Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Czerwin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez Powiat Ostrołęcki Radosław Pęksa 2020-07-03 13:51:43 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Czerwin - grudzień 2018 Radosław Pęksa 2020-07-03 09:10:44 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Czerwin - listopad 2018 Radosław Pęksa 2020-07-03 09:05:41 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Czerwin - październik 2018 Radosław Pęksa 2020-07-03 09:04:56 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Czerwin - wrzesień 2018 Radosław Pęksa 2020-07-03 09:02:17 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Czerwin - sierpień 2018 Radosław Pęksa 2020-07-03 09:01:33 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Czerwin - czerwiec 2018 Radosław Pęksa 2020-07-03 08:57:03 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Czerwin - maj 2018 Radosław Pęksa 2020-07-03 08:55:06 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Czerwin - kwiecień 2018 Radosław Pęksa 2020-07-03 08:49:26 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Czerwin - marzec 2018 Radosław Pęksa 2020-07-03 08:32:50 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Czerwin - styczeń 2018 Radosław Pęksa 2020-07-03 08:08:34 dodanie dokumentu
Zamówienia Publiczne PZP (zakładka menu) Radosław Pęksa 2020-07-01 12:14:47 edycja pozycji menu
Zamówienia Publiczne PZP (zakładka menu) Radosław Pęksa 2020-07-01 12:14:08 dodanie pozycji menu
Dane teleadresowe Radosław Pęksa 2020-07-01 12:13:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Radosław Pęksa 2020-07-01 12:12:19 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Radosław Pęksa 2020-07-01 12:11:32 edycja dokumentu
INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W OSTROŁĘCE z dnia 22 czerwca 2020 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Radosław Pęksa 2020-06-25 10:53:08 dodanie dokumentu
Petycja mieszkańców Malinowa Nowego dotycząca wznowienia gospodarstwa Radosław Pęksa 2020-06-24 11:30:46 dodanie dokumentu
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Radosław Pęksa 2020-06-24 11:29:35 edycja dokumentu
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Radosław Pęksa 2020-06-24 11:29:16 dodanie dokumentu
Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia Radosław Pęksa 2020-06-24 11:28:00 dodanie dokumentu
Petycje (zakładka menu) Radosław Pęksa 2020-06-24 11:24:14 dodanie pozycji menu
Ogłoszenie o aktualnym naborze dzieci do żłobka gminnego Radosław Pęksa 2020-06-17 14:07:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVII/19/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Radosław Pęksa 2020-06-17 13:48:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVII/18/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2030. Radosław Pęksa 2020-06-17 13:47:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/17/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysów w sołectwach Załuski, Sokołowo. Radosław Pęksa 2020-06-17 13:47:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/16/20 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. Radosław Pęksa 2020-06-17 13:46:41 dodanie dokumentu
UchwałaNr XVII/15/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach. Radosław Pęksa 2020-06-17 13:46:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/14/20 w sprawie Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2020-06-17 13:45:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/13/20 w sprawie warunków i trybu obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć. Radosław Pęksa 2020-06-17 13:45:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/12/20 w sprawie ustalenia obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, w tym nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin. Radosław Pęksa 2020-06-17 13:44:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/11/20 w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Radosław Pęksa 2020-06-17 13:44:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/10/20 w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2020 roku?. Radosław Pęksa 2020-06-17 13:28:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVI/20 z obrad XVI sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 13 marca 2020 roku Radosław Pęksa 2020-06-17 13:19:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie. Budowa obory dla obsady 110 DJP i studni głębinowej Radosław Pęksa 2020-06-17 12:03:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez powiat ostrołęcki Radosław Pęksa 2020-06-17 11:17:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną Radosław Pęksa 2020-06-17 11:17:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną Radosław Pęksa 2020-06-17 10:37:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez powiat ostrołęcki Radosław Pęksa 2020-06-17 10:35:24 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Radosław Pęksa 2020-06-17 10:18:59 edycja dokumentu