pomocą środków kamunikacji elektronicznej Tadeusz 2016-07-13 09:35:58
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tadeusz 2016-07-13 09:35:37
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Tadeusz 2016-07-13 09:35:20
w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwin oraz nadania mu statutu Tadeusz 2016-07-13 09:34:55
w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchcicach Tadeusz 2016-07-13 09:34:42
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Tadeusz 2016-07-12 16:03:09
Zapytanie ofertowe na wykonianie zamówienia o wartości poniżej 30 000,00 euro dostawa mieszanki żwirowej w ilości 4 200 ton Tadeusz 2016-07-04 13:59:26
Zapytanie ofertowe na wykonianie zamówienia o wartości poniżej 30 000,00 euro dostawa mieszanki żwirowej w ilości 4 200 ton Tadeusz 2016-07-04 13:58:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin "Rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na oborę uwięziową bezściółkową dla krów dojnych" Tadeusz 2016-07-01 10:56:07
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-20 11:02:49
Oświadczenie na początek kadencji Tadeusz 2016-06-17 12:16:29
Oświadczenie na początek kadencji Tadeusz 2016-06-17 12:13:59
Oświadczenie na początek kadencji Tadeusz 2016-06-17 12:13:12
Oświadczenie na początek kadencji Tadeusz 2016-06-17 12:12:23
Oświadczenie na początek kadencji Tadeusz 2016-06-17 12:12:14
Oświadczenie na koniec kadencji Tadeusz 2016-06-17 12:08:45
Oświadczenie na koniec kadencji Tadeusz 2016-06-17 12:07:32
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 12:01:16
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 12:01:08
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 12:00:04
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 11:57:29
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 11:55:39
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 11:48:41
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 11:47:20
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 11:46:09
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 11:45:24
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 11:44:30
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 11:41:22
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-17 11:35:17
Kierownictwo Urzędu Tadeusz 2016-06-17 11:34:38
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Tadeusz 2016-06-17 11:34:14
Kierownictwo Urzędu Tadeusz 2016-06-17 08:43:00
Kierownictwo Urzędu Tadeusz 2016-06-17 08:42:08
Kierownictwo Urzędu Tadeusz 2016-06-17 08:40:27
Kierownictwo Urzędu Tadeusz 2016-06-17 08:31:15
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 15:34:59
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 15:34:28
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 15:33:53
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:47:54
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:27:22
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:21:23
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:21:09
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:20:43
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:20:21
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:18:53
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:18:29
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:18:07
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:17:41
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:17:28
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:17:13
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:17:01
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:16:36
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:16:21
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:15:09
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:05:22
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-16 09:01:59
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-15 16:06:43
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-15 16:06:01
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-14 15:59:27
Rada Gminy Tadeusz 2016-06-14 15:28:49
Oświadczenie na koniec kadencji Tadeusz 2016-06-14 15:05:46
2015 Tadeusz 2016-06-14 15:02:31
2015 Tadeusz 2016-06-14 15:01:36
2016 Tadeusz 2016-06-14 14:48:35
2016 Tadeusz 2016-06-14 14:47:49
2016 Tadeusz 2016-06-14 14:46:31
Protokół Nr XVII/16 z obrad XVII sesji Rady Gminy Czerwin Tadeusz 2016-06-14 14:39:32
2015 Tadeusz 2016-06-14 14:34:20
Oświadczenia na koniec kadencji Tadeusz 2016-06-14 14:13:51
2015 Tadeusz 2016-06-14 14:12:49
Postanowienie na rozbudowe i przebudowe budynku gospodarczego na oborę uwięziową bezściołkową dla krów dojnych o obsadzie 60 DJP (docelowa obsada bydła w gospodarstwie rolnym inwestora wynosi Tadeusz 2016-06-09 14:29:58
Postanowienie na rozbudowe i przebudowe budynku gospodarczego na oborę uwięziową bezściołkową dla krów dojnych o obsadzie 60 DJP (docelowa obsada bydła w gospodarstwie rolnym inwestora wynosi Tadeusz 2016-06-09 13:47:52
2016 Tadeusz 2016-06-09 12:15:20
2016 Tadeusz 2016-06-09 12:05:08
Uchwała nr XVIII/14/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 19maja 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na Lata 2016 -2025 Tadeusz 2016-06-09 11:51:36
Uchwała nr XVIII/14/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 19maja 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na Lata 2016 -2025 Tadeusz 2016-06-09 11:50:32
Uchwała nr XVIII/14/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 19maja 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na Lata 2016 -2025 Tadeusz 2016-06-09 11:49:19
VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2016 Tadeusz 2016-06-08 09:28:02
INFORMACJE Tadeusz 2016-05-20 08:56:00
Odpady komunalne Tadeusz 2016-05-05 16:10:44
Odpady komunalne Tadeusz 2016-05-05 16:09:44
Podatki i opłaty lokalne Tadeusz 2016-05-05 15:38:22
INFORMACJE Tadeusz 2016-04-29 12:35:53
Informacje archiwalne Tadeusz 2016-04-29 12:32:38
Obwieszczenie Tadeusz 2016-04-28 08:23:41
Obwieszczenie Tadeusz 2016-04-28 08:21:25
Ujemne skutki przezimowania Michał Pęksa 2016-04-07 15:25:49
Ujemne skutki przezimowania Michał Pęksa 2016-04-07 15:25:16
Informacje archiwalne Michał Pęksa 2016-04-05 08:49:03
Informacje archiwalne Michał Pęksa 2016-04-05 08:30:52
Odpady komunalne Michał Pęksa 2016-04-05 08:30:34
Informacje archiwalne Michał Pęksa 2016-04-05 08:30:05
INFORMACJE Michał Pęksa 2016-04-05 08:29:52
Informacje archiwalne Michał Pęksa 2016-04-05 08:29:32
INFORMACJE Michał Pęksa 2016-04-05 08:28:54
2016 Michał Pęksa 2016-04-05 08:23:44
Ujemne skutki przezimowania Michał Pęksa 2016-04-01 09:58:36
Ujemne skutki przezimowania Michał Pęksa 2016-04-01 09:58:23
Ujemne skutki przezimowania Michał Pęksa 2016-04-01 09:58:07
Ujemne skutki przezimowania Michał Pęksa 2016-04-01 09:57:04
Ujemne skutki przezimowania Michał Pęksa 2016-04-01 09:53:29
Ujemne skutki przezimowania Michał Pęksa 2016-04-01 09:52:35
Ujemne skutki przezimowania Michał Pęksa 2016-04-01 09:52:15
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Michał Pęksa 2016-03-24 09:32:38
Komisja Rozwoju Gospodarczego Michał Pęksa 2016-03-24 09:32:06
Komisja Rewizyjna Michał Pęksa 2016-03-24 09:31:37
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy czerwin na 2015 r. Michał Pęksa 2016-03-24 09:21:08
2016 Michał Pęksa 2016-03-18 12:23:22
2016 Michał Pęksa 2016-03-18 12:23:14
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Michał Pęksa 2016-03-18 10:31:13
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Michał Pęksa 2016-03-18 10:30:07
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Michał Pęksa 2016-03-18 10:20:23
INFORMACJE Michał Pęksa 2016-03-17 11:59:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwestarskiego - obory wolnostanowiskowej Michał Pęksa 2016-03-07 15:11:50
Wójt Gminy Michał Pęksa 2016-03-01 10:27:05
Programy i strategie Michał Pęksa 2016-03-01 10:18:24
Programy i strategie Michał Pęksa 2016-03-01 10:18:03
Programy i strategie Michał Pęksa 2016-03-01 10:17:45
Archiwalne Michał Pęksa 2016-03-01 10:17:21
Programy i strategie Michał Pęksa 2016-03-01 10:17:06
Archiwalne Michał Pęksa 2016-03-01 10:16:48
Programy i strategie Michał Pęksa 2016-03-01 10:16:35
Archiwalne Michał Pęksa 2016-03-01 10:16:12
Programy i strategie Michał Pęksa 2016-03-01 10:15:58
Skarbnik Gminy Michał Pęksa 2016-03-01 10:14:17
Wójt Gminy Michał Pęksa 2016-03-01 10:13:09
Wójt Gminy Michał Pęksa 2016-03-01 10:12:46
Sekretarz Gminy Michał Pęksa 2016-03-01 10:11:02
Komisja Rewizyjna Michał Pęksa 2016-02-29 10:58:25
Komisja Rozwoju Gospodarczego Michał Pęksa 2016-02-29 10:57:02
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2016-02-09 11:33:01
Szkolenie z typu operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w związku z planowanym naborem wniosków Michał Pęksa 2016-02-05 08:34:33
2015 Michał Pęksa 2016-01-29 09:27:46
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2016-01-27 13:13:08
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2016-01-27 13:12:32
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2016-01-27 13:12:11
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2016-01-27 13:11:50
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2016-01-27 13:11:35
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2016-01-27 13:11:18
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2016-01-27 13:11:03
2015 Michał Pęksa 2016-01-22 09:59:56
Programy i strategie Michał Pęksa 2016-01-22 09:54:59
Programy i strategie Michał Pęksa 2016-01-22 09:54:33
Programy i strategie Michał Pęksa 2016-01-22 09:53:56
Archiwalne Michał Pęksa 2016-01-22 09:52:17
Kwalifikacja wojskowa 2016 Michał Pęksa 2016-01-19 13:13:46
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Czerwin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania (LGD) "Zaścianek Mazowsza" z sidzibą w Troszynie Michał Pęksa 2016-01-14 09:04:25
2015 Michał Pęksa 2016-01-12 10:06:07
2015 Michał Pęksa 2016-01-11 10:42:00
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2016-01-05 14:45:35
Dzień wolny od pracy Michał Pęksa 2015-12-17 15:13:03
Dzień wolny od pracy Michał Pęksa 2015-12-17 15:12:29
Dzień wolny od pracy Michał Pęksa 2015-12-17 15:11:53
Dzień wolny od pracy Michał Pęksa 2015-12-17 15:11:09
ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO W KWOCIE 8 549 234 ZŁ Michał Pęksa 2015-12-15 11:18:02
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-12-14 15:08:59
INFORMACJE Michał Pęksa 2015-12-14 11:32:25
INFORMACJE Michał Pęksa 2015-12-14 11:30:01
INFORMACJE Michał Pęksa 2015-12-14 11:29:12
Działalność gospodarczai i ochrona środowiska Michał Pęksa 2015-12-14 10:06:27
Dostawa koparko - ładowarki Michał Pęksa 2015-12-11 15:07:15
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-12-11 14:38:04
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-12-11 14:32:39
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-12-11 14:32:23
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-12-11 14:32:10
Informacje archiwalne Michał Pęksa 2015-12-11 14:31:37
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-12-11 14:30:59
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-12-11 14:30:46
2015 Michał Pęksa 2015-12-11 09:52:15
2015 Michał Pęksa 2015-12-11 09:50:38
2015 Michał Pęksa 2015-12-11 09:45:44
E-CENTRA AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Michał Pęksa 2015-12-10 14:02:06
E-CENTRA AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Michał Pęksa 2015-12-10 14:01:47
E-CENTRA AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Michał Pęksa 2015-12-10 14:00:53
2016 Michał Pęksa 2015-12-09 14:26:19
2016 Michał Pęksa 2015-12-09 14:24:29
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku Michał Pęksa 2015-12-09 14:20:27
Działalność gospodarczai i ochrona środowiska Michał Pęksa 2015-12-08 10:37:32
Działalność gospodarczai i ochrona środowiska Michał Pęksa 2015-12-08 10:36:46
Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Michał Pęksa 2015-12-08 10:35:50
Dostawa koparko - ładowarki Michał Pęksa 2015-12-03 13:28:36
ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO W KWOCIE 8 549 234 ZŁ Michał Pęksa 2015-12-02 09:29:52
2015 Michał Pęksa 2015-12-01 14:22:08
2015 Michał Pęksa 2015-11-27 12:02:28
Dostawa koparko - ładowarki Michał Pęksa 2015-11-25 10:11:59
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2015-11-24 10:01:24
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2015-11-24 09:54:39
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2015-11-24 09:54:26
KONKURS NA LOGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZEREWINIE Michał Pęksa 2015-11-13 08:58:40
ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO W KWOCIE 8 549 234 ZŁ Michał Pęksa 2015-11-09 15:04:24
2015 Michał Pęksa 2015-11-03 12:03:39
2015 Michał Pęksa 2015-11-03 11:55:10
2015 Michał Pęksa 2015-11-03 11:54:55
2015 Michał Pęksa 2015-11-03 11:54:39
Badania jakościow polegające na przeprowadzeniu wywiadu grupowego (tzw fokus) Michał Pęksa 2015-11-02 12:32:31
ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO W KWOCIE 8 549 234 ZŁ Michał Pęksa 2015-10-22 12:20:03
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 roku Michał Pęksa 2015-10-22 12:17:26
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 roku Michał Pęksa 2015-10-19 10:56:14
ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO W KWOCIE 8 549 234 ZŁ Michał Pęksa 2015-10-14 13:08:42
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 roku Michał Pęksa 2015-10-08 13:06:34
INFORMACJE Michał Pęksa 2015-10-07 10:06:42
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-10-07 10:04:46
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-10-07 10:04:27
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 roku Michał Pęksa 2015-10-06 11:21:42
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 roku Michał Pęksa 2015-09-28 17:14:24
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 roku Michał Pęksa 2015-09-18 15:32:15
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2015-09-18 10:03:46
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2015-09-10 12:01:21
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-09-04 14:23:56
Sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-08-25 09:01:42
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2015-08-24 11:24:26
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piski Michał Pęksa 2015-08-19 12:40:20
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piski Michał Pęksa 2015-08-19 12:37:12
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piski Michał Pęksa 2015-08-19 12:30:24
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piski Michał Pęksa 2015-08-19 12:30:16
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Czerwin w roku szkolnym 2015-2016 Michał Pęksa 2015-08-19 12:29:52
Ogólnokrajowe referendum zarządzone na 6 września 2015 roku Michał Pęksa 2015-08-10 14:15:41
Ogólnokrajowe referendum zarządzone na 6 września 2015 roku Michał Pęksa 2015-08-03 14:50:58
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piski Michał Pęksa 2015-08-03 13:43:02
Komunikat dotyczący szacowania strat w gospodarstwach dotkniętych suszą Michał Pęksa 2015-07-31 14:51:31
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Czerwin w roku szkolnym 2015-2016 Michał Pęksa 2015-07-29 23:31:42
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Czerwin w roku szkolnym 2015-2016 Michał Pęksa 2015-07-27 21:24:07
Ogólnokrajowe referendum zarządzone na 6 września 2015 roku Michał Pęksa 2015-07-23 08:29:12
Ogólnokrajowe referendum zarządzone na 6 września 2015 roku Michał Pęksa 2015-07-23 08:28:40
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Michał Pęksa 2015-07-21 14:00:45
2015 Michał Pęksa 2015-07-21 13:40:05
2015 Michał Pęksa 2015-07-21 13:35:01
Komunikat Michał Pęksa 2015-07-20 12:52:44
Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego Michał Pęksa 2015-07-20 12:50:29
Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego Michał Pęksa 2015-07-20 12:50:09
Rada Gminy Michał Pęksa 2015-07-13 10:31:57
Rada Gminy Michał Pęksa 2015-07-13 10:11:53
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czerwin w okresie od 01.09.2015r- 31.08.2020r. Michał Pęksa 2015-07-09 10:42:30
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czerwin w okresie od 01.09.2015r- 31.08.2020r. Michał Pęksa 2015-06-30 12:55:32
2015 Michał Pęksa 2015-06-25 14:14:18
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czerwin w okresie od 01.09.2015r- 31.08.2020r. Michał Pęksa 2015-06-23 15:31:53
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Środowiskowej Michał Pęksa 2015-06-16 15:09:27
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Środowiskowej Michał Pęksa 2015-06-16 15:08:27
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Środowiskowej Michał Pęksa 2015-06-16 15:08:05
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Michał Pęksa 2015-06-16 14:55:55
O g ł o s z e n i e o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Michał Pęksa 2015-06-16 14:51:17
w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Czerwin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Michał Pęksa 2015-06-15 09:27:11
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok Michał Pęksa 2015-06-15 09:26:58
2015 Michał Pęksa 2015-06-15 09:22:28
2015 Michał Pęksa 2015-06-11 14:05:33
INFORMACJE Michał Pęksa 2015-06-01 09:06:13
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-06-01 09:01:28
2015 Michał Pęksa 2015-05-28 10:10:33
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2015-05-28 10:07:43
Rada Gminy Michał Pęksa 2015-05-28 10:05:56
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2015-05-28 10:04:40
Konkurs wiedzy o Zaścianku Michał Pęksa 2015-05-28 08:22:08
Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej w części ściółkowej i w pozostałej części bezściółk Michał Pęksa 2015-05-20 15:14:33
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-05-20 12:31:14
INFORMACJE Michał Pęksa 2015-05-20 08:41:01
INFORMACJE Michał Pęksa 2015-05-20 08:40:29
INFORMACJE Michał Pęksa 2015-05-19 14:34:10
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-05-19 14:30:52
Odpady komunalne Michał Pęksa 2015-05-14 14:29:42
INFORMACJE Michał Pęksa 2015-05-08 13:35:43
Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Michał Pęksa 2015-05-06 14:26:32
Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Michał Pęksa 2015-05-06 14:26:07
Dostawa mieszanki żwirowej w ilości 7 600 ton Michał Pęksa 2015-05-06 12:43:37
Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Michał Pęksa 2015-05-05 13:27:19
Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Michał Pęksa 2015-05-05 13:24:52
2015 Michał Pęksa 2015-04-30 10:50:58
2015 Michał Pęksa 2015-04-30 10:44:36
Dostawa mieszanki żwirowej w ilości 7 600 ton Michał Pęksa 2015-04-27 10:40:21
Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Michał Pęksa 2015-04-21 08:02:55
Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Michał Pęksa 2015-04-17 09:36:24
Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Michał Pęksa 2015-04-17 09:12:11
Dostawa mieszanki żwirowej w ilości 7 600 ton Michał Pęksa 2015-04-15 12:46:10
Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Michał Pęksa 2015-04-14 08:26:00
Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Michał Pęksa 2015-04-14 08:25:46
Wesołych Świąt Michał Pęksa 2015-04-03 09:25:17
Wesołych Świąt Michał Pęksa 2015-04-03 09:25:05
Wesołych Świąt Michał Pęksa 2015-04-03 09:24:40
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Michał Pęksa 2015-03-26 12:42:44
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Michał Pęksa 2015-03-26 12:42:36
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Michał Pęksa 2015-03-26 12:42:25
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2015-2025 Michał Pęksa 2015-03-26 12:42:17
2015 Michał Pęksa 2015-03-26 12:41:39
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Michał Pęksa 2015-03-26 12:34:03
2014 Michał Pęksa 2015-03-26 12:30:29
2014 Michał Pęksa 2015-03-26 12:29:42
Sołectwa Michał Pęksa 2015-03-23 10:56:29
Sołectwa Michał Pęksa 2015-03-23 10:55:47
Ogłoszenie Michał Pęksa 2015-03-16 11:45:43
Oświadczenia na początek kadencji Michał Pęksa 2015-03-10 09:41:55
Oświadczenia na początek kadencji Michał Pęksa 2015-03-10 09:41:34
Oświadczenia na początek kadencji Michał Pęksa 2015-03-09 13:11:04
Wirtualny spacer Michał Pęksa 2015-03-02 10:42:49
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Michał Pęksa 2015-02-20 15:07:24
2014 Michał Pęksa 2015-02-16 12:12:33
2014 Michał Pęksa 2015-02-16 12:09:54
2015 Michał Pęksa 2015-02-16 11:47:27
Programy i strategie Michał Pęksa 2015-02-16 11:45:55
Archiwalne Michał Pęksa 2015-02-16 11:43:56
Archiwalne Michał Pęksa 2015-02-16 11:43:31
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2015-02-12 10:24:56
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2015-02-05 15:13:52
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2015-02-05 15:13:19
Oświadczenia na początek kadencji Michał Pęksa 2015-02-04 10:52:12
Oświadczenia na początek kadencji Michał Pęksa 2015-02-04 10:51:22
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2015-01-27 10:14:17
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN+15kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowie linii napowietrznej nN+0,4 k Michał Pęksa 2015-01-26 15:27:38
Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV przewodem typu AsXSn, na terenie działek ozn. nr geod. 334/1, 334/2, 346, 347, Michał Pęksa 2015-01-26 15:27:07
Zawiadomienie o kontynuowaniu postępowania administracyjnego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN YAKXS 4x240 wraz ze złączem pomiarowym, zlokalizowanej na terenie działki ozn. nr geod. Michał Pęksa 2015-01-26 15:26:40
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2015-01-09 14:06:04
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2015-01-09 14:05:45
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2015-01-09 14:05:31
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2015-01-09 14:05:07
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2015-01-09 14:04:29
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2015-01-09 13:51:52
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2015-01-09 13:49:06
2015 Michał Pęksa 2015-01-08 09:29:35
2014 Michał Pęksa 2015-01-08 08:37:41
2014 Michał Pęksa 2015-01-08 08:31:33
2014 Michał Pęksa 2015-01-08 08:30:19
2014 Michał Pęksa 2015-01-08 08:29:23
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-01-08 08:26:21
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-01-08 08:26:11
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-01-08 08:26:03
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2015 rok Michał Pęksa 2015-01-08 08:25:53
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-01-08 08:25:44
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Michał Pęksa 2015-01-08 08:23:52
2014 Michał Pęksa 2015-01-08 08:16:46
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju GospodarczegoRady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-01-08 08:14:31
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-01-08 08:14:22
w sprawie ustalenia terminu wyborów sołtysów na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-01-08 08:14:01
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin Michał Pęksa 2015-01-08 08:13:46
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 2.116.858 zł Michał Pęksa 2014-12-29 14:14:19
2014 Michał Pęksa 2014-12-29 11:47:26
Przebudowa SUW w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-12-29 08:27:15
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 2.116.858 zł Michał Pęksa 2014-12-23 12:46:57
INFORMACJE Michał Pęksa 2014-12-22 10:29:17
INFORMACJE Michał Pęksa 2014-12-22 10:28:50
Odpady komunalne Michał Pęksa 2014-12-19 12:43:43
Odpady komunalne Michał Pęksa 2014-12-19 12:42:07
Odpady komunalne Michał Pęksa 2014-12-19 12:40:56
Odpady komunalne Michał Pęksa 2014-12-19 12:39:20
Odpady komunalne Michał Pęksa 2014-12-19 12:31:15
Informacje archiwalne Michał Pęksa 2014-12-19 12:30:43
Odpady komunalne Michał Pęksa 2014-12-19 12:26:24
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-12-18 15:11:23
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Michał Pęksa 2014-12-17 13:20:30
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2014-12-17 09:09:56
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2014-12-17 09:09:04
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2014-12-17 09:08:40
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2014-12-17 09:08:07
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2014-12-17 09:02:59
2014 Michał Pęksa 2014-12-17 08:41:54
2014 Michał Pęksa 2014-12-16 12:26:19
2014 Michał Pęksa 2014-12-16 12:24:31
Przebudowa SUW w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-12-15 12:07:21
III kwartał Michał Pęksa 2014-12-12 12:58:31
III kwartał Michał Pęksa 2014-12-12 12:57:40
II kwartał Michał Pęksa 2014-12-12 12:51:35
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-12-11 12:16:02
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2014-12-08 14:55:37
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2014-12-08 14:54:41
Przebudowa SUW w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-12-02 12:14:58
Przebudowa SUW w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-12-02 10:46:50
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-11-28 11:25:07
2014 Michał Pęksa 2014-11-25 13:01:43
2014 Michał Pęksa 2014-11-25 13:00:31
2014 Michał Pęksa 2014-11-24 15:13:49
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Czerwin Michał Pęksa 2014-11-21 08:19:34
INFORMACJE Michał Pęksa 2014-11-21 08:14:15
INFORMACJE Michał Pęksa 2014-11-21 08:13:47
INFORMACJE Michał Pęksa 2014-11-21 08:13:01
Odpady komunalne Michał Pęksa 2014-11-21 08:05:00
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-11-18 08:27:55
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-11-18 08:27:18
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-11-18 08:24:27
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-11-13 14:20:23
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-11-13 14:20:04
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-11-13 14:18:52
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-11-13 14:14:12
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-11-13 13:52:54
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-11-12 14:23:52
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbestu na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-11-06 12:32:49
Oświadczenia na koniec kadencji Michał Pęksa 2014-11-06 11:53:30
Oświadczenia na koniec kadencji Michał Pęksa 2014-11-06 11:52:29
Oświadczenia na koniec kadencji Michał Pęksa 2014-11-06 11:50:58
Oświadczenia na koniec kadencji Michał Pęksa 2014-11-06 11:49:55
Oświadczenia na koniec kadencji Michał Pęksa 2014-11-06 11:47:47
Oświadczenia na koniec kadencji Michał Pęksa 2014-11-06 11:46:24
Oświadczenia na koniec kadencji Michał Pęksa 2014-11-06 10:25:04
Oświadczenia na koniec kadencji Michał Pęksa 2014-11-06 10:24:14
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-11-05 11:34:51
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-11-05 11:34:30
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2014-11-03 14:46:22
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2014-11-03 14:44:58
Rada Gminy Michał Pęksa 2014-11-03 14:42:02
2013 Michał Pęksa 2014-11-03 14:34:39
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-31 13:39:25
Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Żabin – Tomasze w rejonie msc. Grodzisk Wieś, Dzwonek, Suchcice, Janki Młode Michał Pęksa 2014-10-30 14:38:48
Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Żabin – Tomasze w rejonie msc. Grodzisk Wieś, Dzwonek, Suchcice, Janki Młode Michał Pęksa 2014-10-30 14:37:17
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-28 13:39:49
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-27 11:10:11
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-27 11:10:05
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-27 10:34:07
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-27 09:33:16
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-27 08:17:25
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-24 09:48:53
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-24 09:35:36
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-23 09:13:04
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-23 09:12:20
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-21 11:52:17
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-20 11:53:43
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-20 11:53:32
Struktura organizacyjna Urzędu Michał Pęksa 2014-10-16 08:49:22
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Czerwin w roku szkolnym 2014-2015 Michał Pęksa 2014-10-13 09:20:56
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-09 11:12:26
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-10-08 12:54:32
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Czerwin w roku szkolnym 2014-2015 Michał Pęksa 2014-10-02 11:33:33
Sołectwa Michał Pęksa 2014-10-01 08:25:06
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Czerwin w roku szkolnym 2014-2015 Michał Pęksa 2014-09-29 12:12:40
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-09-26 13:33:01
2014 Michał Pęksa 2014-09-25 14:10:37
2014 Michał Pęksa 2014-09-25 14:09:37
2014 Michał Pęksa 2014-09-24 08:48:18
Wójt Gminy Michał Pęksa 2014-09-10 14:04:20
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Michał Pęksa 2014-09-04 14:20:24
aaaa Michał Pęksa 2014-09-04 14:19:51
II kwartał Michał Pęksa 2014-08-29 12:44:13
II kwartał Michał Pęksa 2014-08-29 12:34:52
Odpady komunalne Michał Pęksa 2014-08-27 12:53:31
Adaptacja poddasza nieużytkowego na sale lekcyjne wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z pomieszczeniami szatni i magazynami podręcznymi na działce nr ew 41 w Czerwinie przy ul. Szkolnej Michał Pęksa 2014-07-30 15:16:42
Adaptacja poddasza nieużytkowego na sale lekcyjne wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z pomieszczeniami szatni i magazynami podręcznymi na działce nr ew 41 w Czerwinie przy ul. Szkolnej Michał Pęksa 2014-07-24 10:28:36
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-07-11 15:00:54
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2014-06-30 13:12:47
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2014-06-30 13:12:28
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2014-06-30 13:10:51
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2014-06-30 13:09:08
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Michał Pęksa 2014-06-30 13:08:01
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Michał Pęksa 2014-06-30 13:07:48
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Michał Pęksa 2014-06-30 12:55:54
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2014-06-30 12:53:17
2014 Michał Pęksa 2014-06-30 12:47:24
Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości Michał Pęksa 2014-06-30 12:20:39
2014 Michał Pęksa 2014-06-30 12:15:36
IV kwartał Michał Pęksa 2014-06-30 11:50:35
IV kwartał Michał Pęksa 2014-06-30 11:42:34
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-06-26 15:02:40
Dostawa mieszanki żwirowej drogowej w ilości 6 500 ton na remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Czerwin w 2014 r. Michał Pęksa 2014-06-24 08:35:26
Dostawa mieszanki żwirowej drogowej w ilości 6 500 ton na remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Czerwin w 2014 r. Michał Pęksa 2014-06-13 13:57:47
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2014-06-09 12:26:56
Rada Gminy Michał Pęksa 2014-06-09 12:26:19
2014 Michał Pęksa 2014-06-09 09:54:58
2014 Michał Pęksa 2014-06-09 09:47:34
Rada Gminy Michał Pęksa 2014-06-05 11:25:50
Rada Gminy Michał Pęksa 2014-06-05 11:25:45
Rada Gminy Michał Pęksa 2014-06-05 10:44:48
Rada Gminy Michał Pęksa 2014-06-05 10:27:13
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2014-06-05 10:26:27
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2014-06-05 10:24:57
Rada Gminy Michał Pęksa 2014-06-05 10:23:55
Podatki i opłaty lokalne Michał Pęksa 2014-06-02 09:07:26
Podatki i opłaty lokalne Michał Pęksa 2014-06-02 09:04:27
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-06-02 09:03:02
2013 Michał Pęksa 2014-05-30 14:31:48
Podatki i opłaty lokalne Michał Pęksa 2014-05-30 14:31:08
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-05-30 10:05:27
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-05-29 09:22:47
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-05-23 22:28:51
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Michał Pęksa 2014-05-16 14:46:37
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Michał Pęksa 2014-05-14 13:41:55
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-05-12 14:03:07
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-05-12 14:02:44
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2014-05-12 14:02:14
Budowa placu zabaw na działce nr 458/2 w Czerwinie Michał Pęksa 2014-05-07 11:21:59
Budowa placu zabaw na działce nr 458/2 w Czerwinie Michał Pęksa 2014-04-29 09:40:34
Organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-04-28 14:07:25
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Michał Pęksa 2014-04-24 08:31:24
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Michał Pęksa 2014-04-24 08:30:15
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Michał Pęksa 2014-04-24 08:29:30
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Michał Pęksa 2014-04-24 08:28:48
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Michał Pęksa 2014-04-24 08:16:19
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Michał Pęksa 2014-04-24 08:13:58
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Michał Pęksa 2014-04-24 08:13:18
Budowa placu zabaw na działce nr 458/2 w Czerwinie Michał Pęksa 2014-04-22 09:30:37
Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów Michał Pęksa 2014-04-18 10:19:02
Życzenia świąteczne Michał Pęksa 2014-04-18 08:43:06
Życzenia świąteczne Michał Pęksa 2014-04-18 08:42:24
Życzenia świąteczne Michał Pęksa 2014-04-18 08:41:35
Życzenia świąteczne Michał Pęksa 2014-04-18 08:41:13
Życzenia świąteczne Michał Pęksa 2014-04-18 08:40:47
Życzenia świąteczne Michał Pęksa 2014-04-18 08:40:23
Życzenia świąteczne Michał Pęksa 2014-04-18 08:39:57
Życzenia świąteczne Michał Pęksa 2014-04-18 08:39:04
2014 Michał Pęksa 2014-04-17 11:56:29
2014 Michał Pęksa 2014-04-17 11:50:58
Kampania "NIE" dla wypalania traw na Mazowszu Michał Pęksa 2014-03-31 07:55:53
Spotkanie dla mieszkańców gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-03-31 07:44:57
Spotkanie dla mieszkańców gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-03-31 07:44:34
Adaptacja poddasza nieużytkowego na sale lekcyjne wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z pomieszczeniami szatni i magazynami podręcznymi na działce nr ew. 41 w Czerwinie przy ul. Szkolnej Michał Pęksa 2014-03-19 14:40:50
Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Michał Pęksa 2014-03-17 12:48:45
Odpady komunalne Michał Pęksa 2014-03-17 12:48:14
2014 Michał Pęksa 2014-03-12 10:29:47
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czerwin Michał Pęksa 2014-03-12 10:05:50
Adaptacja poddasza nieużytkowego na sale lekcyjne wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z pomieszczeniami szatni i magazynami podręcznymi na działce nr ew. 41 w Czerwinie przy ul. Szkolnej Michał Pęksa 2014-03-10 10:38:12
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wielkolaboratoryjnej do produkcji HTPB Michał Pęksa 2014-03-06 15:02:22
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wielkolaboratoryjnej do produkcji HTPB (α,ω-dihydroksypolibu Michał Pęksa 2014-03-06 15:01:22
2014 Michał Pęksa 2014-03-05 13:22:54
2014 Michał Pęksa 2014-03-05 12:59:49
2014 Michał Pęksa 2014-03-05 12:58:24
Statut Gminy Michał Pęksa 2014-03-05 12:50:19
Statut Gminy Michał Pęksa 2014-03-05 12:49:43
Statut Gminy Michał Pęksa 2014-03-05 12:49:08
Statut Gminy Michał Pęksa 2014-03-05 12:47:17
Statut Gminy Michał Pęksa 2014-03-05 12:45:56
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywian Michał Pęksa 2014-02-18 12:20:32
Adaptacja poddasza nieużytkowego na sale lekcyjne wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z pomieszczeniami szatni i magazynami podręcznymi na działce nr ew. 41 w Czerwinie przy ul. Szkolnej Michał Pęksa 2014-02-18 12:15:22
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2014-02-14 12:13:24
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2014-02-06 10:08:39
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2014-01-27 13:29:51
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2014-01-23 12:27:51
2013 Michał Pęksa 2014-01-22 10:50:57
2014 Michał Pęksa 2014-01-22 08:09:02
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2014-01-15 11:20:13
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2014-01-15 11:16:11
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2014-01-15 11:12:29
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2014-01-14 08:44:33
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2014-01-09 12:47:08
2014 Michał Pęksa 2014-01-07 08:22:18
2014 Michał Pęksa 2014-01-07 08:21:18
Programy i strategie Michał Pęksa 2014-01-07 08:02:45
Archiwalne Michał Pęksa 2014-01-07 08:02:06
Programy i strategie Michał Pęksa 2014-01-07 07:59:32
Archiwalne Michał Pęksa 2014-01-07 07:58:33
2013 Michał Pęksa 2014-01-07 07:50:06
2013 Michał Pęksa 2014-01-07 07:41:04
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2013-12-24 09:14:03
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2013-12-24 09:12:44
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2013-12-24 09:11:38
Życzenia Michał Pęksa 2013-12-23 13:47:34
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2013-12-23 13:17:44
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego Michał Pęksa 2013-12-19 11:56:34
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-12-18 07:48:16
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-12-18 07:37:40
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-12-16 08:11:16
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-12-16 08:10:58
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-12-16 08:10:01
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2013-12-13 20:48:14
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2013-12-13 15:17:57
Budowa ciągu pieszo- jezdnego Grodzisk - Czerwin Michał Pęksa 2013-12-13 14:43:09
Odpady komunalne Michał Pęksa 2013-12-11 14:57:26
2014 Michał Pęksa 2013-12-04 10:35:51
2014 Michał Pęksa 2013-12-04 10:35:07
2013 Michał Pęksa 2013-12-04 10:23:57
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-11-15 12:40:37
Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2009-2015 Michał Pęksa 2013-11-12 14:42:00
Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Michał Pęksa 2013-11-05 07:41:25
Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Michał Pęksa 2013-11-05 07:40:58
Zbiórka odpadów komunalnych Michał Pęksa 2013-11-05 07:39:32
Zbiórka odpadów komunalnych Michał Pęksa 2013-11-05 07:38:58
Zbiórka odpadów komunalnych Michał Pęksa 2013-11-05 07:38:36
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno wyrównawczych ,zajęć pozalekcyjnych i warsztatów osobistego rozwoju dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum Michał Pęksa 2013-10-24 11:35:46
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno wyrównawczych ,zajęć pozalekcyjnych i warsztatów osobistego rozwoju dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum Michał Pęksa 2013-10-24 11:34:44
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno wyrównawczych ,zajęć pozalekcyjnych i warsztatów osobistego rozwoju dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum Michał Pęksa 2013-10-16 08:56:47
Organizacja i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz wsparcie pedagoga, wsparcie psychologa , przeprowadzenie warsztatów osobistego rozwoju dla uczniów/ucze Michał Pęksa 2013-10-14 10:29:25
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno wyrównawczych ,zajęć pozalekcyjnych i warsztatów osobistego rozwoju dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum Michał Pęksa 2013-10-11 09:55:26
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno wyrównawczych ,zajęć pozalekcyjnych i warsztatów osobistego rozwoju dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum Michał Pęksa 2013-10-11 09:54:53
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno wyrównawczych ,zajęć pozalekcyjnych i warsztatów osobistego rozwoju dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum Michał Pęksa 2013-10-11 09:52:58
Organizacja i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz wsparcie pedagoga, wsparcie psychologa , przeprowadzenie warsztatów osobistego rozwoju dla uczniów/ucze Michał Pęksa 2013-10-10 15:10:43
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Michał Pęksa 2013-10-09 11:21:08
PSZOK Michał Pęksa 2013-10-09 11:18:55
PSZOK Michał Pęksa 2013-10-09 11:15:53
PSZOK Michał Pęksa 2013-10-09 11:04:53
2013 Michał Pęksa 2013-10-07 13:14:57
2013 Michał Pęksa 2013-10-04 10:02:12
w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie na prowadzenie prac remontowo - konserwatorskich Michał Pęksa 2013-10-04 09:11:08
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wskazania osób do składów Gminnej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum Michał Pęksa 2013-10-04 09:00:40
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-10-03 14:20:17
Programy i strategie Michał Pęksa 2013-09-27 09:50:06
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5.000.000 zł Michał Pęksa 2013-09-18 09:51:21
2013 Michał Pęksa 2013-09-17 12:43:12
Urządzenie miejsc wypoczynku w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2013-09-13 12:59:03
Projekt pn.”Równamy szanse" Michał Pęksa 2013-09-09 07:52:15
Projekt pn.”Równamy szanse" Michał Pęksa 2013-09-09 07:50:26
2013 Michał Pęksa 2013-09-06 14:30:21
2013 Michał Pęksa 2013-09-06 14:15:07
2013 Michał Pęksa 2013-09-06 14:14:51
Statut Gminy Michał Pęksa 2013-09-05 13:08:18
Statut Gminy Michał Pęksa 2013-09-05 13:07:18
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5.000.000 zł Michał Pęksa 2013-09-03 14:55:53
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5.000.000 zł Michał Pęksa 2013-09-03 14:15:11
2013 Michał Pęksa 2013-08-30 13:09:08
2013 Michał Pęksa 2013-08-26 12:25:22
2013 Michał Pęksa 2013-08-23 13:57:46
2013 Michał Pęksa 2013-08-23 13:55:44
II kwartał Michał Pęksa 2013-08-20 12:22:15
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Michał Pęksa 2013-08-20 12:05:00
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Michał Pęksa 2013-08-20 12:01:33
Opinie RIO Michał Pęksa 2013-08-20 08:31:00
Urządzenie miejsc wypoczynku w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2013-08-19 11:12:28
Dostawa mieszanki żwirowej drogowej za kwotę 255 000 złotych brutto na remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Czerwin w 2013 r Michał Pęksa 2013-08-12 10:03:52
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2013-08-12 08:29:26
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2013-08-12 08:19:11
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5.000.000 zł Michał Pęksa 2013-08-09 14:08:30
Urządzenie miejsc wypoczynku w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2013-08-09 12:30:40
Dostawa mieszanki żwirowej drogowej za kwotę 255 000 złotych brutto na remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Czerwin w 2013 r Michał Pęksa 2013-08-05 13:29:12
Budowa dwóch placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Piskach i przy Szkole Podstawowej w Czerwinie Michał Pęksa 2013-08-02 11:08:21
Urządzenie miejsc wypoczynku w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2013-08-02 10:06:31
2013 Michał Pęksa 2013-07-25 10:24:53
Urządzenie miejsc wypoczynku w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2013-07-24 09:24:41
Dostawa mieszanki żwirowej drogowej za kwotę 255 000 złotych brutto na remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Czerwin w 2013 r Michał Pęksa 2013-07-22 14:19:03
Dostawa mieszanki żwirowej drogowej za kwotę 255 000 złotych brutto na remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Czerwin w 2013 r Michał Pęksa 2013-07-22 14:14:14
INFORMACJE Michał Pęksa 2013-07-17 12:07:11
Archiwalne Michał Pęksa 2013-07-17 11:01:14
Programy i strategie Michał Pęksa 2013-07-17 11:01:01
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Michał Pęksa 2013-07-11 12:03:26
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Michał Pęksa 2013-07-11 12:03:10
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Michał Pęksa 2013-07-11 12:02:44
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Michał Pęksa 2013-07-11 12:02:19
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Michał Pęksa 2013-07-11 12:01:54
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Michał Pęksa 2013-07-11 12:01:32
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Michał Pęksa 2013-07-11 12:01:11
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Michał Pęksa 2013-07-11 12:00:51
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kad Michał Pęksa 2013-07-11 11:59:47
Urządzenie miejsc wypoczynku w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2013-07-08 11:52:11
Odpady komunalne Michał Pęksa 2013-07-04 13:30:33
I kwartał Michał Pęksa 2013-07-04 12:11:07
I kwartał Michał Pęksa 2013-07-04 12:04:48
I kwartał Michał Pęksa 2013-07-04 11:20:01
I kwartał Michał Pęksa 2013-07-03 12:43:28
Odpady komunalne Michał Pęksa 2013-07-03 08:28:59
IV kwartał Michał Pęksa 2013-06-27 09:29:42
IV kwartał Michał Pęksa 2013-06-27 09:29:18
Odpady komunalne Michał Pęksa 2013-06-27 09:24:27
Odpady komunalne Michał Pęksa 2013-06-27 09:24:12
Odpady komunalne Michał Pęksa 2013-06-27 09:21:23
IV kwartał Michał Pęksa 2013-06-25 14:22:35
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-06-25 14:18:55
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-06-25 10:50:30
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-06-17 11:41:08
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-06-17 11:13:06
Rada Gminy Michał Pęksa 2013-06-12 09:18:41
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2013-06-11 11:28:51
Rada Gminy Michał Pęksa 2013-06-11 11:27:49
Rada Gminy Michał Pęksa 2013-06-11 11:26:52
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2013-06-11 11:22:27
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-06-11 11:14:47
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-06-11 11:12:38
2011 Michał Pęksa 2013-06-11 10:57:40
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 13:07:08
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 13:05:33
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 13:04:38
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 13:04:19
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 13:03:51
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 13:03:01
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 13:02:43
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 13:02:27
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 13:01:48
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 13:01:23
2012 Michał Pęksa 2013-06-07 12:59:58
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-31 20:48:02
Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w miejscowościach: Czerwin, Grodzisk Duży, Dzwonek gmina Czerwin Michał Pęksa 2013-05-16 08:32:20
Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w miejscowościach: Czerwin, Grodzisk Duży, Dzwonek gmina Czerwin Michał Pęksa 2013-05-11 21:42:14
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:46:54
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:46:43
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:46:25
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:45:57
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:45:11
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:44:51
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:44:34
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:44:09
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:43:25
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:41:42
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:41:18
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:40:49
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:40:13
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:38:42
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-05-09 09:36:56
Postanowienie - budowie obory rusztowej wolnostanowiskowej bezściółkowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP z zbiornikiem szczelnym, zamkniętym na ścieki komunalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Mali Michał Pęksa 2013-04-30 14:29:48
2013 Michał Pęksa 2013-04-30 12:41:11
Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-04-23 08:51:41
2013 Michał Pęksa 2013-04-22 09:23:00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2013-04-11 08:22:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Michał Pęksa 2013-04-09 14:25:01
2013 Michał Pęksa 2013-04-08 14:01:29
Remont Sali widowiskowej oraz przebudowa pomieszczenia biurowego i holu na potrzeby sanitariatów w Domu Strażaka w Czerwinie Michał Pęksa 2013-04-08 10:09:19
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2013-03-29 12:17:17
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2013-03-29 12:15:39
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2013-03-29 12:15:17
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2013-03-29 12:14:50
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2013-03-29 12:14:04
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2013-03-29 11:51:37
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2013-03-29 11:50:11
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2013-03-29 11:49:45
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2013-03-29 11:49:27
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2013-03-29 11:49:07
2013 Michał Pęksa 2013-03-22 10:19:18
Remont Sali widowiskowej oraz przebudowa pomieszczenia biurowego i holu na potrzeby sanitariatów w Domu Strażaka w Czerwinie Michał Pęksa 2013-03-19 13:47:41
Remont Sali widowiskowej oraz przebudowa pomieszczenia biurowego i holu na potrzeby sanitariatów w Domu Strażaka w Czerwinie Michał Pęksa 2013-03-19 13:47:05
Programy i strategie Michał Pęksa 2013-03-13 14:03:40
Programy i strategie Michał Pęksa 2013-03-13 13:55:01
Programy i strategie Michał Pęksa 2013-03-13 13:54:30
Archiwalne Michał Pęksa 2013-03-13 13:53:53
Programy i strategie Michał Pęksa 2013-03-13 13:53:35
Archiwalne Michał Pęksa 2013-03-13 13:52:57
Programy i strategie Michał Pęksa 2013-03-13 13:52:39
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej oraz przyłącza kablowego o łącznej długości ok. 230 m Michał Pęksa 2013-03-08 13:16:48
Remont Sali widowiskowej oraz przebudowa pomieszczenia biurowego i holu na potrzeby sanitariatów w Domu Strażaka w Czerwinie Michał Pęksa 2013-03-08 10:43:07
Remont Sali widowiskowej oraz przebudowa pomieszczenia biurowego i holu na potrzeby sanitariatów w Domu Strażaka w Czerwinie Michał Pęksa 2013-03-07 11:01:43
IV kwartał Michał Pęksa 2013-03-06 09:47:17
IV kwartał Michał Pęksa 2013-03-06 09:44:28
IV kwartał Michał Pęksa 2013-03-04 12:37:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2013-03-01 12:31:49
2013 Michał Pęksa 2013-02-26 10:12:24
Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2009-2015 Michał Pęksa 2013-02-26 09:02:56
Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2009-2015 Michał Pęksa 2013-02-26 09:01:30
Odpady komunalne Michał Pęksa 2013-02-25 08:38:59
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2013-02-25 08:32:05
2012 Michał Pęksa 2013-02-14 14:38:52
w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum przeciwko budowie siłowni wiatrowych w gminie Czerwin odpowiada przepisom ustawy  Michał Pęksa 2013-02-14 14:35:43
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2012-2019 Michał Pęksa 2013-02-14 14:35:35
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Michał Pęksa 2013-02-14 14:35:25
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Michał Pęksa 2013-02-14 14:35:17
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wybranym banku krajowym Michał Pęksa 2013-02-14 14:35:10
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2013-2020 Michał Pęksa 2013-02-14 14:35:03
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Michał Pęksa 2013-02-14 14:34:54
Postanowienie dotyczące rozbiórki istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2013-02-11 21:38:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa obory wolnostanowiskowej bezściółkowej Michał Pęksa 2013-02-08 15:15:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa obory wolnostanowiskowej bezściółkowej Michał Pęksa 2013-02-08 15:14:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa obory wolnostanowiskowej bezściółkowej z wewnętrznymi zbiorni Michał Pęksa 2013-02-08 15:13:57
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory wolnostanowiskowej bezśc Michał Pęksa 2013-02-08 15:11:23
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Michał Pęksa 2013-02-01 14:07:53
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2013-02-01 14:03:45
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2013-01-30 10:27:24
2012 Michał Pęksa 2013-01-14 10:49:33
2013 Michał Pęksa 2013-01-14 10:37:58
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-01-07 11:30:18
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-01-07 11:28:56
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-01-07 09:26:01
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-01-07 09:25:25
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-01-07 09:25:10
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-01-07 09:24:47
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-01-07 09:24:11
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-01-04 15:27:08
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2013-01-04 15:26:06
Adresy alarmowe Michał Pęksa 2013-01-04 15:24:53
Adresy alarmowe Michał Pęksa 2013-01-04 15:24:26
Adresy alarmowe Michał Pęksa 2013-01-04 15:24:02
Adresy alarmowe Michał Pęksa 2013-01-04 15:23:34
Adresy alarmowe Michał Pęksa 2013-01-04 15:23:12
Adresy alarmowe Michał Pęksa 2013-01-04 15:22:27
Adresy alarmowe Michał Pęksa 2013-01-04 15:22:00
Adresy alarmowe Michał Pęksa 2013-01-04 15:21:32
Adresy alarmowe Michał Pęksa 2013-01-04 15:21:06
2012 Michał Pęksa 2013-01-04 15:07:36
2012 Michał Pęksa 2013-01-04 15:07:09
2012 Michał Pęksa 2013-01-04 15:06:36
2012 Michał Pęksa 2013-01-04 15:06:15
2012 Michał Pęksa 2013-01-04 15:05:15
2012 Michał Pęksa 2013-01-04 15:04:51
2012 Michał Pęksa 2013-01-04 15:03:35
2012 Michał Pęksa 2013-01-04 14:56:54
Rok 2011 Michał Pęksa 2013-01-04 13:26:22
Rok 2010 Michał Pęksa 2013-01-04 13:26:05
ROK 2009 Michał Pęksa 2013-01-04 13:25:50
2012 Michał Pęksa 2013-01-04 13:25:33
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:25:05
Rok 2012 Michał Pęksa 2013-01-04 13:24:52
Rok 2011 Michał Pęksa 2013-01-04 13:24:43
Rok 2010 Michał Pęksa 2013-01-04 13:24:30
Rok 2010 Michał Pęksa 2013-01-04 13:24:08
Rok 2011 Michał Pęksa 2013-01-04 13:23:56
Rok 2012 Michał Pęksa 2013-01-04 13:23:32
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:23:17
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:23:09
2012 Michał Pęksa 2013-01-04 13:22:09
Rok 2012 Michał Pęksa 2013-01-04 13:18:42
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:17:42
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:17:09
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:16:38
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:16:07
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:15:13
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:13:31
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:12:21
Rok 2013 Michał Pęksa 2013-01-04 13:10:18
Rok 2012 Michał Pęksa 2013-01-04 13:08:03
Odpady komunalne Michał Pęksa 2012-12-28 10:11:49
Odpady komunalne Michał Pęksa 2012-12-28 10:11:13
Odpady komunalne Michał Pęksa 2012-12-28 10:06:02
Życzenia Michał Pęksa 2012-12-20 15:12:05
Życzenia Michał Pęksa 2012-12-20 15:11:39
Życzenia Michał Pęksa 2012-12-20 15:11:11
Życzenia Michał Pęksa 2012-12-20 15:10:49
Życzenia Michał Pęksa 2012-12-20 15:09:39
Życzenia Michał Pęksa 2012-12-20 15:09:10
Życzenia Michał Pęksa 2012-12-20 15:07:52
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-12-11 13:01:35
Udostępnianie informacji publicznej Michał Pęksa 2012-12-11 08:58:05
Udostępnianie informacji publicznej Michał Pęksa 2012-12-11 08:57:38
III kwartał Michał Pęksa 2012-12-07 08:52:31
2012 Michał Pęksa 2012-11-29 09:12:33
Przebudowa drogi Wólka Czerwińska - Dobki Nowe na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-11-26 10:35:15
Przebudowa drogi gminnej na odcinkach: Grodzisk – Borek i Zaorze – Stylągi Michał Pęksa 2012-11-14 13:41:22
Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-11-07 10:13:42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Michał Pęksa 2012-10-30 11:46:52
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2012-10-30 11:43:57
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2012-10-30 11:43:17
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-10-26 15:16:22
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-10-23 15:24:55
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-10-16 09:42:37
Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-10-16 09:42:06
Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-10-16 09:41:13
Adresy Michał Pęksa 2012-10-12 15:01:44
2012 Michał Pęksa 2012-10-12 15:01:10
Nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” składane przez beneficj Michał Pęksa 2012-10-10 09:56:53
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-10-02 14:02:34
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-10-02 14:02:14
Postanowienie - przebudowa drogi Grodzisk - Goworowo Michał Pęksa 2012-09-27 13:10:17
Dane teleadresowe Michał Pęksa 2012-09-25 13:55:17
Dane teleadresowe Michał Pęksa 2012-09-25 13:54:48
Szkolenie Michał Pęksa 2012-09-24 11:19:02
2012 Michał Pęksa 2012-09-19 11:03:34
INFORMACJE Michał Pęksa 2012-09-12 12:40:39
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2012-09-12 12:39:06
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2012-09-12 12:37:36
Śmieciowa rewolucja Michał Pęksa 2012-09-12 12:36:04
Śmieciowa rewolucja Michał Pęksa 2012-09-12 12:34:35
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO i wystąpieniu do organów opiniujących - Przebudowie drogi nr 2566W Grodzisk – Goworowo Michał Pęksa 2012-09-12 08:01:43
Aktualności Michał Pęksa 2012-09-11 11:25:34
Aktualności Michał Pęksa 2012-09-11 11:25:18
Dostawa mieszanki żwirowej na kwotę 130 000 zł (brutto) na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-09-06 10:37:29
Dostawa mieszanki żwirowej na kwotę 130 000 zł (brutto) na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-09-05 09:20:10
Dostawa mieszanki żwirowej na kwotę 130 000 zł (brutto) na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-09-05 09:19:39
Zapraszamy na konsultacje – wkrótce kolejny nabór wniosków Michał Pęksa 2012-08-31 09:23:05
Zapraszamy na konsultacje – wkrótce kolejny nabór wniosków Michał Pęksa 2012-08-31 09:22:23
Zapraszamy na konsultacje – wkrótce kolejny nabór wniosków Michał Pęksa 2012-08-31 09:21:48
Zapraszamy na konsultacje – wkrótce kolejny nabór wniosków Michał Pęksa 2012-08-31 09:21:11
Aktualności Michał Pęksa 2012-08-30 13:53:15
Aktualności Michał Pęksa 2012-08-30 13:52:57
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-08-28 13:56:11
Dostawa mieszanki żwirowej na kwotę 130 000 zł (brutto) na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-08-22 15:17:04
Dostawa mieszanki żwirowej na kwotę 130 000 zł (brutto) na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-08-22 15:13:59
Dostawa mieszanki żwirowej na kwotę 130 000 zł (brutto) na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-08-22 10:02:36
Dostawa mieszanki żwirowej na kwotę 130 000 zł (brutto) na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-08-22 10:00:36
Dostawa mieszanki żwirowej na kwotę 130 000 zł (brutto) na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-08-21 15:03:53
Dostawa mieszanki żwirowej na kwotę 130 000 zł (brutto) na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-08-21 14:27:10
Dostawa mieszanki żwirowej na kwotę 130 000 zł (brutto) na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-08-21 14:17:50
Odmulenie stawu oraz rekultywacja działki Michał Pęksa 2012-08-10 10:12:54
Odmulenie stawu oraz rekultywacja działki Michał Pęksa 2012-08-10 10:12:33
Odmulenie stawu oraz rekultywacja działki Michał Pęksa 2012-08-10 10:12:11
Odmulenie stawu oraz rekultywacja działki Michał Pęksa 2012-08-10 10:11:53
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł Michał Pęksa 2012-08-09 14:11:49
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł Michał Pęksa 2012-08-02 13:40:30
2012 Michał Pęksa 2012-08-01 12:32:08
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Piski, gm. Czerwin Michał Pęksa 2012-08-01 12:16:19
Termomodernizacja Domu Strażaka w Czerwinie Michał Pęksa 2012-07-30 08:20:33
Termomodernizacja Domu Strażaka w Czerwinie Michał Pęksa 2012-07-20 10:21:39
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł Michał Pęksa 2012-07-16 14:17:51
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł Michał Pęksa 2012-07-16 12:02:23
IV kwartał Michał Pęksa 2012-07-13 10:16:17
IV kwartał Michał Pęksa 2012-07-13 10:15:09
IV kwartał Michał Pęksa 2012-07-13 10:13:51
IV kwartał Michał Pęksa 2012-07-13 10:13:26
I kwartał Michał Pęksa 2012-07-12 12:59:45
IV kwartał Michał Pęksa 2012-07-12 11:14:40
IV kwartał Michał Pęksa 2012-07-12 11:05:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Michał Pęksa 2012-07-06 11:58:03
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Piski, gm. Czerwin Michał Pęksa 2012-07-06 10:30:00
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Piski, gm. Czerwin Michał Pęksa 2012-07-06 10:19:02
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Piski, gm. Czerwin Michał Pęksa 2012-07-06 09:51:37
2012 Michał Pęksa 2012-07-05 13:16:31
2012 Michał Pęksa 2012-07-05 13:16:06
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł Michał Pęksa 2012-07-05 11:47:46
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Piski, gm. Czerwin Michał Pęksa 2012-07-03 13:42:59
Termomodernizacja Domu Strażaka w Czerwinie Michał Pęksa 2012-07-03 13:42:42
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-07-03 08:58:52
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Piski, gm. Czerwin Michał Pęksa 2012-06-28 14:13:35
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Piski, gm. Czerwin Michał Pęksa 2012-06-28 14:10:26
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Piski, gm. Czerwin Michał Pęksa 2012-06-28 14:08:45
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Piski, gm. Czerwin Michał Pęksa 2012-06-28 14:07:31
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł Michał Pęksa 2012-06-27 12:22:53
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł Michał Pęksa 2012-06-27 12:19:22
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-06-22 10:44:23
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-06-22 09:25:46
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Michał Pęksa 2012-06-22 09:24:19
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Michał Pęksa 2012-06-22 09:23:52
I kwartał Michał Pęksa 2012-06-21 13:29:29
IV kwartał Michał Pęksa 2012-06-21 13:08:37
IV kwartał Michał Pęksa 2012-06-21 13:08:17
2011 Michał Pęksa 2012-06-21 13:05:40
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł Michał Pęksa 2012-06-21 12:23:58
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł Michał Pęksa 2012-06-21 12:23:14
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł Michał Pęksa 2012-06-21 12:22:07
IV kwartał Michał Pęksa 2012-06-21 08:41:44
IV kwartał Michał Pęksa 2012-06-21 08:37:14
IV kwartał Michał Pęksa 2012-06-20 15:27:03
IV kwartał Michał Pęksa 2012-06-20 15:20:22
IV kwartał Michał Pęksa 2012-06-20 15:10:04
IV kwartał Michał Pęksa 2012-06-20 15:04:26
Udostępnianie informacji publicznej Michał Pęksa 2012-06-19 14:23:48
2010 Michał Pęksa 2012-06-15 11:21:33
Adresy Michał Pęksa 2012-06-15 08:39:17
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2012-06-15 08:37:00
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2012-06-15 08:35:54
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:34:08
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:33:31
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:32:32
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:32:06
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:31:37
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:31:08
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:27:41
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:27:19
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:26:59
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:26:36
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:26:20
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:26:00
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:25:33
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:24:54
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:20:58
Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich Michał Pęksa 2012-06-15 08:20:17
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2012-06-14 11:43:39
2010 Michał Pęksa 2012-06-05 13:58:56
2010 Michał Pęksa 2012-06-05 13:58:03
2010 Michał Pęksa 2012-06-05 13:57:41
2010 Michał Pęksa 2012-06-05 13:57:28
2010 Michał Pęksa 2012-06-05 13:57:11
2010 Michał Pęksa 2012-06-05 13:56:55
2010 Michał Pęksa 2012-06-05 13:55:34
2010 Michał Pęksa 2012-06-05 13:47:50
2010 Michał Pęksa 2012-06-05 13:47:27
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2012-06-04 12:28:58
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2012-06-04 09:54:23
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2012-06-04 09:52:33
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2012-05-30 09:22:31
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2012-05-30 09:21:44
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2012-05-30 09:21:26
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2012-05-30 09:21:06
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-05-30 09:18:53
Wydzierżawienie i zagospodarowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 5 ha położonego w miejscowości Grodzisk Duży Michał Pęksa 2012-05-30 08:16:15
Wydzierżawienie i zagospodarowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 5 ha położonego w miejscowości Grodzisk Duży Michał Pęksa 2012-05-30 08:11:05
Wydzierżawienie i zagospodarowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 5 ha położonego w miejscowości Grodzisk Duży Michał Pęksa 2012-05-30 08:10:09
Wydzierżawienie i zagospodarowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 5 ha położonego w miejscowości Grodzisk Duży Michał Pęksa 2012-05-29 13:34:24
Wydzierżawienie i zagospodarowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 5 ha położonego w miejscowości Grodzisk Duży Michał Pęksa 2012-05-29 13:33:55
Wydzierżawienie i zagospodarowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 5 ha położonego w miejscowości Grodzisk Duży Michał Pęksa 2012-05-29 13:33:33
Wydzierżawienie i zagospodarowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 5 ha położonego w miejscowości Grodzisk Duży Michał Pęksa 2012-05-29 13:32:47
Wydzierżawienie i zagospodarowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 5 ha położonego w miejscowości Grodzisk Duży Michał Pęksa 2012-05-29 13:32:28
VI nabór wniosków na działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Michał Pęksa 2012-05-29 08:26:17
Rada Gminy Michał Pęksa 2012-05-28 11:07:13
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2012-05-28 11:03:32
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2012-05-28 11:01:28
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2012-05-28 09:16:59
Rada Gminy Michał Pęksa 2012-05-25 08:08:20
Rada Gminy Michał Pęksa 2012-05-25 08:07:12
2012 Michał Pęksa 2012-05-24 12:27:57
Rekrutacja uczestników projektu „Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza” Michał Pęksa 2012-05-23 07:58:41
Udostępnianie informacji publicznej Michał Pęksa 2012-05-17 15:03:30
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 elektrowni wiatrowych Michał Pęksa 2012-05-16 08:16:52
Udostępnianie informacji publicznej Michał Pęksa 2012-05-15 10:42:42
Udospępnianie informacji publicznej Michał Pęksa 2012-05-15 10:34:19
Udospępnianie informacji publicznej Michał Pęksa 2012-05-15 10:33:31
Informacj dla inspektorów nadzoru inwestorskiego Michał Pęksa 2012-05-14 14:23:58
2012 Michał Pęksa 2012-05-09 09:39:05
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Michał Pęksa 2012-05-09 09:09:37
Projekt "Integracja poprzez tradycje" Michał Pęksa 2012-05-09 08:39:06
2012 Michał Pęksa 2012-05-02 07:38:42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - Budowa 8 elektrowni wiatrowych Michał Pęksa 2012-04-27 12:09:33
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Michał Pęksa 2012-04-27 09:14:38
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2012-04-27 09:12:20
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-26 10:08:43
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-26 10:02:55
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-26 09:59:14
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-26 09:52:34
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-26 09:48:22
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-25 15:27:50
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-25 15:07:29
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-25 14:38:35
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-25 13:03:09
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-25 12:55:41
Zawiadomienie o wszczęciu postep. droga Andrzejki-Tyszki Michał Pęksa 2012-04-25 12:50:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Michał Pęksa 2012-04-25 12:45:38
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-25 12:40:46
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-25 11:54:52
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-04-25 11:51:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - budowa budynku inwentarskiego obory na 110 DJP we wsi Bobin Michał Pęksa 2012-04-25 11:51:14
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - Budowa 8 elektrowni wiatrowych Michał Pęksa 2012-04-25 09:44:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - Budowa 8 elektrowni wiatrowych Michał Pęksa 2012-04-25 09:42:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - Budowa 8 elektrowni wiatrowych Michał Pęksa 2012-04-25 09:41:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - Budowa 8 elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukt Michał Pęksa 2012-04-25 09:40:16
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Michał Pęksa 2012-04-24 15:22:12
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2012-04-24 15:20:19
Konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie Michał Pęksa 2012-04-19 10:23:05
Konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie Michał Pęksa 2012-04-19 10:22:52
Konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie Michał Pęksa 2012-04-19 10:22:41
Konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie Michał Pęksa 2012-04-19 10:22:20
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2012-04-05 10:01:05
Nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” Michał Pęksa 2012-04-04 07:33:19
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2012-04-03 14:41:19
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2012-04-03 14:41:05
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Michał Pęksa 2012-04-03 12:42:27
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-04-03 10:27:49
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-03-23 11:06:22
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2012-03-15 12:08:48
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2012-03-15 12:06:10
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2012-03-15 12:05:26
Rada Gminy Michał Pęksa 2012-03-15 12:05:00
Rok 2011 Michał Pęksa 2012-03-15 12:01:57
Rok 2010 Michał Pęksa 2012-03-15 12:00:51
Rok 2010 Michał Pęksa 2012-03-15 11:59:36
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-03-14 12:01:17
Odbiór i transport padłych zwierząt Michał Pęksa 2012-03-14 09:59:55
Odbiór i transport padłych zwierząt Michał Pęksa 2012-03-14 09:59:32
Odbiór i transport padłych zwierząt Michał Pęksa 2012-03-14 09:59:14
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-03-06 13:13:04
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwin do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Michał Pęksa 2012-02-28 08:49:03
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Michał Pęksa 2012-02-28 08:48:53
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Michał Pęksa 2012-02-28 08:48:40
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Michał Pęksa 2012-02-28 08:47:10
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwin do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2 Michał Pęksa 2012-02-28 08:44:12
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwin do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2 Michał Pęksa 2012-02-28 08:43:44
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2012-02-16 10:20:59
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2012-02-16 10:17:53
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2012-02-16 10:17:30
Programy i strategie Michał Pęksa 2012-02-10 11:06:49
Programy i strategie Michał Pęksa 2012-02-10 11:05:30
Archiwalne Michał Pęksa 2012-02-10 11:02:26
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-02-10 10:28:00
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-02-10 10:27:44
Rok 2012 Michał Pęksa 2012-02-10 10:26:34
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2012-02-08 12:44:20
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Michał Pęksa 2012-02-08 12:41:22
2011 Michał Pęksa 2012-02-07 14:34:43
Informacja naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2012r. dotyczącej usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest Michał Pęksa 2012-01-27 13:36:08
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2012-01-27 13:35:05
w sprawie przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji samochodu marki Polonez o numerze rejestracyjnym WOS X365 stanowiącego własność Urzędu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2012-01-23 08:11:00
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2012-01-23 08:10:16
Rok 2011 Michał Pęksa 2012-01-20 11:38:19
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego Michał Pęksa 2012-01-05 14:40:54
2011 Michał Pęksa 2012-01-04 15:26:18
2011 Michał Pęksa 2012-01-04 15:14:26
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2012-01-02 10:11:58
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy czerwin na rok 2012 Michał Pęksa 2011-12-30 08:34:15
Programy i strategie Michał Pęksa 2011-12-30 08:33:23
Programy i strategie Michał Pęksa 2011-12-30 08:32:45
Programy i strategie Michał Pęksa 2011-12-30 08:30:16
Rok 2012 Michał Pęksa 2011-12-30 08:28:51
Rok 2012 Michał Pęksa 2011-12-30 08:28:08
2011 Michał Pęksa 2011-12-29 09:21:05
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-12-29 09:16:30
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-12-29 09:02:28
Dostawa używanego ciągnika rolniczego Michał Pęksa 2011-12-22 10:16:05
Rok 2012 Michał Pęksa 2011-12-19 09:37:37
Rok 2012 Michał Pęksa 2011-12-19 09:36:43
Rok 2012 Michał Pęksa 2011-12-19 09:36:07
Rok 2012 Michał Pęksa 2011-12-19 09:34:10
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-12-19 09:26:19
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-12-19 09:24:29
Dostawa używanego ciągnika rolniczego Michał Pęksa 2011-12-15 09:49:06
Dostawa używanego ciągnika rolniczego Michał Pęksa 2011-12-15 09:07:19
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2011-12-13 09:05:04
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2011-12-13 09:02:32
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2011-12-13 08:56:39
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2011-12-13 08:48:27
Przebudowa i rozbudowa dachu istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwinie, ul. Parkowa 1 Michał Pęksa 2011-12-05 19:46:26
2011 Michał Pęksa 2011-12-05 19:45:02
Przebudowa i rozbudowa dachu istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwinie, ul. Parkowa 1 Michał Pęksa 2011-11-25 13:09:51
Przebudowa i rozbudowa dachu istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwinie, ul. Parkowa 1 Michał Pęksa 2011-11-25 13:09:11
Projekt pt. „ITeraz Mazowsze II” Michał Pęksa 2011-11-15 15:07:45
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-11-15 15:01:28
Struktura i referaty Michał Pęksa 2011-11-15 15:01:04
Struktura i referaty Michał Pęksa 2011-11-15 14:59:38
Pozostałe dokumenty Michał Pęksa 2011-11-03 13:09:22
Pozostałe dokumenty Michał Pęksa 2011-11-03 13:08:55
Pozostałe dokumenty Michał Pęksa 2011-11-03 13:02:56
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-10-28 14:15:45
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2011-2022 Michał Pęksa 2011-10-28 14:11:30
2011 Michał Pęksa 2011-10-13 08:02:53
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją paliw Michał Pęksa 2011-10-13 08:00:30
Ogłoszenie o uniważnieniu przetargu Michał Pęksa 2011-10-11 14:37:26
Dane teleadresowe Michał Pęksa 2011-10-05 09:05:32
Dane teleadresowe Michał Pęksa 2011-10-05 09:03:52
Dane teleadresowe Michał Pęksa 2011-10-04 09:52:44
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ Michał Pęksa 2011-09-23 08:02:01
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ Michał Pęksa 2011-09-23 08:01:37
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ Michał Pęksa 2011-09-23 08:00:39
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ Michał Pęksa 2011-09-23 07:59:51
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-09-20 15:15:28
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-09-20 15:12:46
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-09-20 15:09:37
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-09-19 10:30:14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Michał Pęksa 2011-09-19 10:28:04
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-09-14 09:29:10
2011 Michał Pęksa 2011-09-14 08:04:47
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 sierpnia 2011 r Michał Pęksa 2011-09-12 11:37:51
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 sierpnia 2011 r Michał Pęksa 2011-09-12 11:37:32
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 sierpnia 2011 r Michał Pęksa 2011-09-12 11:36:24
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 sierpnia 2011 r Michał Pęksa 2011-09-08 13:14:35
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 sierpnia 2011 r Michał Pęksa 2011-09-08 13:14:03
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 sierpnia 2011 r Michał Pęksa 2011-09-08 13:12:54
XI JARMARKI CZERWIŃSKIE I IX DNI KUKURYDZY Michał Pęksa 2011-09-02 10:31:57
XI JARMARKI CZERWIŃSKIE I IX DNI KUKURYDZY Michał Pęksa 2011-09-02 10:23:32
XI JARMARKI CZERWIŃSKIE I IX DNI KUKURYDZY Michał Pęksa 2011-09-02 10:22:53
XI JARMARKI CZERWIŃSKIE I IX DNI KUKURYDZY Michał Pęksa 2011-09-02 08:53:00
XI JARMARKI CZERWIŃSKIE I IX DNI KUKURYDZY Michał Pęksa 2011-09-02 08:52:04
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Michał Pęksa 2011-08-11 10:21:40
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” Michał Pęksa 2011-08-09 08:26:44
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” Michał Pęksa 2011-08-09 08:23:22
Przetarg nieograniczony na dostawę mieszanki żwirowej w ilości 6 500 ton na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-08-01 09:19:11
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-07-29 10:10:01
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-07-14 07:54:46
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-07-14 07:54:16
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-07-14 07:53:33
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-07-14 07:52:04
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-07-14 07:50:55
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN H9-21 Michał Pęksa 2011-07-13 08:13:19
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN H9-21 Michał Pęksa 2011-07-13 08:12:53
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-11 20:20:25
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-11 10:53:39
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-11 10:48:50
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-11 10:46:35
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2011-07-07 09:41:28
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2011-07-07 09:40:57
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2011-07-07 09:38:55
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w miejscowości Czerwin Michał Pęksa 2011-07-07 09:37:53
Programy i strategie Michał Pęksa 2011-07-07 08:38:13
Programy i strategie Michał Pęksa 2011-07-07 08:37:24
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czerwin na lata 2011-2031" Michał Pęksa 2011-07-07 08:33:48
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN H9-21 Michał Pęksa 2011-07-06 12:01:10
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-04 09:35:31
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-04 09:34:54
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-04 09:33:45
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-04 09:33:22
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-04 09:32:32
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-04 09:30:42
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-07-04 09:27:57
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2011-07-04 09:25:15
Skarbnik Gminy Michał Pęksa 2011-07-04 09:19:18
Sekretarz Gminy Michał Pęksa 2011-07-04 09:16:16
Sekretarz Gminy Michał Pęksa 2011-07-04 09:15:58
Wójt Gminy Michał Pęksa 2011-07-04 09:14:22
Wójt Gminy Michał Pęksa 2011-07-04 09:13:39
Dane teleadresowe Michał Pęksa 2011-07-04 09:12:05
Dane teleadresowe Michał Pęksa 2011-07-04 09:11:43
Wójt Gminy Michał Pęksa 2011-07-04 09:10:04
Wójt Gminy Michał Pęksa 2011-07-04 09:09:40
2011 Michał Pęksa 2011-07-04 08:42:00
2011 Michał Pęksa 2011-07-04 08:40:58
2011 Michał Pęksa 2011-07-04 08:40:22
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Michał Pęksa 2011-06-30 12:01:29
Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-06-22 11:55:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę Michał Pęksa 2011-06-20 13:47:44
INFORMACJA Michał Pęksa 2011-06-16 13:38:21
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN H9-21 Michał Pęksa 2011-06-13 13:19:46
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-06-10 10:27:54
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-06-09 09:44:32
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-06-09 09:43:50
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-06-09 09:42:48
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-06-09 09:35:46
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-06-09 09:34:57
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2011-06-09 09:22:19
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2011-06-09 09:15:24
INFORMACJA O WYBORACH ŁAWNIKÓW Michał Pęksa 2011-06-09 08:17:09
INFORMACJA O WYBORACH ŁAWNIKÓW Michał Pęksa 2011-06-09 08:16:36
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2011-06-07 14:11:44
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2011-06-07 14:11:21
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2011-06-07 14:10:31
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2011-06-07 14:08:10
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2011-06-07 14:07:47
Rada Gminy Michał Pęksa 2011-06-07 14:05:55
2011 Michał Pęksa 2011-06-07 13:38:19
Komunikat Wojewódzkigo Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Michał Pęksa 2011-06-01 08:47:31
Konkurs fotograficzny Michał Pęksa 2011-05-30 10:14:27
Zakład Gospodarki Komunalnej Michał Pęksa 2011-05-23 12:38:30
Uchwała Nr VI/32/11 Michał Pęksa 2011-05-23 12:04:45
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Gminie Czerwin dla repatriantów z Uzbekistanu Michał Pęksa 2011-05-23 12:04:36
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gocłach Michał Pęksa 2011-05-23 12:04:28
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin Michał Pęksa 2011-05-23 12:04:14
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Michał Pęksa 2011-05-23 12:03:34
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Michał Pęksa 2011-05-23 12:02:47
Zaproszenie na uroczyste obchody 180 Rocznicy Bitwy pod Ostrołęką Michał Pęksa 2011-05-19 15:06:35
Zaproszenie na uroczyste obchody 180 Rocznicy Bitwy pod Ostrołęką Michał Pęksa 2011-05-19 15:05:32
Zaproszenie na uroczyste obchody 180 Rocznicy Bitwy pod Ostrołęką Michał Pęksa 2011-05-19 15:03:23
2011 Michał Pęksa 2011-05-19 11:46:36
Zmiana konstrukcji dachu ze stropodachu na dach dwuspadowy wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Piskach Michał Pęksa 2011-05-17 12:22:28
Wersje archiwalne serwisów internetowych gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-05-16 13:51:26
Rada Gminy Michał Pęksa 2011-05-16 11:09:27
Rada Gminy Michał Pęksa 2011-05-16 11:06:12
Rada Gminy Michał Pęksa 2011-05-16 10:56:41
Zmiana konstrukcji dachu istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie Michał Pęksa 2011-05-12 10:52:35
Lokalne Biuro Wsparcia: Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Michał Pęksa 2011-05-12 10:08:10
Projekt „ITeraz Mazowsze II” Michał Pęksa 2011-05-09 08:45:35
Zmiana konstrukcji dachu istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie Michał Pęksa 2011-04-29 13:30:36
Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów Michał Pęksa 2011-04-28 14:53:02
Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów Michał Pęksa 2011-04-28 14:52:12
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Michał Pęksa 2011-04-22 12:07:50
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Michał Pęksa 2011-04-22 12:07:33
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Michał Pęksa 2011-04-22 12:07:09
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Michał Pęksa 2011-04-22 12:06:49
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Michał Pęksa 2011-04-22 12:06:35
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Michał Pęksa 2011-04-22 12:06:11
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Michał Pęksa 2011-04-22 12:03:13
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Michał Pęksa 2011-04-22 12:02:29
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Michał Pęksa 2011-04-22 12:02:13
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Michał Pęksa 2011-04-22 12:00:56
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-04-12 14:09:30
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Michał Pęksa 2011-04-11 10:37:32
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Michał Pęksa 2011-04-11 10:37:02
Bezpłatne doradztwo dla wszystkich mieszkańców gmin Czerwin, Goworowo, Troszyn Michał Pęksa 2011-04-08 08:02:47
Bezpłatne doradztwo dla wszystkich mieszkańców gmin Czerwin, Goworowo, Troszyn Michał Pęksa 2011-04-08 08:01:22
w sprawie przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji samochodu marki Polonez o numerze rejestracyjnym WOS X365 stanowiącego własność Urzędu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-04-04 13:14:59
w sprawie przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji samochodu marki Polonez o numerze rejestracyjnym WOS X365 stanowiącego własność Urzędu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-04-04 13:14:31
w sprawie przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji samochodu marki Polonez o numerze rejestracyjnym WOS X365 stanowiącego własność Urzędu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-04-04 13:13:40
test 2011-04-04 11:11:19
Przetarg nieograniczony na materiały biurowe Michał Pęksa 2011-04-04 10:45:39
Przetarg nieograniczony na materiały biurowe Michał Pęksa 2011-04-04 10:44:26
w sprawie przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji samochodu marki Polonez o numerze rejestracyjnym WOS X365 stanowiącego własność Urzędu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-04-04 08:22:27
2011 Michał Pęksa 2011-03-29 08:41:09
2011 Michał Pęksa 2011-03-29 08:40:51
2011 Michał Pęksa 2011-03-29 08:40:26
2011 Michał Pęksa 2011-03-29 08:40:02
2010 Michał Pęksa 2011-03-29 08:39:15
w sprawie przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji samochodu marki Polonez o numerze rejestracyjnym WOS X365 stanowiącego własność Urzędu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-03-29 08:36:18
w sprawie przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji samochodu marki Polonez o numerze rejestracyjnym WOS X365 stanowiącego własność Urzędu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-03-29 08:35:02
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2011-03-28 12:07:10
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-03-28 11:56:45
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-03-28 11:56:11
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-03-28 11:55:44
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-03-28 11:55:25
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-03-28 11:55:10
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-03-28 11:54:39
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:52:14
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:51:33
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:47:20
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:46:37
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:46:21
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:45:57
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:44:42
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:43:56
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:42:53
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:40:28
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:37:36
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-03-28 11:36:59
Adresy Michał Pęksa 2011-03-28 11:34:12
Adresy Michał Pęksa 2011-03-28 11:33:24
Adresy Michał Pęksa 2011-03-28 11:32:26
USŁUGI Michał Pęksa 2011-03-28 08:45:17
ADRESY Michał Pęksa 2011-03-28 08:45:02
Przydatne adresy Michał Pęksa 2011-03-28 08:14:24
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2011-2022 Michał Pęksa 2011-03-25 10:14:26
III nabór wniosków na nastepujące działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności oraz Odnowa i rozwój wsi Michał Pęksa 2011-03-24 08:18:31
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Czerwin Michał Pęksa 2011-03-23 12:51:03
Zaproszenie na dyżur informacyjny przedstawicieli WKU Michał Pęksa 2011-03-14 12:19:02
Zaproszenie na dyżur informacyjny przedstawicieli WKU Michał Pęksa 2011-03-14 12:18:46
Zaproszenie na dyżur informacyjny przedstawicieli WKU Michał Pęksa 2011-03-14 12:18:19
Zaproszenie na dyżur informacyjny przedstawicieli WKU Michał Pęksa 2011-03-14 12:17:49
Zaproszenie na dyżur informacyjny przedstawicieli WKU Michał Pęksa 2011-03-14 12:17:24
Zaproszenie na dyżur informacyjny przedstawicieli WKU Michał Pęksa 2011-03-14 12:16:10
Zaproszenie na dyżur informacyjny przedstawicieli WKU Michał Pęksa 2011-03-14 12:13:03
Zaproszenie na dyżur informacyjny przedstawicieli WKU Michał Pęksa 2011-03-14 12:12:44
Zaproszenie na dyżur informacyjny przedstawicieli WKU Michał Pęksa 2011-03-14 12:12:26
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego Michał Pęksa 2011-03-11 09:52:18
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego Michał Pęksa 2011-03-11 09:51:43
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego Michał Pęksa 2011-03-11 09:50:32
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-03-04 11:31:27
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok Michał Pęksa 2011-03-04 11:28:45
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Michał Pęksa 2011-03-04 11:07:50
Komisja Rozwoju Gospodarczego Michał Pęksa 2011-03-04 11:05:37
Komisja Rozwoju Gospodarczego Michał Pęksa 2011-03-04 11:04:29
Komisja Rozwoju Gospodarczego Michał Pęksa 2011-03-04 11:03:05
Komisja Rewizyjna Michał Pęksa 2011-03-04 11:01:42
Komisja Rewizyjna Michał Pęksa 2011-03-04 11:00:00
Komisja Rewizyjna Michał Pęksa 2011-03-04 10:59:08
Zakład Gospodarki Komunalnej Michał Pęksa 2011-03-04 10:44:04
Programy i strategie Michał Pęksa 2011-03-04 10:37:53
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. Michał Pęksa 2011-03-04 10:35:25
Programy i strategie Michał Pęksa 2011-03-04 10:26:59
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego Michał Pęksa 2011-02-24 07:38:05
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego Michał Pęksa 2011-02-24 07:36:53
Rok 2010 Michał Pęksa 2011-02-22 11:47:45
Rok 2010 Michał Pęksa 2011-02-22 11:46:44
Rok 2010 Michał Pęksa 2011-02-22 11:42:40
Rok 2010 Michał Pęksa 2011-02-22 11:39:20
Rok 2010 Michał Pęksa 2011-02-22 11:38:11
Rok 2010 Michał Pęksa 2011-02-22 11:34:02
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 11:00:18
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:59:29
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:58:59
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:58:25
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:57:26
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:56:20
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:53:20
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:50:06
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:48:40
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:44:52
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:43:48
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:42:03
Rok 2011 Michał Pęksa 2011-02-22 10:41:05
Rok 2010 Michał Pęksa 2011-02-22 10:38:12
Rok 2010 Michał Pęksa 2011-02-22 10:37:25
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-02-18 11:02:24
Wójt Gminy Michał Pęksa 2011-02-15 13:04:11
Rada Gminy Michał Pęksa 2011-02-15 13:03:38
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2011-02-04 10:04:18
Dane teleadresowe Michał Pęksa 2011-01-17 12:43:08
aaaaa Michał Pęksa 2011-01-17 12:42:06
Wójt Gminy Michał Pęksa 2011-01-17 12:39:45
Skarbnik Gminy Michał Pęksa 2011-01-17 12:37:27
Sekretarz Gminy Michał Pęksa 2011-01-17 12:36:55
Wójt Gminy Michał Pęksa 2011-01-17 12:36:21
URZĄD GMINY CZERWIN Michał Pęksa 2011-01-17 12:35:34
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2011-01-17 12:33:50
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2011-01-17 12:33:27
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-01-17 12:33:04
Zakład Gospodarki Komunalnej Michał Pęksa 2011-01-17 12:32:38
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2011-01-17 12:32:15
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2011-01-17 12:31:17
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-01-14 12:42:22
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-01-14 09:44:51
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-01-14 09:43:51
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-01-14 09:43:25
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-01-14 09:42:22
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-01-14 09:40:54
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-01-14 09:40:15
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2011-01-14 09:40:05
Rada Gminy Michał Pęksa 2011-01-13 10:23:23
Wójt Gminy Michał Pęksa 2011-01-13 10:04:18
Rada Gminy Michał Pęksa 2011-01-13 10:03:46
Oświadczenia na koniec kadencji Michał Pęksa 2011-01-13 09:59:04
Wójt Gminy Michał Pęksa 2011-01-05 13:20:43
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2011-01-05 13:19:05
Wójt Gminy Michał Pęksa 2011-01-05 13:17:13
Rada Gminy Michał Pęksa 2011-01-05 13:15:34
Oświadczenia na koniec kadencji Michał Pęksa 2011-01-05 13:14:12
Rada Gminy Michał Pęksa 2011-01-05 13:12:57
w sprawie ustalenia terminu wyborów sołtysów na terenie gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-01-04 14:50:55
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czerwin Michał Pęksa 2011-01-04 14:50:47
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2010 roku Michał Pęksa 2011-01-04 14:50:36
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Michał Pęksa 2011-01-04 08:49:27
Komisja Rozwoju Gospodarczego Michał Pęksa 2011-01-04 08:49:11
Komisja Rewizyjna Michał Pęksa 2011-01-04 08:48:47
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-01-04 08:34:09
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-01-04 08:29:54
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-01-04 08:24:41
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-01-04 08:23:24
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2011-01-03 14:02:35
Decyzje środowiskowe Michał Pęksa 2011-01-03 13:59:40
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-12-23 13:52:22
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-12-23 13:50:00
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-12-23 13:49:02
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-12-23 13:48:37
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-12-23 13:48:13
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-12-23 13:47:54
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Michał Pęksa 2010-12-16 10:26:32
Komisja Rozwoju Gospodarczego Michał Pęksa 2010-12-16 10:25:10
Komisja Rewizyjna Michał Pęksa 2010-12-16 10:23:50
Rok 2011 Michał Pęksa 2010-12-15 14:47:52
Rok 2011 Michał Pęksa 2010-12-15 14:44:41
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2010-12-15 09:14:13
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-12-13 13:19:28
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-12-13 13:19:07
Rok 2011 Michał Pęksa 2010-12-10 10:42:16
Rok 2011 Michał Pęksa 2010-12-10 10:41:11
Rok 2011 Michał Pęksa 2010-12-10 10:38:29
Rok 2011 Michał Pęksa 2010-12-10 10:36:51
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-12-09 10:13:58
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-12-09 10:10:11
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-12-09 10:06:51
Skarbnik Gminy Michał Pęksa 2010-12-09 10:05:18
Skarbnik Gminy Michał Pęksa 2010-12-09 10:04:28
Skarbnik Gminy Michał Pęksa 2010-12-09 10:02:59
Skarbnik Gminy Michał Pęksa 2010-12-09 10:00:44
Sekretarz Gminy Michał Pęksa 2010-12-09 10:00:28
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-12-09 10:00:05
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-12-09 09:59:32
Pozostałe dokumenty Michał Pęksa 2010-12-09 09:56:20
FINANSE Michał Pęksa 2010-12-09 09:55:59
FINANSE Michał Pęksa 2010-12-09 09:53:53
Zaproszenie na posiedzenie I sesji Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-12-09 09:50:57
Zaproszenie na posiedzenie II sesji Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-12-09 09:50:31
Zaproszenie na posiedzenie II sesji Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-12-09 09:49:15
Narodowy Spis Powszechny Michał Pęksa 2010-12-08 15:18:52
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-12-08 15:09:57
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2010-12-06 13:10:17
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2010-12-06 13:09:03
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2010-12-06 13:01:45
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2010-12-06 12:16:55
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Michał Pęksa 2010-12-06 12:16:00
2010 Michał Pęksa 2010-12-03 12:56:42
2010 Michał Pęksa 2010-12-03 12:56:28
III kwartał Michał Pęksa 2010-12-03 12:55:28
III kwartał Michał Pęksa 2010-12-03 12:35:18
Sprawozdawczość Michał Pęksa 2010-12-02 13:42:00
Sprawozdawczość Michał Pęksa 2010-12-02 13:41:41
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-12-02 13:37:44
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-12-02 13:37:12
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-11-30 11:13:42
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-11-30 11:12:21
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Michał Pęksa 2010-11-30 09:07:13
Zaproszenie na posiedzenie I sesji Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-11-29 14:40:26
Zaproszenie na posiedzenie I sesji Rady Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-11-29 14:40:08
Zaproszenie na posiedzenie I sesji Rady Giny Czerwin Michał Pęksa 2010-11-29 14:39:25
Informacja o wynikach głosowania w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r Michał Pęksa 2010-11-26 15:05:16
Informacja o wynikach głosowania w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r Michał Pęksa 2010-11-26 15:04:52
Informacja o wynikach głosowania w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r Michał Pęksa 2010-11-26 15:04:03
Informacja o wynikach głosowania w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r Michał Pęksa 2010-11-26 15:03:20
Informacja o wynikach głosowania w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r Michał Pęksa 2010-11-26 15:02:39
Informacja o wynikach głosowania w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r Michał Pęksa 2010-11-26 15:00:56
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-11-23 13:40:36
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-11-23 13:37:13
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-11-18 10:09:33
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-11-18 10:06:38
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2010-11-18 08:47:38
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-04 09:33:29
INFORMACJA Michał Pęksa 2010-11-04 09:06:33
INFORMACJA Michał Pęksa 2010-11-04 09:04:51
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 14:14:50
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 14:14:20
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 14:12:59
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 14:12:26
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:34:17
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:33:07
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:32:39
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:32:19
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:31:36
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:29:09
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:26:56
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:25:31
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:23:03
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:19:31
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:10:41
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:10:11
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:08:59
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 13:08:19
Adresy stron internetowych Michał Pęksa 2010-11-02 12:03:23
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-11-02 08:15:30
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Michał Pęksa 2010-10-25 13:28:19
Wójt Gminy 2010-10-07 20:00:52
Wójt Gminy 2010-10-07 19:59:24
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2010-10-07 14:43:17
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2010-10-07 14:42:21
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2010-10-07 14:41:38
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2010-10-07 14:40:53
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2010-10-07 14:40:07
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2010-10-07 13:55:36
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2010-10-07 13:17:37
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-10-07 13:16:33
Rok 2010 Michał Pęksa 2010-10-06 09:12:47
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-10-06 08:43:14
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-10-06 08:42:02
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-10-06 08:34:34
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-10-06 08:30:34
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-10-06 08:30:15
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-10-06 08:29:43
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-10-06 08:29:03
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-10-05 09:31:15
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-10-05 09:29:35
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2010-10-05 09:28:22
ROK 2009 Michał Pęksa 2010-10-05 09:28:01
Zawiadomienia i obwieszczenia Michał Pęksa 2010-09-30 09:58:51
Legendy Michał Pęksa 2010-09-27 12:05:58
Legendy Michał Pęksa 2010-09-27 12:03:26
O gminie Czerwin Michał Pęksa 2010-09-27 12:02:18
O gminie Czerwin Michał Pęksa 2010-09-27 12:01:11
O gminie Czerwin Michał Pęksa 2010-09-27 12:00:05
Legendy Michał Pęksa 2010-09-27 11:53:43
Legendy Michał Pęksa 2010-09-27 11:53:14
Legendy Michał Pęksa 2010-09-27 11:52:55
Legendy Michał Pęksa 2010-09-27 11:48:50
Legendy Michał Pęksa 2010-09-27 11:47:46
Legendy Michał Pęksa 2010-09-27 11:46:55
Legendy Michał Pęksa 2010-09-27 11:46:19
Legendy Michał Pęksa 2010-09-27 11:45:51
O gminie Czerwin Michał Pęksa 2010-09-27 11:11:17
O gminie Czerwin Michał Pęksa 2010-09-27 11:11:01
O gminie Czerwin Michał Pęksa 2010-09-27 11:08:42
O gminie Czerwin Michał Pęksa 2010-09-27 11:08:23
O GMINIE CZERWIN Michał Pęksa 2010-09-27 11:02:41
Legendy Michał Pęksa 2010-09-24 13:20:14
O GMINIE Michał Pęksa 2010-09-24 13:17:41
HISTORIA GMINY Michał Pęksa 2010-09-24 13:17:06
GALERIA Michał Pęksa 2010-09-24 13:16:36
2010 Michał Pęksa 2010-09-24 12:13:20
2010 Michał Pęksa 2010-09-24 12:12:51
Struktura i referaty Michał Pęksa 2010-09-24 12:12:34
Struktura i referaty Michał Pęksa 2010-09-24 12:12:02
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2010-09-24 12:11:35
Ośrodek Pomocy Społecznej Michał Pęksa 2010-09-24 12:11:06
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-09-24 12:02:40
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-09-24 12:02:00
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-24 11:59:56
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-09-24 11:56:55
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-09-24 11:41:26
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-09-24 11:40:35
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-09-24 11:36:47
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-09-24 11:36:24
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-09-24 11:35:55
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-09-24 11:31:18
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-09-24 11:30:22
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-09-24 11:29:36
ZAWIADOMIENIA Michał Pęksa 2010-09-23 11:18:37
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-21 13:49:54
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-21 13:48:58
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-21 13:48:36
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-21 13:47:03
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-21 13:46:45
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-21 13:46:09
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-21 13:44:49
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-21 13:43:27
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-21 13:42:27
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Michał Pęksa 2010-09-21 12:01:01
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czerwin okresie od 01.09.2010r - 31.08.2015r Michał Pęksa 2010-08-31 10:48:33
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czerwin okresie od 01.09.2010r - 31.08.2015r Michał Pęksa 2010-08-31 08:53:34
2010 Michał Pęksa 2010-08-30 09:38:37
2010 Michał Pęksa 2010-08-30 09:36:44
2010 Michał Pęksa 2010-08-30 09:35:43
2010 Michał Pęksa 2010-08-30 09:34:44
2010 Michał Pęksa 2010-08-30 09:34:19
2010 Michał Pęksa 2010-08-30 09:33:39
2010 Michał Pęksa 2010-08-30 09:32:20
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010r Michał Pęksa 2010-08-30 09:30:12
2010 Michał Pęksa 2010-08-30 09:29:24
2010 Michał Pęksa 2010-08-30 09:22:05
2010 Michał Pęksa 2010-08-30 09:10:03
Aktualności Michał Pęksa 2010-08-26 11:11:14
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czerwin okresie od 01.09.2010r - 31.08.2015r Michał Pęksa 2010-08-19 08:49:25
Strona WWW Michał Pęksa 2010-08-19 08:03:23
Biuletyn Informacji Publicznej Michał Pęksa 2010-08-19 08:01:57
Wersje archiwalne serwisów internetowych gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-08-19 08:00:00
Powszechny Spis Rolny 2010 Michał Pęksa 2010-08-18 09:57:55
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-08-16 12:06:23
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czerwin okresie od 01.09.2010r - 31.08.2015r Michał Pęksa 2010-08-13 14:03:22
w sprawie zasad opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "Zaścianek Mazowsza" Michał Pęksa 2010-08-06 09:14:34
w sprawie zasad opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "Zaścianek Mazowsza" Michał Pęksa 2010-08-06 09:13:04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Michał Pęksa 2010-07-22 14:28:07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Michał Pęksa 2010-07-22 14:27:12
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-07-15 14:21:30
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-07-15 13:26:41
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-07-15 13:25:05
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-07-15 13:19:22
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-07-15 13:12:10
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-07-15 13:03:17
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-07-15 13:03:10
ZAWIADOMIENIA Michał Pęksa 2010-07-12 15:26:38
ZAWIADOMIENIA Michał Pęksa 2010-07-12 15:25:29
ZAWIADOMIENIA Michał Pęksa 2010-07-12 15:24:34
ZAWIADOMIENIA Michał Pęksa 2010-07-12 14:41:55
Decyzje środowiskowe Michał Pęksa 2010-07-12 14:41:34
ZAWIADOMIENIA Michał Pęksa 2010-07-12 14:39:30
Zawiadomienia Michał Pęksa 2010-07-12 14:36:07
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-07-09 15:15:24
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-07-09 15:14:27
Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych Michał Pęksa 2010-07-09 14:38:08
Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych Michał Pęksa 2010-07-09 14:37:35
Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych Michał Pęksa 2010-07-09 14:36:30
Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych Michał Pęksa 2010-07-09 14:36:08
Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych Michał Pęksa 2010-07-09 14:33:19
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-07-08 12:06:40
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Michał Pęksa 2010-07-02 08:40:21
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza lokalnych liderów z terenu gminy CZERWIN do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu Michał Pęksa 2010-07-02 08:40:10
„Piękno Zaścianka” KONKURS FOTOGRAFICZNY Michał Pęksa 2010-07-02 08:39:58
POWSZECHNY SPIS ROLNY Michał Pęksa 2010-07-02 08:39:35
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-25 14:04:09
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-25 09:22:18
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-24 11:13:51
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-24 11:10:57
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-24 11:10:24
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-24 11:09:17
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-24 10:57:46
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-24 10:57:14
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-24 10:56:39
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-24 10:55:50
Sześć wieków Czerwina Michał Pęksa 2010-06-24 10:54:36
Historia Michał Pęksa 2010-06-24 10:52:48
Historia Michał Pęksa 2010-06-24 10:49:46
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 12:01:32
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 12:01:07
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 12:00:50
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 12:00:24
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:59:46
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:59:06
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:58:10
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:55:56
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:51:56
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:51:36
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:51:13
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:50:47
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:50:26
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:49:47
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:49:26
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:48:47
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:48:29
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:46:51
przetarg nieograniczony-roboty budowlane Michał Pęksa 2010-06-17 11:44:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Michał Pęksa 2010-06-16 13:21:10
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-06-16 13:19:13
Plany i sprawozdania Michał Pęksa 2010-06-11 09:44:17
Rolnictwo i gospodarka gruntami Michał Pęksa 2010-06-11 09:43:29
USC Michał Pęksa 2010-06-11 09:43:14
Zagosp. przestrzenne, budownictwo, inwestycje i drogownictwo Michał Pęksa 2010-06-11 09:43:01
HISTORIA GMINY Michał Pęksa 2010-06-11 09:42:16
Podatki i opłaty lokalne Michał Pęksa 2010-06-11 09:40:30
2010 Michał Pęksa 2010-06-11 09:39:40
2010 Michał Pęksa 2010-06-11 09:37:53
2010 Michał Pęksa 2010-06-11 09:35:45
2010 Michał Pęksa 2010-06-11 09:34:15
2010 Michał Pęksa 2010-06-11 09:26:45
2010 Michał Pęksa 2010-06-11 09:17:41
INFORMACJA Michał Pęksa 2010-05-31 12:40:56
Dzienniki Urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów Michał Pęksa 2010-05-31 12:39:27
Dzienniki Urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów Michał Pęksa 2010-05-31 12:38:32
Dzienniki Ustaw wydawane przez Prezesa Rady Ministrów Michał Pęksa 2010-05-31 12:35:33
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Michał Pęksa 2010-05-31 12:34:09
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2010-05-31 08:58:37
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-31 08:57:58
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-28 15:12:41
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-28 14:57:50
POWSZECHNY SPIS ROLNY Michał Pęksa 2010-05-28 14:37:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Michał Pęksa 2010-05-28 13:36:22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Michał Pęksa 2010-05-28 12:59:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Michał Pęksa 2010-05-28 12:58:31
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Michał Pęksa 2010-05-28 12:44:11
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Michał Pęksa 2010-05-28 12:43:07
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-28 11:22:30
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-28 11:19:02
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-28 11:16:15
Zakład Gospodarki Komunalnej Michał Pęksa 2010-05-27 15:27:58
Udospępnianie informacji publicznej Michał Pęksa 2010-05-27 14:01:30
Udospępnianie informacji publicznej Michał Pęksa 2010-05-27 13:58:23
POWSZECHNY SPIS ROLNY Michał Pęksa 2010-05-27 12:25:42
POWSZECHNY SPIS ROLNY Michał Pęksa 2010-05-27 12:25:21
POWSZECHNY SPIS ROLNY Michał Pęksa 2010-05-27 12:24:53
POWSZECHNY SPIS ROLNY Michał Pęksa 2010-05-27 12:24:18
POWSZECHNY SPIS ROLNY Michał Pęksa 2010-05-27 12:22:55
POWSZECHNY SPIS ROLNY Michał Pęksa 2010-05-27 12:21:25
POWSZECHNY SPIS ROLNY Michał Pęksa 2010-05-27 12:20:49
Zakład Gospodarki Komunalnej Michał Pęksa 2010-05-27 11:39:20
Zakład Gospodarki Komunalnej Michał Pęksa 2010-05-27 11:30:57
Zakład Gospodarki Komunalnej Michał Pęksa 2010-05-27 11:29:11
w sprawie przyjęcia " Strategii Rozwoju Gminy Czerwin na lata 2010-2017" Michał Pęksa 2010-05-26 11:25:35
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2010-05-26 08:06:55
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2010-05-26 08:06:33
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2010-05-26 08:05:41
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2010-05-26 07:55:42
Programy i strategie Michał Pęksa 2010-05-25 09:43:28
w sprawie przyjęcia " Strategii Rozwoju Gminy Czerwin na lata 2010-2017" Michał Pęksa 2010-05-25 09:41:59
Programy i strategie Michał Pęksa 2010-05-25 09:38:27
Programy i strategie Michał Pęksa 2010-05-25 09:37:01
w sprawie przyjęcia " Strategii Rozwoju Gminy Czerwin na lata 2010-2017" Michał Pęksa 2010-05-25 09:10:58
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gocłach Michał Pęksa 2010-05-25 08:09:33
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzwonku Michał Pęksa 2010-05-25 08:08:54
Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin Sylwester Kowal 2010-05-24 18:30:04
Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin Sylwester Kowal 2010-05-24 18:26:47
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-24 09:40:49
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-05-21 13:38:23
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-05-21 13:33:21
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-05-21 13:29:55
Ogłoszenie o zamówieniu Michał Pęksa 2010-05-21 13:25:33
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-21 12:53:45
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-21 12:53:24
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-21 12:52:57
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-21 12:52:28
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-21 12:52:01
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-21 12:51:21
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-21 12:45:30
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-21 12:44:42
Zakład Gospodarki Komunalnej Michał Pęksa 2010-05-20 15:24:49
Kierownictwo Urzędu Michał Pęksa 2010-05-20 12:11:03
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-20 12:09:42
Rada Gminy Michał Pęksa 2010-05-20 12:09:18
Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych Michał Pęksa 2010-05-20 12:03:33
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Michał Pęksa 2010-05-20 11:49:43
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Michał Pęksa 2010-05-20 11:47:28
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów Michał Pęksa 2010-05-20 11:43:57
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów Michał Pęksa 2010-05-20 11:43:13
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów Michał Pęksa 2010-05-20 11:42:47
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów Michał Pęksa 2010-05-20 11:42:20
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów Michał Pęksa 2010-05-20 11:41:59
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010r Michał Pęksa 2010-05-20 09:25:04
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:23:48
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:23:30
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:22:58
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:22:00
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:20:50
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:20:20
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:19:52
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:18:54
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:18:30
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:17:26
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:13:42
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-20 09:10:43
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2010-05-19 14:20:00
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2010-05-19 14:15:48
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2010-05-19 14:13:46
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2010-05-19 14:02:30
Podatki i opłaty lokalne Michał Pęksa 2010-05-19 14:02:09
Podatki i opłaty lokalne Michał Pęksa 2010-05-19 14:01:45
Podatki i opłaty lokalne Michał Pęksa 2010-05-19 14:00:22
Podatki i opłaty lokalne Michał Pęksa 2010-05-19 13:59:36
Wnoski do pobrania Michał Pęksa 2010-05-19 13:58:34
Podatki i opłaty lokalne Michał Pęksa 2010-05-19 13:47:59
Programy i strategie Michał Pęksa 2010-05-19 13:37:52
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Michał Pęksa 2010-05-19 13:34:10
OGŁOSZENIE Michał Pęksa 2010-05-19 11:04:59
OGŁOSZENIE Michał Pęksa 2010-05-19 11:04:26
OGŁOSZENIE Michał Pęksa 2010-05-19 11:03:34
OGŁOSZENIE Michał Pęksa 2010-05-19 11:02:36
OGŁOSZENIE Michał Pęksa 2010-05-19 11:02:08
OGŁOSZENIE Michał Pęksa 2010-05-19 11:01:31
OGŁOSZENIE Michał Pęksa 2010-05-19 10:14:20
Aktualności Michał Pęksa 2010-05-19 10:12:58
AKTUALNOŚCI Michał Pęksa 2010-05-19 10:12:41
AKTUALNOŚCI Michał Pęksa 2010-05-19 10:12:25
OGŁOSZENIE Michał Pęksa 2010-05-19 10:09:38
OGŁOSZENIE Michał Pęksa 2010-05-19 10:09:01
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-18 08:33:04
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Michał Pęksa 2010-05-18 08:32:27
Elektroniczna skrzynka podawcza Michał Pęksa 2010-05-18 08:32:17
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Michał Pęksa 2010-05-18 08:31:37
Skarbnik Gminy Michał Pęksa 2010-05-17 11:25:21
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-17 11:23:11
Urząd Gminy Michał Pęksa 2010-05-17 11:22:26
Urząd Gminy Michał Pęksa 2010-05-17 11:21:09
Podstawy prawne działania Michał Pęksa 2010-05-17 11:07:12
Podstawy prawne działania Michał Pęksa 2010-05-17 11:05:56
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 11:01:11
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 11:00:51
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 10:59:43
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 10:59:08
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 10:58:26
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 10:57:07
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 10:55:58
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 10:55:25
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 10:52:40
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 10:51:01
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 10:50:14
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 09:01:46
Gminna Biblioteka Publiczna Michał Pęksa 2010-05-17 09:01:23
Statut Gminy Michał Pęksa 2010-05-14 15:12:58
Statut Gminy Michał Pęksa 2010-05-14 15:11:13
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-05-14 15:09:31
Uchwala nr X/30/2007 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 sierpnia 2007 r w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla gminy Czerwin" wraz z "Planem gospodarki odpadami dla gminy Czerwin" Michał Pęksa 2010-05-14 15:05:03
Uchwała Rady Gminy Czerwin w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-05-14 15:04:50
Uchwała Rady Gminy Czerwin zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-05-14 15:04:43
Uchwała Rady Gminy Czerwin w sprawie utworzenia sołectw Michał Pęksa 2010-05-14 15:04:32
Statut Gminy Michał Pęksa 2010-05-14 15:03:49
Uchwała Rady Gminy Czerwin zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-05-14 14:58:52
Uchwała Rady Gminy Czerwin zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-05-14 14:58:08
Uchwała Rady Gminy Czerwin zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw Michał Pęksa 2010-05-14 14:51:56
Statut Gminy Michał Pęksa 2010-05-14 14:17:19
Statut Gminy Michał Pęksa 2010-05-14 13:52:35
Statut Gminy Michał Pęksa 2010-05-14 13:51:52
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-14 13:39:51
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-14 13:39:08
Statut Gminy Michał Pęksa 2010-05-14 13:37:49
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-14 13:36:34
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-14 13:24:18
Uchwała Rady Gminy Czerwin w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-05-14 13:07:14
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2010-05-14 12:13:53
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2010-05-14 12:13:13
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2010-05-14 12:03:02
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie Michał Pęksa 2010-05-14 12:00:40
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie Michał Pęksa 2010-05-14 11:58:21
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie Michał Pęksa 2010-05-14 11:55:06
Działalność gospodarcza i ochrona środowiska Michał Pęksa 2010-05-14 11:54:31
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie Michał Pęksa 2010-05-14 10:58:10
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-13 15:28:34
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-13 15:21:02
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-13 15:17:43
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-13 15:16:33
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-13 15:16:16
Podstawy prawne działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-13 15:15:59
Programy i strategie Michał Pęksa 2010-05-13 14:18:59
Programy i strategie Michał Pęksa 2010-05-13 14:18:43
Programy i strategie Michał Pęksa 2010-05-13 14:17:41
Programy i strategie Michał Pęksa 2010-05-13 14:17:19
PROGRAMY I STRATEGIE Michał Pęksa 2010-05-13 14:17:07
PROGRAMY I STRATEGIE Michał Pęksa 2010-05-13 14:12:43
PROGRAMY I STRATEGIE Michał Pęksa 2010-05-13 14:12:01
PROGRAMY I STRATEGIE Michał Pęksa 2010-05-13 14:11:27
PROGRAMY I STRATEGIE Michał Pęksa 2010-05-13 14:10:28
Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Michał Pęksa 2010-05-13 14:05:31
Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Michał Pęksa 2010-05-13 14:05:04
Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Michał Pęksa 2010-05-13 14:04:27
Struktura i referaty Michał Pęksa 2010-05-12 12:32:42
Podatki i opłaty Michał Pęksa 2010-05-12 12:31:34
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY Michał Pęksa 2010-05-12 12:29:12
Programy i strategie Michał Pęksa 2010-05-12 12:24:38
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-12 12:22:10
Organy władzy Michał Pęksa 2010-05-12 12:21:05
Urząd Gminy Michał Pęksa 2010-05-12 12:18:16
Urząd Gminy Michał Pęksa 2010-05-12 12:15:30
URZĄD GMINY Michał Pęksa 2010-05-12 12:15:00
Organizacja działania samorządu Michał Pęksa 2010-05-12 12:11:53
Podatki i opłaty Michał Pęksa 2010-05-12 12:10:25
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-11 11:56:39
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-11 11:55:49
Ochrona środowiska Michał Pęksa 2010-05-11 08:48:30
Decyzje środowiskowe Michał Pęksa 2010-05-11 08:47:46
Decyzje środowiskowe Michał Pęksa 2010-05-11 08:32:52
Decyzje środowiskowe Michał Pęksa 2010-05-11 08:30:45
URZĄD GMINY Michał Pęksa 2010-05-11 08:27:14
Dane podstawowe Michał Pęksa 2010-05-11 08:26:19
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-11 08:20:54
Ochrona środowiska Michał Pęksa 2010-05-11 08:16:37
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-11 08:14:40
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-11 08:13:58
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-11 08:00:45
Uchwala nr X/30/2007 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 sierpnia 2007 r w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla gminy Czerwin" wraz z "Planem gospodarki odpadami dla gminy Czerwin" Michał Pęksa 2010-05-11 07:59:37
Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-05-11 07:57:55
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-11 07:56:12
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-11 07:56:04
Uchwala nr X/30/2007 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 sierpnia 2007 r w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla gminy Czerwin" wraz z "Planem gospodarki odpadami dla gminy Czerwin" Michał Pęksa 2010-05-11 07:52:47
Uchwala nr X/30/2007 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 sierpnia 2007 r w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla gminy Czerwin" wraz z "Planem gospodarki odpadami dla gminy Czerwin" Michał Pęksa 2010-05-11 07:51:28
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 15:24:58
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 15:23:56
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 15:23:23
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 15:22:52
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 15:15:07
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 15:04:43
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 15:03:49
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 15:02:19
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 15:01:35
Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-05-10 14:39:18
Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin Michał Pęksa 2010-05-10 14:33:29
Informacje Michał Pęksa 2010-05-10 14:22:50
Informacje Michał Pęksa 2010-05-10 14:22:20
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 14:18:56
Informacje Michał Pęksa 2010-05-10 14:16:55
Podstawy prawne Michał Pęksa 2010-05-10 14:15:43
Informacje Michał Pęksa 2010-05-10 14:09:21
Informacje Michał Pęksa 2010-05-10 14:07:17
Sołectwa Michał Pęksa 2010-05-10 13:58:45
Sołectwa Michał Pęksa 2010-05-10 13:56:52
Sołectwa Michał Pęksa 2010-05-10 13:56:05
Sołectwa Michał Pęksa 2010-05-10 13:46:04
Sołectwa Michał Pęksa 2010-05-10 13:38:47
Sołectwa Michał Pęksa 2010-05-10 13:38:11
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-10 09:29:05
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-10 09:28:42
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-10 09:28:21
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-10 09:27:18
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-10 09:26:35
OCHRONA ŚRODOWISKA Michał Pęksa 2010-05-10 09:12:26
Skarbnik Giny Michał Pęksa 2010-05-07 15:04:37
Skarbnik Giny Michał Pęksa 2010-05-07 15:04:09
Skarbnik Giny Michał Pęksa 2010-05-07 15:03:13
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 15:01:44
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 15:01:23
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 15:01:01
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 15:00:31
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 15:00:01
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 14:59:24
Skarbnik Giny Michał Pęksa 2010-05-07 14:58:28
Skarbnik Giny Michał Pęksa 2010-05-07 14:58:10
Skarbnik Giny Michał Pęksa 2010-05-07 14:57:27
Sekretarz Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 14:54:16
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 14:53:57
Sekretarz Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 14:53:36
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 14:51:18
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:30:43
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:29:17
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:27:54
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:27:15
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:26:55
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:26:31
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:26:05
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:24:16
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:23:08
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:22:33
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:22:00
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:21:41
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:21:24
Placówki Oświatowe Michał Pęksa 2010-05-07 14:12:59
Zakład Gospodarki Komunalnej Michał Pęksa 2010-05-07 14:05:24
Zakład Gospodarki Komunalnej Michał Pęksa 2010-05-07 13:55:05
Sołectwa Michał Pęksa 2010-05-07 13:43:46
Sołectwa Michał Pęksa 2010-05-07 13:43:12
Sołectwa Michał Pęksa 2010-05-07 13:41:26
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 10:00:56
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 10:00:08
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 09:57:22
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 09:52:20
Skład Rady Gminy Michał Pęksa 2010-05-07 09:51:30
Komisja Rewizyjna Michał Pęksa 2010-05-07 09:18:56
Komisja Rewizyjna Michał Pęksa 2010-05-07 09:18:33
OCHRONA ŚRODOWISKA Michał Pęksa 2010-05-07 08:30:38
Kierownictwo Michał Pęksa 2010-05-07 08:26:12
Skarbnik Michał Pęksa 2010-05-07 08:14:49
Sekretarz Michał Pęksa 2010-05-07 08:14:37
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie Michał Pęksa 2010-05-05 15:29:33
Gminna Bibliotek Publiczna w Czerwinie Michał Pęksa 2010-05-05 15:29:17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie Michał Pęksa 2010-05-05 15:29:00
Skarbnik Michał Pęksa 2010-05-05 14:40:59
Sekretarz Michał Pęksa 2010-05-05 14:40:34
Wójt Gminy Michał Pęksa 2010-05-05 14:40:03
Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości Michał Pęksa 2010-05-05 14:35:51
Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości Michał Pęksa 2010-05-05 14:35:30
Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości Michał Pęksa 2010-05-05 14:34:55
Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości Michał Pęksa 2010-05-05 14:32:57
Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości Michał Pęksa 2010-05-05 14:32:13
Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości Michał Pęksa 2010-05-05 14:31:46
Dane podstawowe Administrator 2010-05-04 12:41:11
Dane podstawowe Administrator 2010-05-04 12:40:35
Oświadczenia majątkowe Administrator 2010-05-04 12:30:57
Inne Administrator 2010-05-04 12:29:53
Szkoły Administrator 2010-05-04 12:29:15
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Administrator 2010-05-04 11:57:53

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
URZĄD GMINY Michał Pęksa 2010-05-12 12:14:05
RADA GMINY Michał Pęksa 2010-05-12 12:13:12
PRAWO LOKALNE Michał Pęksa 2010-05-07 09:09:32
ORGANA WŁADZY Michał Pęksa 2010-05-07 08:12:09
corner   corner