Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Protokół Nr LVI/23 z obrad sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 30.10.2023 r.
2 Uchwała nr LVII/48/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
3 Uchwała nr LVII/47/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin
4 Uchwała Nr LVII/46/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2024 rok
5 Uchwała Nr LVII/45/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr LV/39/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Czerwin
6 Zawiadomienie o zwołaniu LVII Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.11.2023 r.
7 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie
8 Zawiadomienie o rozprawie w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 157, 191, 223 położonych w obrębie PISKI gm. Czerwin
9 Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
10 Postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi