Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr VII/20/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-04-26 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radosław Pęksa 2019-07-23 12:48:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/20/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-04-26 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radosław Pęksa 2019-07-23 12:45:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/19/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-04-26 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Radosław Pęksa 2019-07-23 12:44:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/18/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-04-26 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2019 roku" Radosław Pęksa 2019-07-23 12:43:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/18/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-04-26 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2019 roku" Radosław Pęksa 2019-07-23 12:42:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/17/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-04-26 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu Radosław Pęksa 2019-07-23 12:41:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/16/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-04-26 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej Radosław Pęksa 2019-07-23 12:39:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/15/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-04-26 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Radosław Pęksa 2019-07-23 12:38:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/14/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-04-26 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu? na lata 2019-2023 Radosław Pęksa 2019-07-23 12:35:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-04-26 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-23 12:34:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/7/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Czerwinie Radosław Pęksa 2019-07-23 12:31:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/9/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-23 12:30:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/9/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-23 12:29:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/8/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Radosław Pęksa 2019-07-23 12:27:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/8/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Radosław Pęksa 2019-07-23 12:25:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/7/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Czerwinie Radosław Pęksa 2019-07-23 12:23:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/10/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Radosław Pęksa 2019-07-23 12:21:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/11/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-23 12:21:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/12/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radosław Pęksa 2019-07-23 12:21:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/11/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-23 12:19:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/10/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-03-13 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Radosław Pęksa 2019-07-23 12:17:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/1/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r. Radosław Pęksa 2019-07-23 11:57:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/2/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-23 11:56:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/3/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Czerwin na 2019 rok Radosław Pęksa 2019-07-23 11:56:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/4/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani" na 2019 rok Radosław Pęksa 2019-07-23 11:56:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/5/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Radosław Pęksa 2019-07-23 11:56:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/6/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Borek, Skarżyn i Chruśnice Radosław Pęksa 2019-07-23 11:56:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/6/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Borek, Skarżyn i Chruśnice Radosław Pęksa 2019-07-23 11:54:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/6/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Borek, Skarżyn i Chruśnice Radosław Pęksa 2019-07-23 11:54:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/5/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Radosław Pęksa 2019-07-23 11:53:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/4/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani" na 2019 rok Radosław Pęksa 2019-07-23 11:52:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/3/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Czerwin na 2019 rok Radosław Pęksa 2019-07-23 11:51:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/2/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-23 11:49:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/1/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 2019-01-29 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r. Radosław Pęksa 2019-07-23 11:46:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/1/19 Rady Gminy Czerwin w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r. Radosław Pęksa 2019-07-23 11:45:19 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr V/1/19 Rady Gminy Czerwin w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r. Radosław Pęksa 2019-07-23 11:43:13 dodanie dokumentu
Zwołanie X sesji Rady Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2019-07-22 08:40:36 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Radosław Pęksa 2019-07-17 13:35:38 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Radosław Pęksa 2019-07-17 13:10:50 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Radosław Pęksa 2019-07-17 13:09:42 edycja dokumentu