Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr III/24 z obrad sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 28.05.2024 r. Radosław Pęksa 2024-07-23 08:46:04 edycja dokumentu
Protokół Nr III/24 z obrad sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 28.05.2024 r. Radosław Pęksa 2024-07-23 08:45:44 usunięcie załacznika
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia na działkach o nr geodezyjnych 155/10, 154, 122/6, 260 położonych w obrębie geodezyjnym Grodzisk Duży, gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2024-07-22 14:20:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia na działkach o nr geodezyjnych 155/10, 154, 122/6, 260 położonych w obrębie geodezyjnym Grodzisk Duży, gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2024-07-22 14:20:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac Radosław Pęksa 2024-07-19 15:43:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac Radosław Pęksa 2024-07-19 15:05:03 dodanie dokumentu
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie Radosław Pęksa 2024-07-19 13:44:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia studni nr 1,2,3 na terenie działki 188/1 obręb Czerwin Radosław Pęksa 2024-07-17 21:14:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Suchcice oraz Dzwonek, gm. Czerwin Radosław Pęksa 2024-07-17 21:08:47 dodanie dokumentu
Działania priorytetowe dzielnicowych Posterunku Policji w Czerwinie. Plan działań dzielnicowych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024r. Radosław Pęksa 2024-07-17 20:28:34 edycja dokumentu
Działania priorytetowe dzielnicowych Posterunku Policji w Czerwinie. Plan działań dzielnicowych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024r. Radosław Pęksa 2024-07-17 20:27:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za budowę linii elektroenergetycznej w msc. Wojsze, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 342. Radosław Pęksa 2024-07-16 15:28:03 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Radosław Pęksa 2024-07-16 14:01:27 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe prace konserwatorskie kościół Piski - "Renowacja budynku sakralnego, Kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela w Piskach, gm. Czerwin" Radosław Pęksa 2024-07-16 12:32:49 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe prace konserwatorskie kościół Piski - "Renowacja budynku sakralnego, Kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela w Piskach, gm. Czerwin" Radosław Pęksa 2024-07-16 12:32:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowieniu zbiornika na olej napędowy. Radosław Pęksa 2024-07-15 17:38:29 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Radosław Pęksa 2024-07-15 17:34:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia Gminie Czerwin na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęć studni nr 1,2,3 na terenie działki 188/1 obręb Czerwin Radosław Pęksa 2024-07-05 08:29:43 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radosław Pęksa 2024-07-04 07:45:37 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radosław Pęksa 2024-07-04 07:39:08 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radosław Pęksa 2024-07-04 07:38:51 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Ekodoradca zatrudniony w ramach realizacji projektu pn. "Mazowsze bez smogu" Radosław Pęksa 2024-07-03 13:45:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 116 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1200 m3 oraz niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 na działkach o nr ew.287, 288/2 w miejscowości Seroczyn, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". Radosław Pęksa 2024-07-03 13:27:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 116 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1200 m3 oraz niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 na działkach o nr ew.287, 288/2 w miejscowości Seroczyn, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". Radosław Pęksa 2024-07-03 13:27:02 usunięcie załacznika
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 116 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1200 m3 oraz niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 na działkach o nr ew.287, 288/2 w miejscowości Seroczyn, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". Radosław Pęksa 2024-07-03 11:25:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Janki Młode, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 395/2. Radosław Pęksa 2024-07-02 20:14:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr III/24 z obrad sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 28.05.2024 r. Radosław Pęksa 2024-07-02 08:25:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/11/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania Radosław Pęksa 2024-07-02 08:24:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/19/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Społeczności Energetycznej obejmującej Powiat Ostrołęcki oraz gminy Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec i realizacji projektu o nazwie "Organizacja Społeczności Energetycznej dla Powiatu Ostrołęckiego wraz z gminami Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec" Radosław Pęksa 2024-07-02 08:23:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/20/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie Radosław Pęksa 2024-07-02 08:22:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/19/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Społeczności Energetycznej obejmującej Powiat Ostrołęcki oraz gminy Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec i realizacji projektu o nazwie "Organizacja Społeczności Energetycznej dla Powiatu Ostrołęckiego wraz z gminami Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec" Radosław Pęksa 2024-07-02 08:21:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/18/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Jana Chrzciciela w Piskach na rewaloryzację neogotyckiej dzwonnicy w Piskach, gmina Czerwin Radosław Pęksa 2024-07-02 08:19:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/17/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Jana Chrzciciela w Piskach na renowację budynku sakralnego kościoła pw. Jana Chrzciciela w Piskach Radosław Pęksa 2024-07-02 08:19:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/16/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Radosław Pęksa 2024-07-02 08:18:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/15/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2024-07-02 08:17:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/14/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radosław Pęksa 2024-07-02 08:17:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/13/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok Radosław Pęksa 2024-07-02 08:16:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/12/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2023 rok Radosław Pęksa 2024-07-02 08:15:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/11/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania Radosław Pęksa 2024-07-02 08:15:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr geodezyjnych 94/5, 74, 81/2 położonych w obrębie geodezyjnym Czerwin, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2024-06-28 09:55:26 dodanie dokumentu