Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
"Dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla 41 stanowisk komputerowych (41 sztuk) oraz wykonanie wdrożenia zakupionego oprogramowania celem podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego" 2023-06-26 14:49:23 Minął termin składania ofert
Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin 2023-06-19 13:48:35 Minął termin składania ofert
Dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla 41 stanowisk komputerowych (41 sztuk) + 17 mobilnych (17 sztuk) oraz wykonanie wdrożenia zakupionego oprogramowania celem podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego 2023-06-07 16:58:04 Minął termin składania ofert
Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie 2023-04-19 08:21:13 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Polnej w Czerwinie 2023-04-04 13:48:12 Minął termin składania ofert
Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy czerwin 2023-03-15 15:15:01 Minął termin składania ofert
Dostawa oprogramowania Microsoft wraz z szkoleniem personelu 2023-03-15 11:18:34 Minął termin składania ofert
"Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją" 2023-03-15 11:16:30 Minął termin składania ofert
"Dostawa wraz z montażem radarowego wyświetlacza prędkości DP 1 wraz ze słupem i zasilaniem solarnym" 2023-03-15 11:14:47 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2022-12-27 08:56:59 Minął termin składania ofert
Dostawa artykułów biurowych i środków czystości na rok 2023 2022-12-19 14:56:22 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czerwin - budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2022-12-19 08:07:11 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego w Czerwinie 2022-12-06 07:38:06 Minął termin składania ofert
"Remont nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. geod.: 169/2, 186/2 w msc. Dzwonek, gm. Czerwin w km 0+000,00 ?0+475,00" 2022-12-06 07:36:46 Minął termin składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 2022-10-27 14:45:39 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w msc. Wiśniówek termin składania 03.11.2022 2022-10-20 08:10:52 Minął termin składania ofert
Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego oraz karuzeli na plac zabaw w msc. Andrzejki Tyszki gm. Czerwin 2022-10-12 09:44:19 Minął termin składania ofert
Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego wraz z dostawieniem jednej lampy ze słupem w miejscowości grodzisk wieś gm. Czerwin 2022-09-23 14:42:28 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin w 2023 r. 2022-09-23 12:44:26 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Czerwin do placówek oświatowych na terenie miasta Ostrołęki w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-01 08:37:36 Minął termin składania ofert
Rozbudowa dróg gminnych w systemie zaprojektuj i wybuduj Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza pn. Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin 2022-05-27 13:58:04 Minął termin składania ofert
Budowa terenu rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Żochy 2022-06-30 14:29:47 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego 2022-06-27 14:17:45 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe pod nazwą: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 2022-05-12 14:48:44 Minął termin składania ofert
Rozbudowa dróg gminnych w systemie zaprojektuj i wybuduj . Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza pn. Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin. 2022-05-11 14:22:39 Minął termin składania ofert
Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2022-05-10 11:04:13 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych z akcesoriami do Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie w ramach projektu pn.: ?Laboratoria przyszłości? 2022-04-05 15:22:04 Minął termin składania ofert
Wyposażenie targowiska wiejskiego w msc. Czerwin cz. 2 2022-03-24 08:11:27 Minął termin składania ofert
Zakup wyposażenia do targowiska wiejskiego w msc. Czerwin cz. 1 2022-03-23 09:35:04 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa ul. Długiej w Czerwinie i Budowa ul. Polnej w Czerwinie. 2022-03-18 11:22:10 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych z akcesoriami do Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie w ramach projektu pn.: ?Laboratoria przyszłości? 2022-01-31 20:45:31 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach 2022-01-20 12:33:53 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych z akcesoriami do Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie w ramach projektu pn.: Laboratoria przyszłości 2021-12-21 12:21:22 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NA zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego w Czerwinie 2021-12-22 09:05:19 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych z akcesoriami do Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie w ramach projektu pn.: Laboratoria przyszłości 2021-12-15 15:21:47 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin w 2022r. 2021-12-13 16:00:05 Minął termin składania ofert
Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc. Piski 2021-10-25 11:05:22 Minął termin składania ofert
Budowa trzech terenów rekreacyjno integracyjnych w msc. Gocły, Seroczyn, Żochy 2021-11-02 15:01:41 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie 2021-10-07 15:20:21 Minął termin składania ofert
Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Czerwin 2021-12-03 15:19:03 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pawilonu ocieplanego wykonanego z płyt warstwowych w I-gatunku o wymiarach 8,00 x 5,00, wysokość wewnątrz 2,80 ze spadkiem na 2,60 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylągi. 2021-09-01 14:45:54 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Czerwin w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 2021-09-01 10:38:05 Minął termin składania ofert
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonku z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. 2021-08-27 14:30:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwin 2021-09-13 12:46:49 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie miasta Ostrołęki 2021-08-12 16:18:23 Minął termin składania ofert
Wykonanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwin i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, a także ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych 2021-08-20 13:30:25 Minął termin składania ofert
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerwin 2021-08-11 13:57:06 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch wiat rekreacyjnych do 35 m2 w msc. Wólka Czerwińska i Chruśnice, gm. Czerwin 2021-08-11 15:25:35 Minął termin składania ofert
Budowa trzech terenów rekreacyjno integracyjnych w msc. Gocły, Seroczyn, Żochy 2021-08-19 15:10:20 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą przeznaczonego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwinie". 2021-08-27 13:35:21 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pawilonu ocieplanego wykonanego z płyt warstwowych w I-gatunku o wymiarach 8,00 x 5,00, wysokość wewnątrz 2,80 ze spadkiem na 2,60 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylągi. 2021-07-05 11:42:17 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piski, Grodzisk Duży, Suchcice gm Czerwin. 2021-07-14 15:34:49 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki żwirowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czerwin w 2021 r 2021-07-12 08:01:45 Minął termin składania ofert
Budowa drogi Choromany Witnice Kolonia 2021-07-16 10:56:19 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pawilonu ocieplanego wykonanego z płyt warstwowych w I-gatunku o wymiarach 8,00 x 5,00, wysokość wewnątrz 2,80 ze spadkiem na 2,60 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylągi. 2021-07-05 11:33:31 Minął termin składania ofert
"Przebudowa droga gminnej - ul. Miodowa" 2021-07-23 14:06:19 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pawilonu ocieplanego wykonanego z płyt warstwowych w I-gatunku o wymiarach 8,00 x 5,00, wysokość wewnątrz 2,80 ze spadkiem na 2,60 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylągi. 2021-06-23 07:48:10 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa nasadzeń zastępczych - Znak sprawy INR.271.4.2021 2021-04-26 15:31:37 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NA zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego w Czerwinie 2021-04-21 10:32:29 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach 2021-02-18 15:12:04 Minął termin składania ofert
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czerwin" w systemie zaprojektuj i wybuduj 2021-02-19 12:34:09 Minął termin składania ofert
Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin" w systemie zaprojektuj i wybuduj 2022-02-09 13:59:12 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin w 2021 r. 2020-12-08 12:55:56 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki żwirowej w ilości 1400 m3 na remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Czerwin w 2020 2020-10-15 10:25:51 Minął termin składania ofert
Remont oraz rozbudowa o klatkę schodową budynku Żłobka Gminnego w msc. Czerwin 2020-11-02 08:48:36 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Czerwin, ul. Miodowa 2020-12-17 13:07:01 Minął termin składania ofert
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości - Suchcice 2020-09-17 13:51:02 Minął termin składania ofert
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerwin 2020-08-28 15:25:07 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Czerwin w roku szkolnym 2020/2021 2022-03-11 13:44:47 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika na ul. Parkowej wraz z utwardzeniem placu na działce 758/2 w msc. Czerwin 2020-10-01 09:49:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu i wyposażenie budynku przeznaczonego na siedzibę Klubu Seniora + w miejscowości Dzwonek 2020-10-01 09:38:24 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Piskach 2020-02-03 10:18:10 Minął termin składania ofert
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin" 2019-12-13 15:24:44 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki żwirowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czerwin w 2019 r. 2019-11-22 12:13:19 Minął termin składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwin 2019-11-29 15:33:02 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Czerwin 2019-11-29 08:38:03 Minął termin składania ofert
W formule zaprojektuj i wybuduj realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Czerwin, ul. Miodowa" 2019-10-30 14:48:19 Minął termin składania ofert
Remont drogi gminnej 250316W relacji Gostery - Pomian w km 0+000,00 - 2+330,00 2019-10-30 07:47:08 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej Nr 250315 relacji Choromany Witnice Pomian na odcinku od miejscowości Tyszki Ciagaczki do drogi wojewódzkiej Nr 677 2019-10-03 14:03:35 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin : świetlic wiejskich w miejscowościach : Wojsze, Laski Szlacheckie, Żochy 2019-10-03 13:51:12 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Czerwin w roku szkolnym 2019/2020 2019-08-27 14:38:47 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwin 2019-08-13 07:59:55 Minął termin składania ofert
Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwinie 2019-08-06 09:16:48 Minął termin składania ofert
Budowa Otwartych Stref Aktywności w msc. Dzwonek, Piski, Seroczyn, Malinowo Nowe, Laski Szlacheckie, na terenie gminy Czerwin 2019-07-26 07:58:59 Minął termin składania ofert