Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 347 w miejscowości Laski Szlacheckie, obręb Laski Szlacheckie, gmina Czerwin". 2023-05-30 11:53:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak DZG.6220.1.2023 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny ze złoża Rostki-Borowce pole S" na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin. 2023-05-26 11:55:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 462/O/2023 w sprawie nabycia własności nieruchomości przez powiat ostrołęcki. 2023-05-25 11:18:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie - dokument stracił ważność 2023-05-18 12:54:08
dokument OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Prowadzeniu robót górniczych (wydobycie kruszywa naturalnego - żwiru) oraz rekultywacji działki po zakończeniu prac związanych z eksploatacją, na terenie działek o numerze ewidencyjnym 612/281 obręb - 0031 STYLĄGI, gmina Czerwin". - dokument stracił ważność 2023-05-16 07:42:20
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2023-05-12 13:47:01
dokument Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. - dokument stracił ważność 2023-05-11 13:52:11
dokument Obwieszczenie informujące o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - dokument stracił ważność 2023-05-11 13:51:18
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rtm. Kossakowskiego, Henryka Sienkiewicza, Nowej i Parkowej w miejscowości CZERWIN w ramach zadania - Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie, na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 542, 533/1, 553, 519/1, 474, 460, 463 obręb-0006 CZERWIN, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-04-27 10:20:21
dokument Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2023-04-19 14:55:35
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery" - dokument stracił ważność 2023-04-19 14:35:29
dokument Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S61" - dokument stracił ważność 2023-04-19 14:33:39
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi - dokument stracił ważność 2023-04-11 12:24:24
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej uznania za mienie gromadzkie działki nr 51 położonej w obrębie Damiany. - dokument stracił ważność 2023-04-07 21:32:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez powiat działki 264/1 w miejscowości Żochy - dokument stracił ważność 2023-03-30 15:15:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku 2023-03-27 11:02:00
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 marca 2023 r., o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku 2023-03-24 14:11:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na mieszkalny w zabudowie zagrodowej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 561, obręb ? 0032 Suchcice, gmina Czerwin" - dokument stracił ważność 2023-03-24 14:05:08
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę - Budowa linii Ostrołęka- Stanisławów - dokument stracił ważność 2023-03-16 12:53:39
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na wykonanie urządzeń wodnych dot. "Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn". 2023-03-13 15:36:53
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania "Rozbudowa drogi gminnej Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode" - dokument stracił ważność 2023-03-07 10:58:24
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na mieszkalny w zabudowie zagrodowej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 561, obręb - 0032 Suchcice, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-03-07 10:13:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę - Budowa sieci (linii) 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie: budowy dwóch linii kablowych i dwóch słupów 15 kV Żabin-Suchcice na odcinku pomiędzy stanowiskami słupowymi A i B w obrębie skrzyżowania z linią 400 kV, rozbiórki linii napowietrznej 15 kV Żabin-Suchcice wraz z dwoma słupami na odcinku skrzyżowania z linią 400 kV. - dokument stracił ważność 2023-02-27 11:32:29
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 423, obręb Jarnuty gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-02-22 10:46:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 402, obręb Jarnuty gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-02-22 10:44:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie ostrołęckim, w gminie Czerwin, w obrębie 0012 Gostery, oznaczonej jako działka nr 183/1 o pow. 0,1420 ha wydzielona z działki nr 183. - dokument stracił ważność 2023-02-17 10:08:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowie ulicy Sezamkowej w Czerwinie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 74, 94/5, 93/16, 93/22, 93/35, 93/33, 93/41, 94/11 - obręb 0006 Czerwin" - dokument stracił ważność 2023-02-14 14:32:40
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ozn. nr ew. 38 obręb Żochy, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-02-14 10:47:48
dokument Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w ramach inwestycji: "Budowa drogi ekspresowej Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn", odcinek: Węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła) - dokument stracił ważność 2023-02-10 12:46:41
dokument Zawiadomienie ws. powadzonego postępowania odwoławczego od decyzji regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021, znak WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27 - dokument stracił ważność 2023-02-09 12:05:10
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej nr ew.38 obręb 0043 Żochy, gmina Czerwin." - dokument stracił ważność 2023-01-31 13:48:35
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji w zakresie sieci przemysłowej pn. "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka -Stanisławów" w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. - dokument stracił ważność 2023-01-30 15:06:06
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ulicy Sezamkowej w Czerwinie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 74, 94/5, 93/16, 93/22, 93/35, 93/33, 93/41, 94/11 obręb 0006-Czerwin, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-01-23 11:20:53
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka -Stanisławów", w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia. - dokument stracił ważność 2023-01-12 08:02:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowie ulicy Sezamkowej w Czerwinie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 74, 94/5, 93/16, 93/22, 93/35, 93/33, 93/41, 94/11 obręb-0006 Czerwin". 2023-01-04 13:58:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowa linii energetycznej napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN, na terenie części dziatek o nr geod.: 62, 63, 74, Tyszki-Ciągaczki, w granicach administracyjnych gminy Czerwin". - dokument stracił ważność 2022-12-29 09:40:46
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działce ozn. nr ew. 38 obręb 0043 Żochy, gmina Czerwin". 2022-12-29 08:04:07
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji , o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. ?Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka ? Stanisławów? w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. - dokument stracił ważność 2022-12-21 14:58:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznej napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN na terenie części działek o nr geod: 62,63,74, Tyszki Ciągaczki, w granicach administracyjnych gminy Czerwin. 2022-12-12 12:18:06
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Czerwin o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 83/17 i 83/18 w Czerwinie, powiat ostrołęcki". - dokument stracił ważność 2022-12-12 12:15:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 83/17 i 83/18 w Czerwinie, powiat ostrołęcki" - dokument stracił ważność 2022-11-07 13:49:36
dokument Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Ostrołęce w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości - działki oznaczonej nr 443 o pow. 2,3740 ha położonej w Czerwinie. - dokument stracił ważność 2022-10-28 10:59:16
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 83/17 i 83/18 w Czerwinie, powiat ostrołęcki". - dokument stracił ważność 2022-10-27 13:53:57
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Czerwin dla przedsięwzięcia pn."Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin, część 2 - Rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode". - dokument stracił ważność 2022-10-18 10:03:21
dokument OBWIESZCZENIE - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Vortex Energy Windpark: Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Jednostka Wytwórcza Czerwin". - dokument stracił ważność 2022-10-14 09:52:33
dokument Obwieszczenie-Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin, część 2 - Rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode". - dokument stracił ważność 2022-09-27 15:24:06
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych - rowu, zlokalizowanego na działkach o nr. ew. 457, 456/3, 455/5, 455/6 obręb Czerwin, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. - dokument stracił ważność 2022-09-27 11:26:12
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zgromadzeniu całego materiału dowodowego. - dokument stracił ważność 2022-09-23 12:39:17
dokument Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 75 o pow. 0,05 ha położonych w obrębie TYSZKI-NADBORY gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2022-09-15 13:06:32
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin, część 2 - Rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś-Wojsze - Janki Młode". - dokument stracił ważność 2022-09-06 11:01:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą w msc. Piski gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-08-30 15:11:06
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r., w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczeń w korzystaniu z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/2 o pow. 1,67 ha, położonej w obrębie 0012 Gostery, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-08-25 14:30:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o sprostowaniu decyzji dptyczącej ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa, linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" - dokument stracił ważność 2022-08-23 07:51:20
dokument Zawiadomienie o rozprawie. W dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Fieldorfa ,,Nila" 15 w Ostrołęce, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 120 położonej w obrębie TOMASZE gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-07-27 09:44:39
dokument Zawiadomienie o rozprawie. W dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul.Fieldorfa ,,Nila" 15 w Ostrołęce, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 135 położonej w obrębie PISKI gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-07-27 09:43:06
dokument Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody związane z ograniczeniami w korzystaniu z części nieruchomości działki oznaczonej jako nr 33/2 Gostery gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-07-26 07:48:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającego na: "Budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,4kV na terenie działek o nr ewidencyjnym 206, 175, 177/1 obręb Czerwin, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-07-25 10:36:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowa obory na 120 DJP w systemie chowu bezściółkowego wraz z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę na terenie działki o numerze ewidencyjnym 200/1, 200/2 obręb Piski gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-07-22 08:39:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia ekspertyzy, na skutek wykonania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Danielowi Strzeszewskiemu na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu oraz wykonanie rurociągu drenarskiego na działkach o nr. ew. 114, 115 i 116 obręb Wiśniewo, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. - dokument stracił ważność 2022-07-19 10:30:44
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Czerwin o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 79/4, obręb Gostery, gmina Czerwin o mocy do 3,8 MW" - dokument stracił ważność 2022-06-21 10:29:03
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 135 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie PISKI gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2022-06-20 12:11:08
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,4kV na terenie działek o nr ewid. 206, 175, 177/1 obręb Czerwin, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-06-13 14:26:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory na 120DJP w systemie chowu bezściółkowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę na terenie działek o nr ewid. 200/1, 200/2 obręb Piski gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-06-10 11:36:24
dokument Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 120 o pow. 0,46 ha położonej w obrębie TOMASZE gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2022-06-09 15:26:21
dokument Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. Przebudowę istniejącego mostu na rowie melioracyjnym, usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2562W relacji Grodzisk - Stylągi - Chrzczony - dokument stracił ważność 2022-05-27 13:38:08
dokument Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 655/3 o pow. 0,0079 ha, położoną w obrębie Jarnuty gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2022-05-27 13:34:55
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 79/4, obręb Gostery, gmina Czerwin, o mocy do 3,8 MW". - dokument stracił ważność 2022-05-25 11:08:54
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: ,,budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów. Część 5: budowa stanowisk słupowych oraz montaż przewodów na terenie gmin Troszyn i Czerwin" . - dokument stracił ważność 2022-05-16 07:57:28
dokument ZAWIADOMIENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek ograniczeń w korzystaniu z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/2, położonej w obrębie 0012 Gostery, gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2022-05-10 12:05:26
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 200 DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę na działkach nr 237/8 i 238/2" - dokument stracił ważność 2022-05-09 12:54:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" - dokument stracił ważność 2022-05-09 07:30:55
dokument Postanowienie Wójta Gminy Czerwin o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin 2022-05-06 15:36:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 79/4, obręb Gostery, gmina Czerwin o mocy do 3,8 MW". - dokument stracił ważność 2022-05-05 13:26:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejącego mostu na rowie melioracyjnym, usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2562W relacji Grodzisk - Stylągi - Chrzczony, na działkach o nr ewid. 568, 93/1, 94/1, 95/1, 34/1, 37 /1, obręb 0031 Stylągi, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie - dokument stracił ważność 2022-04-27 15:02:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywanie kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew.614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin" - dokument stracił ważność 2022-04-21 10:08:47
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Czerwin o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "OST4415A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 777/2, Obręb 0032 Suchcice, gmina Czerwin" - dokument stracił ważność 2022-04-21 10:05:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji pn. "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" - dokument stracił ważność 2022-04-20 10:32:10
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wpłynięciu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji pn. "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" 2022-04-13 10:58:24
dokument Zawiadomienie wojewody mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji pn. "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów część 5: budowa stanowisk słupowych oraz montaż przewodów na terenie gminy Troszyn i Czerwin" - dokument stracił ważność 2022-04-04 13:53:00
dokument Postanowienie Wójta Gminy Czerwin o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa w obrębie Dzwonek, gmina Czerwin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 35 MW" na działkach o nr ew. 486,485,484,483,477 o łącznej powierzchni do około 171.082 m2 (około 17,11 ha)". 2022-03-25 14:23:48
dokument Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej Nr 250325 Zaorze-Stylągi wraz z niezbędną infrastrukturą, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie". - dokument stracił ważność 2022-03-25 11:58:36
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 250336W Zaorze-Załuski wraz z niezbędna infrastrukturą, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie" - dokument stracił ważność 2022-03-25 11:55:09
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Hodowla bydła mlecznego w obsadzie 121,55 docelowo 140,00 w gospodarstwie rolnym na działkach o nr. ew. 149, 150 w miejscowości Andrzejki - Tyszki, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". - dokument stracił ważność 2022-03-23 15:33:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowieniu zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi. - dokument stracił ważność 2022-03-10 14:10:07
dokument Obwieszczenie - Postanowienie Wójta Gminy Czerwin o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej "Laski Szlacheckie" o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą" - dokument stracił ważność 2022-03-07 09:31:45
dokument Obwieszczenie - Postanowienie Wójta Gminy Czerwin o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa w obrębie Dzwonek gmina Czerwin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 35MW - dokument stracił ważność 2022-03-04 13:45:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu postanowienie nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa w obrębie Dzwonek gmina Czerwin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 35MW - dokument stracił ważność 2022-03-04 13:21:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "OST4415A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 772/2 obręb 0032 Suchcice, gmina Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-03-04 10:48:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250325W Zaorze-Stylągi wraz z niezbędną infrastrukturą" - dokument stracił ważność 2022-03-01 13:06:30
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory na 120 DJP w systemie chowu bezściółkowego (docelowa obsada w gospodarstwie - ok. 120 DJP) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności min. 1150 m3" - dokument stracił ważność 2022-02-28 14:47:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie dot. pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne. 2022-02-25 08:25:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 20+711 do 21+850 poprzez 2 istniejące wyloty kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego oraz rzeki Orz w miejscowości Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-02-21 11:10:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy 11 odcinków danej linii na działkach ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2022-02-17 08:37:28
dokument Postanowienie zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Seroczyn o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 67 w miejscowości Seroczyn, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki." 2022-02-15 09:48:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu postanowienie nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej "Laski Szlacheckie" o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą - dokument stracił ważność 2022-02-14 14:07:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa w obrębie Dzwonek, gmina Czerwin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 35 MW" - dokument stracił ważność 2022-02-14 14:03:13
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2022-02-09 14:52:58
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji Nr 2/2022 z dnia 07.02.2022 r. znak: BOŚiR.6740.1.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk - Goworowo od km -+205 do km 0+343 wraz z rozbudową mostu przez rzekę Orz w obrębie ew. Grodzisk Duży, gmina Czerwin. 2022-02-07 13:08:49
dokument Zarządzenie Dyrektora Zlewni w Ostrołęce dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci odcinka rowu drogowego, na działce o nr ewid. 481/1 obręb Gocły, gmina Czerwin 2022-01-31 13:24:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250336W Zaorze-Załuski wraz z niezbędną infrastrukturą" 2022-01-26 13:23:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250325W Zaorze-Stylągi wraz z niezbędną infrastrukturą" 2022-01-26 13:22:05
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory na 120 DJP w systemie chowu bezściółkowego (docelowa obsada w gospodarstwie - ok. 120 DJP) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności min. 1150 m3" 2022-01-25 13:23:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Seroczyn o mocy do 4,5 MW" 2022-01-25 12:48:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów" w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. 2022-01-14 07:39:22
dokument Decyzja nr 4/22 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 stycznia 2022 r. o stałym nadzorze archeologicznym na strasie planowanej inwestycji p.n.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn" 2022-01-13 13:45:10
dokument Obwieszczenie Starosty ostrołęckiego z dnia 12 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2566W wraz z rozbudową mostu przez rzekę Orz w obrębie ewidencyjnym Grodzisk Duży, gmina Czerwin. 2022-01-13 13:44:03
dokument Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy opracowaniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gminie: Czerwin na terenie obrębów ewidencyjnych Bobin, Filochy, Stylągi, Tomasze, Tyszki-Ciągaczki, Żochy 2022-01-13 07:54:31
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Laski Szlacheckie 2022-01-05 15:03:44
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2563 Czerwin-Piski, gm. Czerwin" 2022-01-05 15:00:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2563 Czerwin-Piski, gm. Czerwin" - dokument stracił ważność 2022-01-05 14:57:14
dokument Obwieszczenie wojewody mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy 11 odcinków danej linii. - dokument stracił ważność 2022-01-04 08:13:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Hodowla bydła mlecznego o obsadzie 121,55 DJP docelowo 140,00 DJP w gospodarstwie rolnym na działkach o nr ewid. 149, 150 w miejscowości Andrzejki-Tyszki gmina Czerwin, pow. ostrołęcki 2022-01-03 12:45:53
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów w punktach przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego w 2022 roku. 2022-01-03 08:25:29
dokument Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o zebraniu dokumentacji i dowodów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne (obręb 0009 Dzwonek, gmina Czerwin) - dokument stracił ważność 2021-12-30 11:48:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka ? Stanisławów w zakresie budowy 11 odcinków danej linii? - dokument stracił ważność 2021-12-30 08:04:59
dokument Obwieszczenie wojewody mazowieckiego sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji pn. "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów część 1: budowa stanowisk słupowych" - dokument stracił ważność 2021-12-30 08:00:44
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Seroczyn 2021-12-29 15:03:37
dokument Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - dokument stracił ważność 2021-12-28 08:12:23
dokument ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od km 0+000,00 do km 19+462,64 (po granicy między działkami 35, 36, 37 i 38, a działką 39 obręb Tyszki Nadbory gmina Czerwin 2021-12-22 15:24:51
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa obory na 120 DJP w systemie chowu bezściółkowego (docelowa obsada w gospodarstwie - ok. 120 DJP) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności min. 1150 m3. - dokument stracił ważność 2021-12-21 13:18:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Budowy, linii 40 kV Ostrołęka - Stanisławów część 1: budowa stanowisk słupowych na terenie działek ewidencyjnych położonych w gminie: m. Ostrołęka, Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo, Wąsewo, Długosiodło, Zabrodzie, Strachówka, powiat: m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, wyszkowski, wołomiński, województwo mazowieckie. - dokument stracił ważność 2021-12-21 08:19:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2563W Czerwin-Piski, gm. Czerwin" 2021-12-13 13:35:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Inwestycja pn.: "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" 2021-12-09 13:31:38
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie decyzji (znak:BOŚiR.6540.1.2021.SP) zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla potrzeby budowy linii 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów Etap II - odcinek II" 2021-12-09 13:22:42
dokument ZAWIADOMIENIE ? OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowę sieci wodociągowej DN 90. Lokalizacja inwestycji: na terenie części działek o nr ewidencyjnych: 198, 208/1, 220 oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 201/8, 201/4: Piski, w granicach administracyjnych gminy Czerwin; - dokument stracił ważność 2021-12-01 08:49:24
dokument ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjne dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowa sieci wodociągowej DN 90, Lokalizacja inwestycji: na terenie części działki o nr ewidencyjnym: 260 oraz na działce o nr ewidencyjnym: 155/29, Grodzisk Duży, w granicach administracyjnych gminy Czerwin; - dokument stracił ważność 2021-12-01 08:47:05
dokument ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowa sieci wodociągowej DN 90, Lokalizacja inwestycji: na terenie części działek o nr ewidencyjnych: 630, 876 oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, 878/5, 878/6, 878/7, 878/8, 878/9, 878/10, 878/11, 878/12 ? Suchcice, w granicach administracyjnych gminy Czerwin; - dokument stracił ważność 2021-12-01 08:45:23
dokument ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,4kV. Lokalizacja inwestycji: na terenie części działek o nr ewidencyjnych: 141, 95/3 - Dąbek; 18/1, 18/2, 59/2 ? obręb Wólka Czerwińska, w granicach administracyjnych gminy Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-12-01 08:43:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów część 1" 2021-11-29 13:46:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2563 Czerwin-Piski, gm. Czerwin" 2021-11-24 10:41:43
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie 2021-11-23 12:31:52
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie "Projektu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeby budowy linii 400kV relacji Ostrołęka - Stanisławów Etap II - odcinek II" 2021-11-18 12:06:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia, nakładającego na Inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia - Budowa drogi ekspresowej S61 2021-11-18 12:02:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów" 2021-11-15 09:38:45
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawiadamia o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia - Budowa drogi ekspresowej S61 - dokument stracił ważność 2021-11-05 13:45:16
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Projektu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeby budowy linii 400kV relacji Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2021-10-27 15:14:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji w sprawie inwestycji "budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów". - dokument stracił ważność 2021-10-20 08:02:50
dokument Obwieszczenie o wpłynięciu odwołań do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie inwestycji "budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów". - dokument stracił ważność 2021-10-15 12:42:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki z udojni na działce o nr ewid. 130/2 położonej w msc. Malinowo Stare gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-10-11 12:47:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. : Eksploatacja przez CEMEX Polska Sp. o. o. złoża kruszywa naturalnego o nazwie Stylągi I, położonego na terenie działki o nr ew. 614/2822 o powierzchni ok. 20,23 ha w miejscowości Stylągi, gmina Czerwin 2021-09-30 09:26:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2021-09-27 13:58:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki z udojni na działce o nr ewid. 130/2 położonej w msc. Malinowo Stare gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-09-22 13:24:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - dokument stracił ważność 2021-09-16 14:48:43
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2021-09-15 09:25:35
dokument OBWIESZCZENIE PGW Wody Polskie o pozwoleniu na budowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-09-06 13:00:47
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów 2021-09-03 13:41:41
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych: Bobin, Filochy, Stylągi, Tomasze, Żochy, Tyszki Ciągaczki gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-09-02 11:04:52
dokument ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Eksploatacja przez CEMEX Polska Sp. o .o. złoża kruszywa naturalnego o nazwie Stylągi I, położonego w Stylągach, gmina Czerwin na działce o nr: 614/2822 o powierzchni ok. 20,23 ha" - dokument stracił ważność 2021-08-27 08:32:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- "Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn-Damiany-Czerwin" 2021-08-10 10:08:02
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer 'OST4465A'" wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-08-03 15:30:14
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji przez CEMEX Polska Sp. o .o. złoża kruszywa naturalnego o nazwie "Stylągi I", położonego w Stylągach, gmina Czerwin na działce o nr: 614/2822 o powierzchni ok. 20,23 ha - dokument stracił ważność 2021-07-28 12:35:41
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów 2021-07-26 12:45:54
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn."Prowadzenie chowu bydła mlecznego w ilości 75 DJP i usprawnienie chowu poprzez zakup maszyn rolniczych na działce o nr ew. 138 obręb 0001 Andrzejki-Tyszki, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". 2021-07-26 11:24:38
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodlo-Skarżyn-Damiany-Czerwin" 2021-07-21 12:37:08
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchnią zabudowy do 9,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą". 2021-07-09 14:50:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji pn.: "Prowadzenie chowu bydła mlecznego w ilości 75 DJP i usprawnienie chowu bydła poprzez zakup maszyn rolniczych na działce o nr ewid. 138 obręb Andrzejki-Tyszki gm. Czerwin." 2021-07-05 14:51:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchnią zabudowy do 9,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-06-17 12:05:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2562W relacji Grodzisk - Stylągi - Chrzczony od km 3+530 do km 3+590 z przebudową mostu przez ciek bez nazwy w km 3+560 w miejscowości Stylągi gmina Czerwin, powiat Ostrołęcki". - dokument stracił ważność 2021-06-15 07:48:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki z udojni na działce o nr ewid. 130/2 położonej w msc. Malinowo Stare gm. Czerwin. 2021-06-14 15:34:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie chowu bydła mlecznego w ilości 75 DJP i usprawnienie chowu bydła poprzez zakup maszyn rolniczych na działce o nr ewid. 138 obręb Andrzejki-Tyszki gm. Czerwin." 2021-06-11 14:04:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn-Damiany-Czerwin 2021-06-10 13:28:39
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn-Damiany-Czerwin 2021-05-26 14:50:46
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów - dokument stracił ważność 2021-05-21 11:33:56
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów 2021-05-14 10:22:16
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-05-05 15:03:24
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi  powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń 2021-04-26 11:56:58
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2566W Grodzisk-Goworowo od km 0+205 do km 0+343 z rozbudową mostu przez rz. Orz w km drogi 0+280 w m Grodzisk, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2021-04-19 09:19:16
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-04-12 08:15:33
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERWIN o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej - dokument stracił ważność 2021-04-09 15:31:02
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Długosiodło-Skarżyn -Damiany -Czerwin 2021-04-06 14:39:26
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-04-06 10:04:37
dokument Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 9,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 92, 93, 94, 95 w msc. Gocły gmina Czerwin 2021-03-25 14:03:26
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250738 W Grodzisk Duży - Borek 2021-03-01 15:30:54
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń 2021-02-09 14:37:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn - dokument stracił ważność 2021-02-09 12:59:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2021-01-28 13:09:50
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa drogi gminnej Nr 250738 W Grodzisk Duży - Borek 2021-01-21 08:11:30
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-12-07 09:10:40
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-12-07 09:10:13
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-11-02 11:00:28
dokument Obwieszczenie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-11-02 10:59:44
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Czerwin - dokument stracił ważność 2020-09-28 13:55:44
dokument Zawiadomienie - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn - dokument stracił ważność 2020-09-04 13:50:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa drogi gminnej nr 250328 W Grodzisk Duży ? Borek" 2020-08-07 10:09:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej nr 250328 W Grodzisk Duży ? Borek" 2020-08-07 10:07:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dokument stracił ważność 2020-07-22 10:52:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez Powiat Ostrołęcki - dokument stracił ważność 2020-07-03 13:51:43
dokument Obwieszczenie. Budowa obory dla obsady 110 DJP i studni głębinowej 2020-06-17 12:03:03
dokument Obwieszczenie. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250328W Grodzisk Duży - Borek 2020-06-16 14:03:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - właściciel nieustalony przez Powiat Ostrołęcki 2020-06-12 14:06:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną - dokument stracił ważność 2020-06-02 10:04:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez powiat ostrołęcki - dokument stracił ważność 2020-06-01 12:57:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń 2020-03-30 10:34:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2020 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 2020-03-16 15:27:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu postanowienia z dnia 03.12.2019 r. na realizację inw. drog. polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Maz. - Szczuczyn 2019-12-09 12:12:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji Nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r. o zezwoleniu na realizację inw. drog. polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Maz. - Szczuczyn 2019-08-19 11:31:46
dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-13 14:47:15
dokument Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 123 w Czerwinie - obsadzenie mandatów na członków Rady Powiatowej MIR 2019-07-24 09:56:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 02.07.2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego - budowa drogi ekspresowej S-61 2019-07-24 10:01:29
dokument Obwieszczenie z dnia 29.03.2019r. - budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Maz. - Szczuczyn 2019-07-24 10:02:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2019-07-24 10:04:07