Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12.01.2022 r w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie Radosław Pęksa 2022-01-21 14:04:58 dodanie dokumentu
Zwołanie XXXVII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 24.01.2022 r. o godz. 14.00 Radosław Pęksa 2022-01-20 13:39:06 dodanie dokumentu
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach Ewa Suchcicka-Juriewicz 2022-01-20 12:33:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 11.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej. Radosław Pęksa 2022-01-17 15:38:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ?budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów? w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. Radosław Pęksa 2022-01-14 07:39:22 dodanie dokumentu
Decyzja nr 4/22 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 stycznia 2022 r. o stałym nadzorze archeologicznym na strasie planowanej inwestycji p.n.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn" Radosław Pęksa 2022-01-13 13:51:53 edycja dokumentu
Decyzja nr 4/22 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 stycznia 2022 r. o stałym nadzorze archeologicznym na strasie planowanej inwestycji p.n.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn" Radosław Pęksa 2022-01-13 13:51:18 usunięcie załacznika
Decyzja nr 4/22 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 stycznia 2022 r. o stałym nadzorze archeologicznym na strasie planowanej inwestycji p.n.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn" Radosław Pęksa 2022-01-13 13:45:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty ostrołęckiego z dnia 12 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2566W wraz z rozbudową mostu przez rzekę Orz w obrębie ewidencyjnym Grodzisk Duży, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2022-01-13 13:44:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Czerwinie Radosław Pęksa 2022-01-13 08:02:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie Zakładu Gospodarki Komunalnej o awarii i przerwie w dostawie wody. Radosław Pęksa 2022-01-13 07:56:39 dodanie dokumentu
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy opracowaniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gminie: Czerwin na terenie obrębów ewidencyjnych Bobin, Filochy, Stylągi, Tomasze, Tyszki-Ciągaczki, Żochy Radosław Pęksa 2022-01-13 07:54:31 dodanie dokumentu
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Radosław Pęksa 2022-01-12 11:47:52 edycja dokumentu
PODATEK ROLNY Radosław Pęksa 2022-01-12 11:46:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Posterunku Policji w Czerwinie dot. częstych kontroli na terenie stacji benzynowej Orlen w związku z zagrożeniem spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Radosław Pęksa 2022-01-12 09:08:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 03.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do postepowań w sprawie przyznawania, ustalenia wysokości i wypłacenia dodatku osłonowego. Radosław Pęksa 2022-01-11 14:53:13 dodanie dokumentu
PODATEK ROLNY Radosław Pęksa 2022-01-11 08:40:26 edycja dokumentu
PODATEK LEŚNY Radosław Pęksa 2022-01-11 08:39:18 edycja dokumentu
STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2022 Radosław Pęksa 2022-01-10 11:00:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Laski Szlacheckie Radosław Pęksa 2022-01-05 15:05:24 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Laski Szlacheckie Radosław Pęksa 2022-01-05 15:03:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Laski Szlacheckie Radosław Pęksa 2022-01-05 15:03:44 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2563 Czerwin-Piski, gm. Czerwin" Radosław Pęksa 2022-01-05 15:00:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2563 Czerwin-Piski, gm. Czerwin" Radosław Pęksa 2022-01-05 14:57:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie wojewody mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. Radosław Pęksa 2022-01-04 08:21:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie wojewody mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. Radosław Pęksa 2022-01-04 08:13:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Hodowla bydła mlecznego o obsadzie 121,55 DJP docelowo 140,00 DJP w gospodarstwie rolnym na działkach o nr ewid. 149, 150 w miejscowości Andrzejki-Tyszki gmina Czerwin, pow. ostrołęcki Radosław Pęksa 2022-01-03 12:45:53 dodanie dokumentu
Terminy płatności opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi Radosław Pęksa 2022-01-03 12:38:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów w punktach przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego w 2022 roku. Radosław Pęksa 2022-01-03 08:25:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów w punktach przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego w 2022 roku. Radosław Pęksa 2022-01-03 08:24:32 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów w punktach przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego w 2022 roku. Radosław Pęksa 2022-01-03 08:21:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów w punktach przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego w 2022 roku. Radosław Pęksa 2022-01-03 08:21:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXV/21 z obrad XXXV sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 20 grudnia 2021 roku Radosław Pęksa 2021-12-31 13:10:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/47/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2022 r. Radosław Pęksa 2021-12-31 09:00:05 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVI/51/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2021 roku. Radosław Pęksa 2021-12-30 12:52:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/50/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Radosław Pęksa 2021-12-30 12:51:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/49/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2021-12-30 12:50:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/48/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czerwin. Radosław Pęksa 2021-12-30 12:49:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/47/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2022 r. Radosław Pęksa 2021-12-30 12:48:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/46/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok Radosław Pęksa 2021-12-30 12:47:03 dodanie dokumentu