Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Prowadzeniu robót górniczych (wydobycie kruszywa naturalnego - żwiru) oraz rekultywacji działki po zakończeniu prac związanych z eksploatacją, na terenie działek o numerze ewidencyjnym 612/281 obręb - 0031 STYLĄGI, gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2023-05-16 07:44:44 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Prowadzeniu robót górniczych (wydobycie kruszywa naturalnego - żwiru) oraz rekultywacji działki po zakończeniu prac związanych z eksploatacją, na terenie działek o numerze ewidencyjnym 612/281 obręb - 0031 STYLĄGI, gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2023-05-16 07:42:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 4 marca 2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Czerwin. Radosław Pęksa 2023-05-15 09:10:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 4 lutego 2022 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. Radosław Pęksa 2023-05-15 09:08:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2 marca 2022 w sprawie upoważnienia do potwierdzania wiarygodności oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Radosław Pęksa 2023-05-15 09:02:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 22 lutego 2022 w sprawie powołania komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód wynikających z niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniach 19-20 lutego 2022 r. Radosław Pęksa 2023-05-15 08:59:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 10 lutego 2022 w sprawie zasad przyjmowania i obiegu umów oraz wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2023-05-15 08:50:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7a/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 7 lutego 2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie. Radosław Pęksa 2023-05-15 08:48:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2 lutego 2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. Radosław Pęksa 2023-05-15 08:46:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6a/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2 lutego 2022 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok. Radosław Pęksa 2023-05-15 08:43:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Radosław Pęksa 2023-05-15 08:41:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 14 stycznia 2022 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok. Radosław Pęksa 2023-05-15 08:40:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie. Radosław Pęksa 2023-05-15 08:38:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie. Radosław Pęksa 2023-05-15 08:38:04 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie. Radosław Pęksa 2023-05-15 08:35:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 11 stycznia 2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Radosław Pęksa 2023-05-12 15:05:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do postępowań w sprawie przyznawania, ustalenia wysokości i wypłacania dodatku osłonowego. Radosław Pęksa 2023-05-12 15:02:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów Radosław Pęksa 2023-05-12 13:47:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Radosław Pęksa 2023-05-11 13:52:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Radosław Pęksa 2023-05-11 13:51:32 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie informujące o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery Radosław Pęksa 2023-05-11 13:51:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie informujące o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery Radosław Pęksa 2023-05-11 13:50:42 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie informujące o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery Radosław Pęksa 2023-05-11 13:48:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Radosław Pęksa 2023-05-11 13:47:37 dodanie dokumentu
Podmioty odbierające odpady komunalne i informacje o osiągniętych poziomach recyklingu Radosław Pęksa 2023-05-11 11:39:16 edycja dokumentu
Podmioty odbierające odpady komunalne i informacje o osiągniętych poziomach recyklingu Radosław Pęksa 2023-05-11 11:39:09 usunięcie załacznika
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-05-10 14:56:18 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-05-10 14:55:33 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-05-10 14:53:47 edycja dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Radosław Pęksa 2023-05-09 18:37:24 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki Radosław Pęksa 2023-05-09 18:36:53 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Radosław Pęksa 2023-05-09 18:35:42 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Radosław Pęksa 2023-05-09 18:34:54 edycja dokumentu
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Radosław Pęksa 2023-05-09 18:34:00 dodanie dokumentu
Sprawozdanie budżetowe za 2022 rok Radosław Pęksa 2023-05-09 18:19:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-05-08 10:17:02 edycja dokumentu
Zwołanie LI sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 11.05.2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-05-05 16:48:23 dodanie dokumentu
Gmina Czerwin ogłasza od 1-go maja 2023 roku sprzedaż końcową węgla dla gospodarstw domowych. Radosław Pęksa 2023-05-04 14:47:29 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne odnośnie wykonania dokumentacji projektowej Radosław Pęksa 2023-04-28 09:38:33 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne odnośnie wykonania dokumentacji projektowej Radosław Pęksa 2023-04-27 18:23:54 dodanie dokumentu