Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia przez powiat ostrołęcki własności nieruchomości Radosław Pęksa 2023-03-28 10:25:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku Radosław Pęksa 2023-03-27 11:02:00 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 marca 2023 r., o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku Radosław Pęksa 2023-03-24 14:11:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17 marca 2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok Radosław Pęksa 2023-03-24 14:09:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na mieszkalny w zabudowie zagrodowej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 561, obręb ? 0032 Suchcice, gmina Czerwin" Radosław Pęksa 2023-03-24 14:05:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-03-17 08:23:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-03-16 13:24:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę - Budowa linii Ostrołęka- Stanisławów Radosław Pęksa 2023-03-16 12:53:39 dodanie dokumentu
Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy czerwin Radosław Pęksa 2023-03-15 15:15:01 dodanie dokumentu
Dostawa oprogramowania Microsoft wraz z szkoleniem personelu Radosław Pęksa 2023-03-15 11:18:34 dodanie dokumentu
"Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją" Radosław Pęksa 2023-03-15 11:16:30 dodanie dokumentu
"Dostawa wraz z montażem radarowego wyświetlacza prędkości DP 1 wraz ze słupem i zasilaniem solarnym" Radosław Pęksa 2023-03-15 11:14:47 edycja dokumentu
"Dostawa wraz z montażem radarowego wyświetlacza prędkości DP 1 wraz ze słupem i zasilaniem solarnym" Radosław Pęksa 2023-03-15 11:14:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 9 marca 2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-03-14 09:49:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 9 marca 2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-03-14 09:47:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na wykonanie urządzeń wodnych dot. "Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn". Radosław Pęksa 2023-03-13 15:36:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania "Rozbudowa drogi gminnej Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode" Radosław Pęksa 2023-03-07 10:58:24 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na mieszkalny w zabudowie zagrodowej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 561, obręb - 0032 Suchcice, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2023-03-07 10:52:56 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na mieszkalny w zabudowie zagrodowej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 561, obręb - 0032 Suchcice, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2023-03-07 10:52:14 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na mieszkalny w zabudowie zagrodowej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 561, obręb - 0032 Suchcice, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2023-03-07 10:13:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu lnterdyscyplinarnego Radosław Pęksa 2023-03-06 13:01:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-03-06 13:00:00 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji dot. wykonania dokumentacji projektowej - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery" Radosław Pęksa 2023-03-06 09:01:48 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji dot. wykonania dokumentacji projektowej - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery" Radosław Pęksa 2023-03-06 09:01:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę - Budowa sieci (linii) 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie: budowy dwóch linii kablowych i dwóch słupów 15 kV Żabin-Suchcice na odcinku pomiędzy stanowiskami słupowymi A i B w obrębie skrzyżowania z linią 400 kV, rozbiórki linii napowietrznej 15 kV Żabin-Suchcice wraz z dwoma słupami na odcinku skrzyżowania z linią 400 kV. Radosław Pęksa 2023-02-27 11:32:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" Radosław Pęksa 2023-02-23 11:21:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 423, obręb Jarnuty gm. Czerwin. Radosław Pęksa 2023-02-22 10:46:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 402, obręb Jarnuty gm. Czerwin. Radosław Pęksa 2023-02-22 10:44:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/16/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Radosław Pęksa 2023-02-21 13:11:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/15/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Dzwonku Radosław Pęksa 2023-02-21 13:09:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/13/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany-Witnice, Chruśnice, Tyszki-Ciągaczki, Czerwin, Damiany, Dąbek, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk - Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady - Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Tyszki-Nadbory, Piotrowo, Piski, Pomian, Skarżyn, Seroczyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy Radosław Pęksa 2023-02-21 13:08:56 edycja dokumentu
Uchwała nr L/14/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czerwin nr XXXI/24/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat Radosław Pęksa 2023-02-21 13:08:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/13/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany-Witnice, Chruśnice, Tyszki-Ciągaczki, Czerwin, Damiany, Dąbek, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk - Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady - Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Tyszki-Nadbory, Piotrowo, Piski, Pomian, Skarżyn, Seroczyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy Radosław Pęksa 2023-02-21 13:07:26 edycja dokumentu
Uchwała nr L/13/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany-Witnice, Chruśnice, Tyszki-Ciągaczki, Czerwin, Damiany, Dąbek, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk - Wieś, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady - Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Tyszki-Nadbory, Piotrowo, Piski, Pomian, Skarżyn, Seroczyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy Radosław Pęksa 2023-02-21 13:06:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/12/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2023 roku" Radosław Pęksa 2023-02-21 13:05:32 edycja dokumentu
Uchwała nr L/11/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2023 Radosław Pęksa 2023-02-21 13:05:18 edycja dokumentu
Uchwała nr L/12/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2023 roku" Radosław Pęksa 2023-02-21 13:05:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/11/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2023 Radosław Pęksa 2023-02-21 13:04:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/10/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Radosław Pęksa 2023-02-21 13:03:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIX/23 z obrad XLIX sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 27.01.2023 r. Radosław Pęksa 2023-02-21 12:53:03 dodanie dokumentu