Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Dostęp do Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, DzU (RP) z 2001 r., nr 112 poz.1198, z późn. zm. Informacja publiczna nie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej - będzie udostępniana na wniosek zainteresowanego w siedzibie Urzędu Gminy Czerwin w trybie określonym przez ustawę. Urząd Gminy Czerwin zastrzega sobie prawo pobierania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie 
z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Nie podlegają udostępnieniu informacje chronione ustawami: 

  • ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,  DzU  (RP) z 2010 r., nr 182, poz.1228.
  • ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

z następującymi wyjątkami: 

   Na podstawie art. 49 ustawy o ochronie informacji niejawnych: 

  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową określonej osobie lub instytucji może nastąpić na podstawie pisemnej zgody odpowiednio Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo ministra właściwego dla określonego działu administracji rządowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub kierownika urzędu centralnego, a w przypadku ich braku - na podstawie pisemnej zgody właściwej służby ochrony państwa.
  • Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może wyrazić na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w tej jednostce.
  • Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia jej klauzuli tajności oraz musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia. 

  Na podstawie art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych : 

  • W przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, administrator danych, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  • Dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, mogą być także udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom niż wymienione w ust. 1, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.
  • Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
  • Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione. 

 Wypełniony wniosek prosimy kierować: 

  • pocztą bądź osobiście na adres: 

           Urząd Gminy Czerwin

           Plac Tysiąclecia 1 

           07-407 Czerwin 

Wzór wniosku wniosku o udostępnienie informacji publiczne

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WNIOSEK O DOSTEP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.DOC (DOC, 28.50Kb) 2019-08-19 13:15:27 533 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Pęksa 19-08-2019 13:15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tadeusz Tyszka 19-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Radosław Pęksa 26-08-2020 10:43:17