Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o wpłynięciu odwołań do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie inwestycji "budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów". 2021-10-15 12:42:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki z udojni na działce o nr ewid. 130/2 położonej w msc. Malinowo Stare gm. Czerwin. 2021-10-11 12:47:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. : Eksploatacja przez CEMEX Polska Sp. o. o. złoża kruszywa naturalnego o nazwie Stylągi I, położonego na terenie działki o nr ew. 614/2822 o powierzchni ok. 20,23 ha w miejscowości Stylągi, gmina Czerwin 2021-09-30 09:26:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2021-09-27 13:58:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki z udojni na działce o nr ewid. 130/2 położonej w msc. Malinowo Stare gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-09-22 13:24:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - dokument stracił ważność 2021-09-16 14:48:43
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2021-09-15 09:25:35
dokument OBWIESZCZENIE PGW Wody Polskie o pozwoleniu na budowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-09-06 13:00:47
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów 2021-09-03 13:41:41
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych: Bobin, Filochy, Stylągi, Tomasze, Żochy, Tyszki Ciągaczki gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-09-02 11:04:52
dokument ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Eksploatacja przez CEMEX Polska Sp. o .o. złoża kruszywa naturalnego o nazwie Stylągi I, położonego w Stylągach, gmina Czerwin na działce o nr: 614/2822 o powierzchni ok. 20,23 ha" - dokument stracił ważność 2021-08-27 08:32:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- "Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn-Damiany-Czerwin" 2021-08-10 10:08:02
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer 'OST4465A'" wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-08-03 15:30:14
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji przez CEMEX Polska Sp. o .o. złoża kruszywa naturalnego o nazwie "Stylągi I", położonego w Stylągach, gmina Czerwin na działce o nr: 614/2822 o powierzchni ok. 20,23 ha - dokument stracił ważność 2021-07-28 12:35:41
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów 2021-07-26 12:45:54
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn."Prowadzenie chowu bydła mlecznego w ilości 75 DJP i usprawnienie chowu poprzez zakup maszyn rolniczych na działce o nr ew. 138 obręb 0001 Andrzejki-Tyszki, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". 2021-07-26 11:24:38
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodlo-Skarżyn-Damiany-Czerwin" 2021-07-21 12:37:08
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchnią zabudowy do 9,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą". 2021-07-09 14:50:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji pn.: "Prowadzenie chowu bydła mlecznego w ilości 75 DJP i usprawnienie chowu bydła poprzez zakup maszyn rolniczych na działce o nr ewid. 138 obręb Andrzejki-Tyszki gm. Czerwin." 2021-07-05 14:51:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchnią zabudowy do 9,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-06-17 12:05:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2562W relacji Grodzisk - Stylągi - Chrzczony od km 3+530 do km 3+590 z przebudową mostu przez ciek bez nazwy w km 3+560 w miejscowości Stylągi gmina Czerwin, powiat Ostrołęcki". - dokument stracił ważność 2021-06-15 07:48:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki z udojni na działce o nr ewid. 130/2 położonej w msc. Malinowo Stare gm. Czerwin. 2021-06-14 15:34:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie chowu bydła mlecznego w ilości 75 DJP i usprawnienie chowu bydła poprzez zakup maszyn rolniczych na działce o nr ewid. 138 obręb Andrzejki-Tyszki gm. Czerwin." 2021-06-11 14:04:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn-Damiany-Czerwin 2021-06-10 13:28:39
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn-Damiany-Czerwin 2021-05-26 14:50:46
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2021-05-21 11:33:56
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów 2021-05-14 10:22:16
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-05-05 15:03:24
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi  powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń 2021-04-26 11:56:58
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2566W Grodzisk-Goworowo od km 0+205 do km 0+343 z rozbudową mostu przez rz. Orz w km drogi 0+280 w m Grodzisk, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-04-19 09:19:16
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-04-12 08:15:33
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej - dokument stracił ważność 2021-04-09 15:31:02
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn -Damiany -Czerwin 2021-04-06 14:39:26
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-04-06 10:04:37
dokument Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 9,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 92, 93, 94, 95 w msc. Gocły gmina Czerwin 2021-03-25 14:03:26
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250738 W Grodzisk Duży - Borek 2021-03-01 15:30:54
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń 2021-02-09 14:37:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn - dokument stracił ważność 2021-02-09 12:59:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2021-01-28 13:09:50
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa drogi gminnej Nr 250738 W Grodzisk Duży - Borek 2021-01-21 08:11:30
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-12-07 09:10:40
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-12-07 09:10:13
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-11-02 11:00:28
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-11-02 10:59:44
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Czerwin - dokument stracił ważność 2020-09-28 13:55:44
dokument Zawiadomienie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn - dokument stracił ważność 2020-09-04 13:50:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa drogi gminnej nr 250328 W Grodzisk Duży ? Borek" 2020-08-07 10:09:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej nr 250328 W Grodzisk Duży ? Borek" 2020-08-07 10:07:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dokument stracił ważność 2020-07-22 10:52:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez Powiat Ostrołęcki - dokument stracił ważność 2020-07-03 13:51:43
dokument Obwieszczenie. Budowa obory dla obsady 110 DJP i studni głębinowej 2020-06-17 12:03:03
dokument Obwieszczenie. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250328W Grodzisk Duży - Borek 2020-06-16 14:03:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - właściciel nieustalony przez Powiat Ostrołęcki 2020-06-12 14:06:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną - dokument stracił ważność 2020-06-02 10:04:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez powiat ostrołęcki - dokument stracił ważność 2020-06-01 12:57:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń 2020-03-30 10:34:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2020 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 2020-03-16 15:27:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu postanowienia z dnia 03.12.2019 r. na realizację inw. drog. polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Maz. - Szczuczyn 2019-12-09 12:12:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji Nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r. o zezwoleniu na realizację inw. drog. polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Maz. - Szczuczyn 2019-08-19 11:31:46
dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-13 14:47:15
dokument Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 123 w Czerwinie - obsadzenie mandatów na członków Rady Powiatowej MIR 2019-07-24 09:56:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 02.07.2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego - budowa drogi ekspresowej S-61 2019-07-24 10:01:29
dokument Obwieszczenie z dnia 29.03.2019r. - budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Maz. - Szczuczyn 2019-07-24 10:02:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2019-07-24 10:04:07