Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Czerwin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2020-01-22 08:43:48
Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Czerwin z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2019-12-11 08:33:06
Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej 2019-08-19 13:43:02
Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2019-08-12 14:05:42
Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2019-07-24 10:57:33
Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2019-07-24 10:59:10
Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czerwin 2019-07-24 11:01:47
Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2019-07-24 11:06:20
Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-24 11:07:28
Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Borek 2019-07-24 11:08:44
Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-24 11:10:29
Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2018 rok 2019-07-24 11:14:37
Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-24 11:15:58
Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-24 11:17:30
Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Czerwin na 2019 rok 2019-07-24 11:19:06
Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-24 11:20:47
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czerwin 2019-07-24 11:27:40
Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia rekrutacji uczestników Dziennego Domu "Senior +" w Czerwinie 2019-07-24 11:23:08
Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie 2019-07-24 11:24:11
Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 2018-11-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2019-12-11 09:03:25
Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 2018-09-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-12-11 09:05:08
Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2018-06-29 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskach 2019-12-11 09:06:19
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2018-06-29 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskach 2019-12-11 09:07:13
Zarządzenie NR 12/2018 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2018-04-23 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskach, ul. Słowackiego 22 2019-12-11 09:12:21
Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Ostrołęckiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia na 2018 rok harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2019-12-11 09:15:06
Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Ostrołęckiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2019-12-11 09:17:33
Zarządzenie NR 41/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-12-29 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017 r. 2019-12-11 09:18:55
Zarządzenie NR 40/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-12-29 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:19:39
Zarządzenie NR 39/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-12-07 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-11 09:20:35
Zarządzenie NR 38/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-11-30 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:21:32
Zarządzenie NR 37/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-11-17 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie 2019-12-11 09:22:05
Zarządzenie NR 36/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-11-15 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Czerwin na 2018 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029 2019-12-11 09:24:39
Zarządzenie NR 34/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-10-31 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:25:23
Zarządzenie NR 31/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-10-02 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskach 2019-12-11 09:25:48
Zarządzenie NR 30a/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-09-29 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:26:54
Zarządzenie NR 29/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-09-21 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Czerwin nieruchomości gruntowej 2019-12-11 09:36:30
Zarządzenie NR 27/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-08-31 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2017 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2019-12-11 09:41:41
Zarządzenie NR 28/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-08-30 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:42:17
Zarządzenie NR 24/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-07-28 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:46:39
Zarządzenie NR 23/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-07-28 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:48:17
Zarządzenie NR 22/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-07-12 w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości 2019-12-11 09:49:10
Zarządzenie NR 21/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-07-11 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej 2019-12-11 09:49:49
Zarządzenie NR 20/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-07-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-12-11 09:51:14
Zarządzenie NR 19/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-06-30 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:52:29
Zarządzenie NR 18/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-06-27 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych związanych z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Czerwin na dzień 31.05.2017 r. 2019-12-11 09:53:08
Zarządzenie NR 17/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-06-21 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Janki Młode 2019-12-11 09:54:21
Zarządzenie NR 16/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-06-21 w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości 2019-12-11 09:55:32
Zarządzenie NR 15/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-06-20 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej 2019-12-11 09:56:14
Zarządzenie NR 12/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-04-28 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Czerwin 2019-12-11 09:57:37
Zarządzenie NR 11/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-04-28 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:58:40
Zarządzenie NR 10/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-04-05 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie 2019-12-11 09:59:17
Zarządzenie NR 9a/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-03-31 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 10:04:41
Zarządzenie NR 9/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-03-31 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2016 rok 2019-12-11 10:07:33
Zarządzenie NR 8/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-03-20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie 2019-12-11 10:14:44
Zarządzenie NR 7/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-02-28 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 10:15:38
Zarządzenie NR 6/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-02-14 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listop 2019-12-11 10:16:17
Zarządzenie NR 5/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-02-14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie 2019-12-11 10:17:05
Zarządzenie NR 4/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2019-12-11 10:17:42
Zarządzenie NR 3/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-01-26 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 10:18:42
Zarządzenie NR 2/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-01-26 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 10:19:35
Zarządzenie NR 1/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-01-19 w sprawie zmiany nieruchomości 2019-12-11 10:20:01