Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu lnterdyscyplinarnego Radosław Pęksa 2023-03-06 13:01:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-03-06 13:00:00 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji dot. wykonania dokumentacji projektowej - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery" Radosław Pęksa 2023-03-06 09:01:48 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji dot. wykonania dokumentacji projektowej - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery" Radosław Pęksa 2023-03-06 09:01:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę - Budowa sieci (linii) 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie: budowy dwóch linii kablowych i dwóch słupów 15 kV Żabin-Suchcice na odcinku pomiędzy stanowiskami słupowymi A i B w obrębie skrzyżowania z linią 400 kV, rozbiórki linii napowietrznej 15 kV Żabin-Suchcice wraz z dwoma słupami na odcinku skrzyżowania z linią 400 kV. Radosław Pęksa 2023-02-27 11:32:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" Radosław Pęksa 2023-02-23 11:21:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 423, obręb Jarnuty gm. Czerwin. Radosław Pęksa 2023-02-22 10:46:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 402, obręb Jarnuty gm. Czerwin. Radosław Pęksa 2023-02-22 10:44:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/16/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Radosław Pęksa 2023-02-21 13:11:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/15/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Dzwonku Radosław Pęksa 2023-02-21 13:09:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/13/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany-Witnice, Chruśnice, Tyszki-Ciągaczki, Czerwin, Damiany, Dąbek, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk - Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady - Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Tyszki-Nadbory, Piotrowo, Piski, Pomian, Skarżyn, Seroczyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy Radosław Pęksa 2023-02-21 13:08:56 edycja dokumentu
Uchwała nr L/14/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czerwin nr XXXI/24/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat Radosław Pęksa 2023-02-21 13:08:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/13/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany-Witnice, Chruśnice, Tyszki-Ciągaczki, Czerwin, Damiany, Dąbek, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk - Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady - Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Tyszki-Nadbory, Piotrowo, Piski, Pomian, Skarżyn, Seroczyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy Radosław Pęksa 2023-02-21 13:07:26 edycja dokumentu
Uchwała nr L/13/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany-Witnice, Chruśnice, Tyszki-Ciągaczki, Czerwin, Damiany, Dąbek, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk - Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady - Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Tyszki-Nadbory, Piotrowo, Piski, Pomian, Skarżyn, Seroczyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy Radosław Pęksa 2023-02-21 13:06:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/12/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2023 roku" Radosław Pęksa 2023-02-21 13:05:32 edycja dokumentu
Uchwała nr L/11/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2023 Radosław Pęksa 2023-02-21 13:05:18 edycja dokumentu
Uchwała nr L/12/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2023 roku" Radosław Pęksa 2023-02-21 13:05:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/11/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2023 Radosław Pęksa 2023-02-21 13:04:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/10/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Radosław Pęksa 2023-02-21 13:03:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIX/23 z obrad XLIX sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 27.01.2023 r. Radosław Pęksa 2023-02-21 12:53:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-02-20 09:43:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-02-20 09:40:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie ostrołęckim, w gminie Czerwin, w obrębie 0012 Gostery, oznaczonej jako działka nr 183/1 o pow. 0,1420 ha wydzielona z działki nr 183. Radosław Pęksa 2023-02-17 10:08:38 dodanie dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Radosław Pęksa 2023-02-16 14:44:28 edycja dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Radosław Pęksa 2023-02-16 14:44:08 edycja dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Radosław Pęksa 2023-02-16 14:39:15 dodanie dokumentu
Ochrona środowiska (zakładka menu) Radosław Pęksa 2023-02-16 14:37:52 dodanie pozycji menu
Zwołanie L sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 20.02.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-02-14 14:35:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowie ulicy Sezamkowej w Czerwinie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 74, 94/5, 93/16, 93/22, 93/35, 93/33, 93/41, 94/11 - obręb 0006 Czerwin" Radosław Pęksa 2023-02-14 14:32:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ozn. nr ew. 38 obręb Żochy, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2023-02-14 10:47:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w ramach inwestycji: "Budowa drogi ekspresowej Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn", odcinek: Węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła) Radosław Pęksa 2023-02-10 12:46:41 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Vortex Energy Windpark: Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Jednostka Wytwórcza Czerwin". Radosław Pęksa 2023-02-10 12:42:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie ws. powadzonego postępowania odwoławczego od decyzji regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021, znak WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27 Radosław Pęksa 2023-02-09 12:05:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVIII/23 z obrad sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 13.01.2023 r. Radosław Pęksa 2023-02-08 08:00:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 3 luty 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów Sołectw Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-02-03 16:06:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych Radosław Pęksa 2023-02-01 16:29:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej nr ew.38 obręb 0043 Żochy, gmina Czerwin." Radosław Pęksa 2023-01-31 13:48:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji w zakresie sieci przemysłowej pn. "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka -Stanisławów" w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. Radosław Pęksa 2023-01-30 15:06:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIX/9/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Radosław Pęksa 2023-01-30 14:39:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIX/8/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok Radosław Pęksa 2023-01-30 14:38:39 dodanie dokumentu