Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna obowiązująca w Urzędzie Gminy Czerwin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czerwin (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin lub drogą e-mailową pod adresem: gmina@czerwin.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Grzegorz Szajerka, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: consultingmmlaw@gmail.com
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Dane osobowe nie będą pochodzić od stron trzecich.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne, w interesie publicznym lub cele statystyczne – przez okres 5 lat.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych os. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r.)

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych os. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych os. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych)

 

Klauzula informacyjna - monitoring

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czerwin (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin lub drogą e-mailową pod adresem: gmina@czerwin.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Grzegorz Szajerka, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: consultingmmlaw@gmail.com
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000).
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora
 9. Państwa dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Wójt Gminy Czerwin
Grzegorz Długokęcki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Pęksa 23-07-2019 14:49:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Pęksa 23-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Radosław Pęksa 10-08-2023 08:25:30