Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zwołanie XXXII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.09.2021 r. o godz. 14.00 Radosław Pęksa 2021-09-24 15:27:58 dodanie dokumentu
Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Czerwin Ewa Suchcicka-Juriewicz 2021-09-23 07:56:34 edycja dokumentu
Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie Ewa Suchcicka-Juriewicz 2021-09-23 07:56:18 edycja dokumentu
Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie Ewa Suchcicka-Juriewicz 2021-09-22 18:36:09 edycja dokumentu
Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie Ewa Suchcicka-Juriewicz 2021-09-22 18:35:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki z udojni na działce o nr ewid. 130/2 położonej w msc. Malinowo Stare gm. Czerwin. Radosław Pęksa 2021-09-22 13:24:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/22/21 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 Radosław Pęksa 2021-09-21 14:25:35 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/22/21 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 Radosław Pęksa 2021-09-21 14:24:53 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 28 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czerwin Radosław Pęksa 2021-09-20 11:29:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2021-09-20 11:26:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych Radosław Pęksa 2021-09-20 11:21:27 dodanie dokumentu
Odmowa w spisie powszechnym grozi karą grzywny Radosław Pęksa 2021-09-20 11:18:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód powstałych w skutek uszkodzenia przez drzewa usytułowane na działce Gminnej - Park Czerwin Radosław Pęksa 2021-09-20 11:13:20 dodanie dokumentu
Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Czerwin Ewa Suchcicka-Juriewicz 2021-09-20 07:59:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Ewa Suchcicka-Juriewicz 2021-09-16 14:48:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów Radosław Pęksa 2021-09-15 09:25:35 dodanie dokumentu
Wykonanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwin Ewa Suchcicka-Juriewicz 2021-09-13 12:46:49 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ewa Suchcicka-Juriewicz 2021-09-08 14:30:42 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi ekspresowej S61 Radosław Pęksa 2021-09-08 13:10:35 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości Radosław Pęksa 2021-09-07 13:39:08 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2021-09-07 08:02:29 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2021-09-06 13:41:29 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-06 13:07:17 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE PGW Wody Polskie o pozwoleniu na budowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn Radosław Pęksa 2021-09-06 13:00:47 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2020 Radosław Pęksa 2021-09-06 12:38:22 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-03 14:16:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów Radosław Pęksa 2021-09-03 13:41:41 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-03 13:14:18 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-03 13:03:14 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-03 13:02:19 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-03 12:56:46 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-03 12:53:21 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-03 12:33:30 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-03 12:25:47 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-03 12:21:12 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2020 rok Radosław Pęksa 2021-09-03 12:20:51 usunięcie dokumentu
Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2020 Radosław Pęksa 2021-09-03 09:32:19 edycja dokumentu
Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2020 Radosław Pęksa 2021-09-03 09:27:37 usunięcie załacznika
Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2020 Radosław Pęksa 2021-09-03 09:24:05 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2021-09-02 14:40:34 edycja dokumentu