Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 116 DJP na działkach o nr ew. 287, 288/2 w miejscowości Seroczyn, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki. 2024-05-23 11:11:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Suchcice oraz Dzwonek gm Czerwin" 2024-05-22 20:31:07
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie 201,4 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok 2790 m3 oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 907, 912, 913 obręb Malinowo Nowe, gmina Czerwin. 2024-05-22 14:07:22
dokument OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na działkach ew. 154, 175 w miejscowości Czerwin ul. Polna, ul. Lipowa gmina Czerwin, powiat ostrołęcki. 2024-05-21 13:27:06
dokument OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 102 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3 na działce nr geod. 60/2 położonej we wsi Łady-Mans, gmina Czerwin". 2024-05-21 13:25:17
dokument OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 250336W od DG Zaorze-Łady do miejscowości Załuski, o długości około 1508 mb". 2024-05-20 19:37:23
dokument OBWIESZCZENIE _ ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250325W Zaorze-Stylągi o długości 2045 mb. gmina Czerwin, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie. 2024-05-20 19:34:47
dokument OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 250310W Malinowo Stare-Seroczyn o długości 3505 mb, gmina Czerwin 2024-05-20 19:32:23
dokument OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Czerwin zawiadamia o wszczęciu postępowania właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji. 2024-05-10 12:05:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2559W Zamość - Gostery - dokument stracił ważność 2024-05-06 16:37:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę drogi powiatowej Zamość - Gostery - dokument stracił ważność 2024-05-02 15:19:51
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 655/3 w miejscowości Jarnuty, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2024-04-22 19:47:31
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 494/4 w miejscowości Jarnuty, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2024-04-22 19:45:39
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi powiatowej Nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz) 2024-04-12 23:39:41
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: "Rozbiórka linii napowietrznej 220 kV Miłosna- Ostrołęka na odcinku Ostrołęka-Stanisławów będąca częścią zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa linii 400 kV Ostrołęka- Stanisławów". 2024-04-11 20:00:41
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków na działce nr ew. 578 w miejscowości Dzwonek gmina Czerwin" - dokument stracił ważność 2024-04-10 09:21:08
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie 207 ,4 DIP wraz z podrusztowym zbiornikiem" - dokument stracił ważność 2024-04-05 10:56:32
dokument Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na działkach ew. 154, 175 w miejscowości Czerwin ul. Polna, ul. Lipowa gmina Czerwin" - dokument stracił ważność 2024-04-04 11:11:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2559W Zamość - Gostery - granica wojewódzka (Głębocz) - ETAP II 2024-03-26 21:40:50
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 120 DJP w systemie chowu bezściołowego i ściołowego... 2024-03-20 12:34:17
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czerwin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 2024-03-19 21:22:49
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czerwin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 2024-03-19 21:21:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: Rozbiórka linii napowietrznej 220 kV Miłosna - Ostrołęka na odcinku Ostrołęka - Stanisławów będąca częścią zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" - dokument stracił ważność 2024-03-19 15:42:55
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych, o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach do Rady Gminy Czerwin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 2024-03-15 19:43:53
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej w dniu 11.03.2024 decyzji Wójta Gminy Czerwin o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie hodowli zwierząt (bydła, mlecznego) w gospodarstwie rolnym o obsadzie zwierząt całościowej do 51,25 DJP". - dokument stracił ważność 2024-03-11 12:15:11
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi powiatowej Nr 2559W Zamość - Gostery 2024-03-08 23:08:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - "Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg woj. nr 544 i 627" - dokument stracił ważność 2024-03-07 15:44:27
dokument Zawiadomienie dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w związku z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. wojewódzka (Głębocz)" 2024-02-29 12:05:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 250310W Malinowo Stare-Seroczyn o długości około 3505 mb". - dokument stracił ważność 2024-02-23 22:23:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 250336W od DG Zaorze-Łady do miejscowości Załuski o o długości około 1508 mb" - dokument stracił ważność 2024-02-23 22:22:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Nr 250325W relacji: Zaorze-Stylągi o długości około 2045 mb'" - dokument stracił ważność 2024-02-23 22:21:52
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Prowadzenie hodowli zwierząt (bydła mlecznego) w gospodarstwie rolnym o obsadzie zwierząt całościowej o 51,25 DJP" - dokument stracił ważność 2024-02-20 23:16:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie odszkodowania - działka 342 Wojsze - dokument stracił ważność 2024-02-07 11:56:21
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o uznaniu za mienie gromadzkie działki nr 869 położonej w obrębie Suchcice gm. Czerwin 2024-01-24 22:03:37
dokument Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.. "Prowadzenie hodowli zwierząt (bydła mlecznego) w gospodarstwie rolnym o obsadzie zwierząt całościowej do 51,25 DJP w tym realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - obory wolnostanowiskowej" 2024-01-24 13:05:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Suchcice oraz Dzwonek gm. Czerwin." - dokument stracił ważność 2024-01-05 19:43:02
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 2023-12-05 07:48:10
dokument Postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi - dokument stracił ważność 2023-11-15 13:28:30
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Jednostka Wytwórcza Czerwin." - dokument stracił ważność 2023-10-25 15:01:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi gmina Czerwin". - dokument stracił ważność 2023-10-23 12:03:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwa: "Wydobywanie kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce" pole S oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin". - dokument stracił ważność 2023-10-23 12:02:24
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie do 131,5 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1200 m3 oraz niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 na działce nr ewid.69 w miejscowości Piski gmina Czerwin, woj. mazowieckie." - dokument stracił ważność 2023-10-12 16:14:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr DRG.6733.6.2023, dla inwestycji polegającej na "Budowie chodnika na ul. Wolności w Czerwinie, na częściach działek o numerach ewidencyjnych 501, 460, 509/13, 499/4, 499/2, 498/1, 493/1, 584, 609, 494, położonych w obrębie geodezyjnym Czerwin, gmina Czerwin". - dokument stracił ważność 2023-10-09 12:07:14
dokument Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode - dokument stracił ważność 2023-10-02 11:57:28
dokument Obwieszczenie - "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów? w zakresie budowy 24 odcinków danej linii o skutku wyłącznie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości" - dokument stracił ważność 2023-10-02 09:27:17
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie chodnika przy ul. Wolności w Czerwinie, na częściach działek o numerach ewidencyjnych 501, 460, 509/13, 499/4, 499/2, 498/1, 493/1, 584, 609, 494 położonych w obrębie geodezyjnym Czerwin, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-09-11 14:41:55
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania ?Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka ? Stanisławów w zakresie budowy 24 odcinków danej linii o skutku wyłącznie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości? 2023-09-11 07:57:09
dokument Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 402 położonej w obrębie Jarnuty, gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2023-09-06 13:42:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Jednostka Wytwórcza Czerwin". - dokument stracił ważność 2023-08-29 14:17:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - dokument stracił ważność 2023-08-25 08:41:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - dokument stracił ważność 2023-08-25 08:37:38
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr DRG.6733.4.2023, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rtm. Kossakowskiego, Henryka Sienkiewicza, Nowej i Parkowej w miejscowości CZERWIN w ramach zadania Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 542, 533/1, 553, 519/1, 474, 460, 463, 500/6 obręb-0006 CZERWIN, gmina Czerwin". - dokument stracił ważność 2023-08-22 11:47:33
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 roku o okręgach wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-08-18 13:16:16
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości do 10 000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z magazynem energii, przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci falowników, transformatorów na działce nr 355 w obrębie ewid. Jarnuty, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki" - dokument stracił ważność 2023-08-08 09:28:34
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 347 w miejscowości Laski szlacheckie, obręb Laski Szlacheckie, gmina Czerwin". - dokument stracił ważność 2023-08-03 14:53:18
dokument "Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości do 10 000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z magazynem energii, przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci falowników, transformatorów na działce nr 355 w obrębie ewid. Jarnuty, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki" - dokument stracił ważność 2023-07-18 09:13:09
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 522 położonej w obrębie Stylągi. - dokument stracił ważność 2023-07-14 09:38:32
dokument OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 347 w miejscowości Laski Szlacheckie, obręb Laski Szlacheckie, gmina Czerwin". - dokument stracił ważność 2023-07-12 12:36:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa ulicy Sezamkowej w Czerwinie - dokument stracił ważność 2023-07-07 11:59:32
dokument Sprostowanie decyzji - rozbudowa drogi gminnej nr 250328 Grodzisk Duży - Borek - dokument stracił ważność 2023-07-07 11:47:33
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin, w sprawie wydania decyzji nr DRG.6733.2.2023 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV, rozbiórce istniejącej, elektroenergetycznej, napowietrznej linii nN wraz z demontażem słupów i osprzętu na odcinku budowy nowej linii, na terenie obejmującym część działki ewidencyjnej nr 31 (pas drogowy drogi publicznej kategorii gminnej) oraz części działek ewidencyjnych nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33/3, 34/1, 34/2, 35, 38, 39, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Wiśniówek, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-07-03 09:57:25
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji nr DRG.6733.3.2023, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV i nN-0,4 kV oraz linii kablowej nN-0,4 kV, rozbiórce istniejącej, elektroenergetycznej, napowietrznej linii nN wraz z demontażem słupów i osprzętu na odcinku budowy nowej linii, na terenie obejmującym część działki ewidencyjnej nr 31 (pas drogowy drogi publicznej kategorii gminnej), działkę ewidencyjną nr 13 (pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej) oraz części działek ewidencyjnych nr 6, 7, 8, 9/4, 9/5, 10, 11, 12, 21, 22, 33/3 i 34/1, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Wiśniówek, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-06-30 08:25:58
dokument ZAWIADOMIENIE - Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obręb Wojsze, gmina Czerwin, wykonanie przepustów na projektowanych rowach otwartych przydrożnych zlokalizowanych w obręb Wojsze, gmina Czerwin, w związku z realizacją inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode". - dokument stracił ważność 2023-06-28 13:30:03
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości do 10 000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z magazynem energii, Przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci falowników, transformatorów na działce nr 355 w obrębie ewid. Jarnuty, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". - dokument stracił ważność 2023-06-28 13:20:31
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu zmiany decyzji nr DRG.6730.45.2015, w sprawie prowadzenia robót górniczych (wydobycie kruszywa naturalnego żwiru) oraz rekultywacji działki po zakończeniu prac związanych z eksploatacją, na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 612/281 obręb 0031 STYLĄGI - dokument stracił ważność 2023-06-16 08:46:22
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej SN-15kV i nN-0,4kV oraz rozbiórka istniejącej, elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, w miejscowości WIŚNIÓWEK. - dokument stracił ważność 2023-06-15 08:32:25
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV, rozbiórka istniejącej, elektroenergetycznej, napowietrznej linii nN wraz z demontażem słupów i osprzętu na odcinku budowy nowej linii, w miejscowości WIŚNIÓWEK. - dokument stracił ważność 2023-06-14 13:44:24
dokument Obwieszczenie ws. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Jednostka Wytwórcza Czerwin" - dokument stracił ważność 2023-06-14 08:43:21
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 347 w miejscowości Laski Szlacheckie, obręb Laski Szlacheckie, gmina Czerwin". - dokument stracił ważność 2023-05-30 11:53:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak DZG.6220.1.2023 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny ze złoża Rostki-Borowce pole S" na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin. 2023-05-26 11:55:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 462/O/2023 w sprawie nabycia własności nieruchomości przez powiat ostrołęcki. - dokument stracił ważność 2023-05-25 11:18:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie - dokument stracił ważność 2023-05-18 12:54:08
dokument OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Prowadzeniu robót górniczych (wydobycie kruszywa naturalnego - żwiru) oraz rekultywacji działki po zakończeniu prac związanych z eksploatacją, na terenie działek o numerze ewidencyjnym 612/281 obręb - 0031 STYLĄGI, gmina Czerwin". - dokument stracił ważność 2023-05-16 07:42:20
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2023-05-12 13:47:01
dokument Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. - dokument stracił ważność 2023-05-11 13:52:11
dokument Obwieszczenie informujące o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - dokument stracił ważność 2023-05-11 13:51:18
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rtm. Kossakowskiego, Henryka Sienkiewicza, Nowej i Parkowej w miejscowości CZERWIN w ramach zadania - Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie, na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 542, 533/1, 553, 519/1, 474, 460, 463 obręb-0006 CZERWIN, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-04-27 10:20:21
dokument Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2023-04-19 14:55:35
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery" - dokument stracił ważność 2023-04-19 14:35:29
dokument Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S61" - dokument stracił ważność 2023-04-19 14:33:39
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi - dokument stracił ważność 2023-04-11 12:24:24
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej uznania za mienie gromadzkie działki nr 51 położonej w obrębie Damiany. - dokument stracił ważność 2023-04-07 21:32:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez powiat działki 264/1 w miejscowości Żochy - dokument stracił ważność 2023-03-30 15:15:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku 2023-03-27 11:02:00
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 marca 2023 r., o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku 2023-03-24 14:11:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na mieszkalny w zabudowie zagrodowej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 561, obręb ? 0032 Suchcice, gmina Czerwin" - dokument stracił ważność 2023-03-24 14:05:08
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę - Budowa linii Ostrołęka- Stanisławów - dokument stracił ważność 2023-03-16 12:53:39
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na wykonanie urządzeń wodnych dot. "Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn". 2023-03-13 15:36:53
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania "Rozbudowa drogi gminnej Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode" - dokument stracił ważność 2023-03-07 10:58:24
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na mieszkalny w zabudowie zagrodowej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 561, obręb - 0032 Suchcice, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-03-07 10:13:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę - Budowa sieci (linii) 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie: budowy dwóch linii kablowych i dwóch słupów 15 kV Żabin-Suchcice na odcinku pomiędzy stanowiskami słupowymi A i B w obrębie skrzyżowania z linią 400 kV, rozbiórki linii napowietrznej 15 kV Żabin-Suchcice wraz z dwoma słupami na odcinku skrzyżowania z linią 400 kV. - dokument stracił ważność 2023-02-27 11:32:29
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 423, obręb Jarnuty gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-02-22 10:46:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 402, obręb Jarnuty gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-02-22 10:44:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie ostrołęckim, w gminie Czerwin, w obrębie 0012 Gostery, oznaczonej jako działka nr 183/1 o pow. 0,1420 ha wydzielona z działki nr 183. - dokument stracił ważność 2023-02-17 10:08:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowie ulicy Sezamkowej w Czerwinie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 74, 94/5, 93/16, 93/22, 93/35, 93/33, 93/41, 94/11 - obręb 0006 Czerwin" - dokument stracił ważność 2023-02-14 14:32:40
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ozn. nr ew. 38 obręb Żochy, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-02-14 10:47:48
dokument Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w ramach inwestycji: "Budowa drogi ekspresowej Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn", odcinek: Węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła) - dokument stracił ważność 2023-02-10 12:46:41
dokument Zawiadomienie ws. powadzonego postępowania odwoławczego od decyzji regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021, znak WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27 - dokument stracił ważność 2023-02-09 12:05:10
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej nr ew.38 obręb 0043 Żochy, gmina Czerwin." - dokument stracił ważność 2023-01-31 13:48:35
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji w zakresie sieci przemysłowej pn. "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka -Stanisławów" w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. - dokument stracił ważność 2023-01-30 15:06:06
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ulicy Sezamkowej w Czerwinie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 74, 94/5, 93/16, 93/22, 93/35, 93/33, 93/41, 94/11 obręb 0006-Czerwin, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-01-23 11:20:53
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka -Stanisławów", w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia. - dokument stracił ważność 2023-01-12 08:02:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowie ulicy Sezamkowej w Czerwinie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 74, 94/5, 93/16, 93/22, 93/35, 93/33, 93/41, 94/11 obręb-0006 Czerwin". 2023-01-04 13:58:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowa linii energetycznej napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN, na terenie części dziatek o nr geod.: 62, 63, 74, Tyszki-Ciągaczki, w granicach administracyjnych gminy Czerwin". - dokument stracił ważność 2022-12-29 09:40:46
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działce ozn. nr ew. 38 obręb 0043 Żochy, gmina Czerwin". 2022-12-29 08:04:07
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji , o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. ?Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka ? Stanisławów? w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. - dokument stracił ważność 2022-12-21 14:58:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznej napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN na terenie części działek o nr geod: 62,63,74, Tyszki Ciągaczki, w granicach administracyjnych gminy Czerwin. 2022-12-12 12:18:06
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Czerwin o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 83/17 i 83/18 w Czerwinie, powiat ostrołęcki". - dokument stracił ważność 2022-12-12 12:15:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 83/17 i 83/18 w Czerwinie, powiat ostrołęcki" - dokument stracił ważność 2022-11-07 13:49:36
dokument Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Ostrołęce w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości - działki oznaczonej nr 443 o pow. 2,3740 ha położonej w Czerwinie. - dokument stracił ważność 2022-10-28 10:59:16
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 83/17 i 83/18 w Czerwinie, powiat ostrołęcki". - dokument stracił ważność 2022-10-27 13:53:57
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Czerwin dla przedsięwzięcia pn."Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin, część 2 - Rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode". - dokument stracił ważność 2022-10-18 10:03:21
dokument OBWIESZCZENIE - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Vortex Energy Windpark: Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Jednostka Wytwórcza Czerwin". - dokument stracił ważność 2022-10-14 09:52:33
dokument Obwieszczenie-Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin, część 2 - Rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode". - dokument stracił ważność 2022-09-27 15:24:06
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych - rowu, zlokalizowanego na działkach o nr. ew. 457, 456/3, 455/5, 455/6 obręb Czerwin, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. - dokument stracił ważność 2022-09-27 11:26:12
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zgromadzeniu całego materiału dowodowego. - dokument stracił ważność 2022-09-23 12:39:17
dokument Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 75 o pow. 0,05 ha położonych w obrębie TYSZKI-NADBORY gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2022-09-15 13:06:32
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin, część 2 - Rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś-Wojsze - Janki Młode". - dokument stracił ważność 2022-09-06 11:01:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą w msc. Piski gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-08-30 15:11:06
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r., w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczeń w korzystaniu z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/2 o pow. 1,67 ha, położonej w obrębie 0012 Gostery, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-08-25 14:30:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o sprostowaniu decyzji dptyczącej ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa, linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" - dokument stracił ważność 2022-08-23 07:51:20
dokument Zawiadomienie o rozprawie. W dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Fieldorfa ,,Nila" 15 w Ostrołęce, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 120 położonej w obrębie TOMASZE gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-07-27 09:44:39
dokument Zawiadomienie o rozprawie. W dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul.Fieldorfa ,,Nila" 15 w Ostrołęce, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 135 położonej w obrębie PISKI gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-07-27 09:43:06
dokument Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody związane z ograniczeniami w korzystaniu z części nieruchomości działki oznaczonej jako nr 33/2 Gostery gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-07-26 07:48:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającego na: "Budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,4kV na terenie działek o nr ewidencyjnym 206, 175, 177/1 obręb Czerwin, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-07-25 10:36:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowa obory na 120 DJP w systemie chowu bezściółkowego wraz z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę na terenie działki o numerze ewidencyjnym 200/1, 200/2 obręb Piski gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-07-22 08:39:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia ekspertyzy, na skutek wykonania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Danielowi Strzeszewskiemu na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu oraz wykonanie rurociągu drenarskiego na działkach o nr. ew. 114, 115 i 116 obręb Wiśniewo, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. - dokument stracił ważność 2022-07-19 10:30:44
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Czerwin o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 79/4, obręb Gostery, gmina Czerwin o mocy do 3,8 MW" - dokument stracił ważność 2022-06-21 10:29:03
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 135 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie PISKI gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2022-06-20 12:11:08
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,4kV na terenie działek o nr ewid. 206, 175, 177/1 obręb Czerwin, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-06-13 14:26:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory na 120DJP w systemie chowu bezściółkowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę na terenie działek o nr ewid. 200/1, 200/2 obręb Piski gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-06-10 11:36:24
dokument Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 120 o pow. 0,46 ha położonej w obrębie TOMASZE gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2022-06-09 15:26:21
dokument Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. Przebudowę istniejącego mostu na rowie melioracyjnym, usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2562W relacji Grodzisk - Stylągi - Chrzczony - dokument stracił ważność 2022-05-27 13:38:08
dokument Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 655/3 o pow. 0,0079 ha, położoną w obrębie Jarnuty gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2022-05-27 13:34:55
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 79/4, obręb Gostery, gmina Czerwin, o mocy do 3,8 MW". - dokument stracił ważność 2022-05-25 11:08:54
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: ,,budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów. Część 5: budowa stanowisk słupowych oraz montaż przewodów na terenie gmin Troszyn i Czerwin" . - dokument stracił ważność 2022-05-16 07:57:28
dokument ZAWIADOMIENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek ograniczeń w korzystaniu z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/2, położonej w obrębie 0012 Gostery, gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2022-05-10 12:05:26
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 200 DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę na działkach nr 237/8 i 238/2" - dokument stracił ważność 2022-05-09 12:54:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" - dokument stracił ważność 2022-05-09 07:30:55
dokument Postanowienie Wójta Gminy Czerwin o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin 2022-05-06 15:36:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 79/4, obręb Gostery, gmina Czerwin o mocy do 3,8 MW". - dokument stracił ważność 2022-05-05 13:26:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejącego mostu na rowie melioracyjnym, usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2562W relacji Grodzisk - Stylągi - Chrzczony, na działkach o nr ewid. 568, 93/1, 94/1, 95/1, 34/1, 37 /1, obręb 0031 Stylągi, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie - dokument stracił ważność 2022-04-27 15:02:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywanie kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew.614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin" - dokument stracił ważność 2022-04-21 10:08:47
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Czerwin o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "OST4415A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 777/2, Obręb 0032 Suchcice, gmina Czerwin" - dokument stracił ważność 2022-04-21 10:05:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji pn. "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" - dokument stracił ważność 2022-04-20 10:32:10
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wpłynięciu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji pn. "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" 2022-04-13 10:58:24
dokument Zawiadomienie wojewody mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji pn. "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów część 5: budowa stanowisk słupowych oraz montaż przewodów na terenie gminy Troszyn i Czerwin" - dokument stracił ważność 2022-04-04 13:53:00
dokument Postanowienie Wójta Gminy Czerwin o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa w obrębie Dzwonek, gmina Czerwin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 35 MW" na działkach o nr ew. 486,485,484,483,477 o łącznej powierzchni do około 171.082 m2 (około 17,11 ha)". 2022-03-25 14:23:48
dokument Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej Nr 250325 Zaorze-Stylągi wraz z niezbędną infrastrukturą, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie". - dokument stracił ważność 2022-03-25 11:58:36
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 250336W Zaorze-Załuski wraz z niezbędna infrastrukturą, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie" - dokument stracił ważność 2022-03-25 11:55:09
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Hodowla bydła mlecznego w obsadzie 121,55 docelowo 140,00 w gospodarstwie rolnym na działkach o nr. ew. 149, 150 w miejscowości Andrzejki - Tyszki, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". - dokument stracił ważność 2022-03-23 15:33:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowieniu zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi. - dokument stracił ważność 2022-03-10 14:10:07
dokument Obwieszczenie - Postanowienie Wójta Gminy Czerwin o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej "Laski Szlacheckie" o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą" - dokument stracił ważność 2022-03-07 09:31:45
dokument Obwieszczenie - Postanowienie Wójta Gminy Czerwin o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa w obrębie Dzwonek gmina Czerwin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 35MW - dokument stracił ważność 2022-03-04 13:45:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu postanowienie nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa w obrębie Dzwonek gmina Czerwin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 35MW - dokument stracił ważność 2022-03-04 13:21:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "OST4415A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 772/2 obręb 0032 Suchcice, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-03-04 10:48:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250325W Zaorze-Stylągi wraz z niezbędną infrastrukturą" - dokument stracił ważność 2022-03-01 13:06:30
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory na 120 DJP w systemie chowu bezściółkowego (docelowa obsada w gospodarstwie - ok. 120 DJP) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności min. 1150 m3" - dokument stracił ważność 2022-02-28 14:47:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie dot. pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne. 2022-02-25 08:25:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 20+711 do 21+850 poprzez 2 istniejące wyloty kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego oraz rzeki Orz w miejscowości Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-02-21 11:10:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy 11 odcinków danej linii na działkach ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2022-02-17 08:37:28
dokument Postanowienie zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Seroczyn o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 67 w miejscowości Seroczyn, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki." 2022-02-15 09:48:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu postanowienie nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej "Laski Szlacheckie" o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą - dokument stracił ważność 2022-02-14 14:07:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa w obrębie Dzwonek, gmina Czerwin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 35 MW" - dokument stracił ważność 2022-02-14 14:03:13
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2022-02-09 14:52:58
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji Nr 2/2022 z dnia 07.02.2022 r. znak: BOŚiR.6740.1.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk - Goworowo od km -+205 do km 0+343 wraz z rozbudową mostu przez rzekę Orz w obrębie ew. Grodzisk Duży, gmina Czerwin. 2022-02-07 13:08:49
dokument Zarządzenie Dyrektora Zlewni w Ostrołęce dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci odcinka rowu drogowego, na działce o nr ewid. 481/1 obręb Gocły, gmina Czerwin 2022-01-31 13:24:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250336W Zaorze-Załuski wraz z niezbędną infrastrukturą" 2022-01-26 13:23:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250325W Zaorze-Stylągi wraz z niezbędną infrastrukturą" 2022-01-26 13:22:05
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory na 120 DJP w systemie chowu bezściółkowego (docelowa obsada w gospodarstwie - ok. 120 DJP) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności min. 1150 m3" 2022-01-25 13:23:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Seroczyn o mocy do 4,5 MW" 2022-01-25 12:48:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów" w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. 2022-01-14 07:39:22
dokument Decyzja nr 4/22 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 stycznia 2022 r. o stałym nadzorze archeologicznym na strasie planowanej inwestycji p.n.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn" 2022-01-13 13:45:10
dokument Obwieszczenie Starosty ostrołęckiego z dnia 12 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2566W wraz z rozbudową mostu przez rzekę Orz w obrębie ewidencyjnym Grodzisk Duży, gmina Czerwin. 2022-01-13 13:44:03
dokument Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy opracowaniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gminie: Czerwin na terenie obrębów ewidencyjnych Bobin, Filochy, Stylągi, Tomasze, Tyszki-Ciągaczki, Żochy 2022-01-13 07:54:31
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Laski Szlacheckie 2022-01-05 15:03:44
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2563 Czerwin-Piski, gm. Czerwin" 2022-01-05 15:00:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2563 Czerwin-Piski, gm. Czerwin" - dokument stracił ważność 2022-01-05 14:57:14
dokument Obwieszczenie wojewody mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. - dokument stracił ważność 2022-01-04 08:13:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Hodowla bydła mlecznego o obsadzie 121,55 DJP docelowo 140,00 DJP w gospodarstwie rolnym na działkach o nr ewid. 149, 150 w miejscowości Andrzejki-Tyszki gmina Czerwin, pow. ostrołęcki 2022-01-03 12:45:53
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów w punktach przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego w 2022 roku. 2022-01-03 08:25:29
dokument Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o zebraniu dokumentacji i dowodów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne (obręb 0009 Dzwonek, gmina Czerwin) - dokument stracił ważność 2021-12-30 11:48:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka ? Stanisławów w zakresie budowy 11 odcinków danej linii? - dokument stracił ważność 2021-12-30 08:04:59
dokument Obwieszczenie wojewody mazowieckiego sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji pn. "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów część 1: budowa stanowisk słupowych" - dokument stracił ważność 2021-12-30 08:00:44
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Seroczyn 2021-12-29 15:03:37
dokument Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - dokument stracił ważność 2021-12-28 08:12:23
dokument ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od km 0+000,00 do km 19+462,64 (po granicy między działkami 35, 36, 37 i 38, a działką 39 obręb Tyszki Nadbory gmina Czerwin 2021-12-22 15:24:51
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa obory na 120 DJP w systemie chowu bezściółkowego (docelowa obsada w gospodarstwie - ok. 120 DJP) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności min. 1150 m3. - dokument stracił ważność 2021-12-21 13:18:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Budowy, linii 40 kV Ostrołęka - Stanisławów część 1: budowa stanowisk słupowych na terenie działek ewidencyjnych położonych w gminie: m. Ostrołęka, Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo, Wąsewo, Długosiodło, Zabrodzie, Strachówka, powiat: m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, wyszkowski, wołomiński, województwo mazowieckie. - dokument stracił ważność 2021-12-21 08:19:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2563W Czerwin-Piski, gm. Czerwin" 2021-12-13 13:35:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Inwestycja pn.: "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" 2021-12-09 13:31:38
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie decyzji (znak:BOŚiR.6540.1.2021.SP) zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla potrzeby budowy linii 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów Etap II - odcinek II" 2021-12-09 13:22:42
dokument ZAWIADOMIENIE ? OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowę sieci wodociągowej DN 90. Lokalizacja inwestycji: na terenie części działek o nr ewidencyjnych: 198, 208/1, 220 oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 201/8, 201/4: Piski, w granicach administracyjnych gminy Czerwin; - dokument stracił ważność 2021-12-01 08:49:24
dokument ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjne dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowa sieci wodociągowej DN 90, Lokalizacja inwestycji: na terenie części działki o nr ewidencyjnym: 260 oraz na działce o nr ewidencyjnym: 155/29, Grodzisk Duży, w granicach administracyjnych gminy Czerwin; - dokument stracił ważność 2021-12-01 08:47:05
dokument ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowa sieci wodociągowej DN 90, Lokalizacja inwestycji: na terenie części działek o nr ewidencyjnych: 630, 876 oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, 878/5, 878/6, 878/7, 878/8, 878/9, 878/10, 878/11, 878/12 ? Suchcice, w granicach administracyjnych gminy Czerwin; - dokument stracił ważność 2021-12-01 08:45:23
dokument ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,4kV. Lokalizacja inwestycji: na terenie części działek o nr ewidencyjnych: 141, 95/3 - Dąbek; 18/1, 18/2, 59/2 ? obręb Wólka Czerwińska, w granicach administracyjnych gminy Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-12-01 08:43:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów część 1" 2021-11-29 13:46:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2563 Czerwin-Piski, gm. Czerwin" 2021-11-24 10:41:43
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie 2021-11-23 12:31:52
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie "Projektu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeby budowy linii 400kV relacji Ostrołęka - Stanisławów Etap II - odcinek II" 2021-11-18 12:06:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia, nakładającego na Inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia - Budowa drogi ekspresowej S61 2021-11-18 12:02:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów" 2021-11-15 09:38:45
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawiadamia o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia - Budowa drogi ekspresowej S61 - dokument stracił ważność 2021-11-05 13:45:16
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Projektu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeby budowy linii 400kV relacji Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2021-10-27 15:14:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji w sprawie inwestycji "budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów". - dokument stracił ważność 2021-10-20 08:02:50
dokument Obwieszczenie o wpłynięciu odwołań do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie inwestycji "budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów". - dokument stracił ważność 2021-10-15 12:42:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki z udojni na działce o nr ewid. 130/2 położonej w msc. Malinowo Stare gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-10-11 12:47:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. : Eksploatacja przez CEMEX Polska Sp. o. o. złoża kruszywa naturalnego o nazwie Stylągi I, położonego na terenie działki o nr ew. 614/2822 o powierzchni ok. 20,23 ha w miejscowości Stylągi, gmina Czerwin 2021-09-30 09:26:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2021-09-27 13:58:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki z udojni na działce o nr ewid. 130/2 położonej w msc. Malinowo Stare gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-09-22 13:24:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - dokument stracił ważność 2021-09-16 14:48:43
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2021-09-15 09:25:35
dokument OBWIESZCZENIE PGW Wody Polskie o pozwoleniu na budowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-09-06 13:00:47
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów 2021-09-03 13:41:41
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych: Bobin, Filochy, Stylągi, Tomasze, Żochy, Tyszki Ciągaczki gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-09-02 11:04:52
dokument ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Eksploatacja przez CEMEX Polska Sp. o .o. złoża kruszywa naturalnego o nazwie Stylągi I, położonego w Stylągach, gmina Czerwin na działce o nr: 614/2822 o powierzchni ok. 20,23 ha" - dokument stracił ważność 2021-08-27 08:32:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- "Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn-Damiany-Czerwin" 2021-08-10 10:08:02
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer 'OST4465A'" wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-08-03 15:30:14
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji przez CEMEX Polska Sp. o .o. złoża kruszywa naturalnego o nazwie "Stylągi I", położonego w Stylągach, gmina Czerwin na działce o nr: 614/2822 o powierzchni ok. 20,23 ha - dokument stracił ważność 2021-07-28 12:35:41
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów 2021-07-26 12:45:54
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn."Prowadzenie chowu bydła mlecznego w ilości 75 DJP i usprawnienie chowu poprzez zakup maszyn rolniczych na działce o nr ew. 138 obręb 0001 Andrzejki-Tyszki, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". 2021-07-26 11:24:38
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodlo-Skarżyn-Damiany-Czerwin" 2021-07-21 12:37:08
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchnią zabudowy do 9,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą". 2021-07-09 14:50:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji pn.: "Prowadzenie chowu bydła mlecznego w ilości 75 DJP i usprawnienie chowu bydła poprzez zakup maszyn rolniczych na działce o nr ewid. 138 obręb Andrzejki-Tyszki gm. Czerwin." 2021-07-05 14:51:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchnią zabudowy do 9,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-06-17 12:05:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2562W relacji Grodzisk - Stylągi - Chrzczony od km 3+530 do km 3+590 z przebudową mostu przez ciek bez nazwy w km 3+560 w miejscowości Stylągi gmina Czerwin, powiat Ostrołęcki". - dokument stracił ważność 2021-06-15 07:48:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki z udojni na działce o nr ewid. 130/2 położonej w msc. Malinowo Stare gm. Czerwin. 2021-06-14 15:34:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie chowu bydła mlecznego w ilości 75 DJP i usprawnienie chowu bydła poprzez zakup maszyn rolniczych na działce o nr ewid. 138 obręb Andrzejki-Tyszki gm. Czerwin." 2021-06-11 14:04:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn-Damiany-Czerwin 2021-06-10 13:28:39
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn-Damiany-Czerwin 2021-05-26 14:50:46
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2021-05-21 11:33:56
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów 2021-05-14 10:22:16
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-05-05 15:03:24
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi  powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń 2021-04-26 11:56:58
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2566W Grodzisk-Goworowo od km 0+205 do km 0+343 z rozbudową mostu przez rz. Orz w km drogi 0+280 w m Grodzisk, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-04-19 09:19:16
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-04-12 08:15:33
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej - dokument stracił ważność 2021-04-09 15:31:02
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn -Damiany -Czerwin 2021-04-06 14:39:26
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-04-06 10:04:37
dokument Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 9,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 92, 93, 94, 95 w msc. Gocły gmina Czerwin 2021-03-25 14:03:26
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250738 W Grodzisk Duży - Borek 2021-03-01 15:30:54
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń 2021-02-09 14:37:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn - dokument stracił ważność 2021-02-09 12:59:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2021-01-28 13:09:50
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa drogi gminnej Nr 250738 W Grodzisk Duży - Borek 2021-01-21 08:11:30
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-12-07 09:10:40
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-12-07 09:10:13
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-11-02 11:00:28
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-11-02 10:59:44
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Czerwin - dokument stracił ważność 2020-09-28 13:55:44
dokument Zawiadomienie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn - dokument stracił ważność 2020-09-04 13:50:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa drogi gminnej nr 250328 W Grodzisk Duży ? Borek" 2020-08-07 10:09:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej nr 250328 W Grodzisk Duży ? Borek" 2020-08-07 10:07:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dokument stracił ważność 2020-07-22 10:52:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez Powiat Ostrołęcki - dokument stracił ważność 2020-07-03 13:51:43
dokument Obwieszczenie. Budowa obory dla obsady 110 DJP i studni głębinowej 2020-06-17 12:03:03
dokument Obwieszczenie. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250328W Grodzisk Duży - Borek 2020-06-16 14:03:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - właściciel nieustalony przez Powiat Ostrołęcki 2020-06-12 14:06:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną - dokument stracił ważność 2020-06-02 10:04:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez powiat ostrołęcki - dokument stracił ważność 2020-06-01 12:57:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń 2020-03-30 10:34:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2020 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 2020-03-16 15:27:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu postanowienia z dnia 03.12.2019 r. na realizację inw. drog. polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Maz. - Szczuczyn 2019-12-09 12:12:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji Nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r. o zezwoleniu na realizację inw. drog. polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Maz. - Szczuczyn 2019-08-19 11:31:46
dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-13 14:47:15
dokument Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 123 w Czerwinie - obsadzenie mandatów na członków Rady Powiatowej MIR 2019-07-24 09:56:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 02.07.2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego - budowa drogi ekspresowej S-61 2019-07-24 10:01:29
dokument Obwieszczenie z dnia 29.03.2019r. - budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Maz. - Szczuczyn 2019-07-24 10:02:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2019-07-24 10:04:07