Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Projekt dot. Budowy tężni solankowej
2 Zwołanie XXII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 29 października 2020 r. o godz. 12.00
3 Protokół Nr XX/20 z obrad XX sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 27 sierpnia 2020 roku
4 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 99/2 w miejscowości Czerwin, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.
5 Uchwała nr XXI/39/20 z dnia 16 października 2020r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czerwin na lata 2020 -2025.
6 Uchwała nr XXI/38/20 z dnia 16 października 2020r. w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Dzwonku, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" oraz Regulaminu Klubu "Senior+" i zasad kwalifikowania uczestników.
7 Uchwała nr XXI/37/20 z dnia 16 października 2020r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie.
8 Uchwała nr XXI/36/20 z dnia 16 października 2020r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
9 Uchwała nr XXI/35/20 z dnia 16 października 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
10 Uchwała nr XXI/34/20 z dnia 16 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin