Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Czerwin z dnia 13.02.2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin oraz do podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. 2024-02-14 13:53:19
dokument Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Czerwin 2024-01-31 21:40:54
dokument Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2023-11-16 15:23:05
dokument Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych 2023-08-29 13:43:34
dokument Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-23 15:13:02
dokument Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-23 15:12:24
dokument Zarządzenie nr 64/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-23 15:11:36
dokument Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego oraz przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu ustalenia prawa do tego dodatku 2023-06-23 15:10:52
dokument Zarządzenie nr 62/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-23 15:08:06
dokument Zarządzenie nr 61/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w czasie realizacji zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o dodatku węglowym 2023-06-23 15:07:20
dokument Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-06-23 15:04:20
dokument Zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin na lata 2023-2055 2023-06-23 15:03:29
dokument Zarządzenie nr 58/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-23 15:02:14
dokument Zarządzenie nr 57/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferyncyjny paliwa dla gospodarstw domowych 2023-06-23 15:01:29
dokument Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2023-06-23 14:59:06
dokument Zarządzenie nr 55/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-23 14:57:58
dokument Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 30 września 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2023-06-23 14:57:01
dokument Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-23 14:55:18
dokument Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskach prowadzonej przez Gminę Czerwin 2023-06-22 08:50:46
dokument Zarządzenie nr 50b/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 20 września 2022 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w czasie realizacji zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o dodatku węglowym 2023-06-21 13:43:43
dokument Zarządzenie nr 50a/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 20 września 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach i wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia prawa do dodatku dla gospodarstw domowych 2023-06-21 13:29:53
dokument Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 16 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2023-06-21 13:26:26
dokument Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 13 września 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Czerwin do wydawania decyzji, postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach Referatu Rozwoju Gospodarczego 2023-06-21 12:27:49
dokument Zarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-16 13:15:30
dokument Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Urzędzie Gminy Czerwin 2023-06-16 13:14:28
dokument Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2022 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku 2023-06-16 13:01:27
dokument Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-16 12:57:30
dokument Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2023-06-16 12:56:26
dokument Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2023-06-16 12:55:02
dokument Zarządzenie nr 40/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do postępowań w sprawie przyznawania dodatku węglowego 2023-06-16 12:53:01
dokument Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie 2023-06-16 12:51:46
dokument Zarządzenie nr 38b/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie 2023-06-16 12:50:10
dokument Zarządzenie nr 38a/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-16 12:48:40
dokument Zarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie 2023-06-16 12:47:21
dokument Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego 2023-06-16 12:45:03
dokument Zarządzenie nr 35a/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia zastępującemu Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Czerwin do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w Ramach Referatu Rozwoju Gospodarczego 2023-06-15 14:18:22
dokument Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-15 14:05:28
dokument Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany składu stałej komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia i środków trwałych stanowiących własność Gminy Czerwin 2023-06-15 14:04:36
dokument Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-15 14:01:03
dokument Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie 2023-06-15 13:57:10
dokument Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego w Urzędzie Gminy Czerwin 2023-06-15 13:38:48
dokument Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-15 13:36:04
dokument Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-15 13:34:40
dokument Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-06-15 13:33:26
dokument Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 marca 2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości 2023-06-15 12:44:47
dokument Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 16 marca 2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie stan na dzień 18 lutego 2022 roku 2023-05-16 15:21:11
dokument Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 marca 2022 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-05-16 13:22:03
dokument Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 marca 2022 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2021 rok 2023-05-16 13:20:59
dokument Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 28 marca 2022 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2023-05-16 13:19:32
dokument Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 24 marca 2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie. 2023-05-16 13:18:19
dokument Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 18 marca 2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. 2023-05-16 13:16:47
dokument Zarządzenie nr 14/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 14 marca 2022 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Czerwin nieruchomości gruntowej pod drogę gminną. 2023-05-16 13:14:42
dokument Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 4 marca 2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Czerwin. 2023-05-15 09:10:44
dokument Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 4 lutego 2022 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. 2023-05-15 09:08:35
dokument Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2 lutego 2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. 2023-05-15 08:46:22
dokument Zarządzenie nr 6a/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2 lutego 2022 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok. 2023-05-15 08:43:19
dokument Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. 2023-05-15 08:41:46
dokument Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie. 2023-05-15 08:35:23
dokument Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17 marca 2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-03-24 14:09:34
dokument Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 9 marca 2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2023-03-14 09:47:04
dokument Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu lnterdyscyplinarnego 2023-03-06 13:01:07
dokument Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie 2023-03-06 13:00:00
dokument Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Czerwin z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" 2023-02-23 11:21:17
dokument Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych 2023-02-01 16:29:59
dokument Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów środków ewidencyjnych stosowanych podczas archiwowania dokumentów 2022-10-04 13:03:02
dokument Zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Urzędzie Gminy Czerwin 2022-09-28 20:29:37
dokument Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zmiany składu stałej komisji przetargowej do przeprowadzania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2022-08-30 15:14:04
dokument Zarządzenie nr 33/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przeniesienia miejsca zawarcia małżeństwa 2022-06-24 13:47:08
dokument Zarządzenie nr 14/2022 Starosty Ostrołęckiego z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. - dokument stracił ważność 2022-05-26 13:01:07
dokument Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" 2022-05-26 09:59:46
dokument Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie 2022-05-26 09:58:06
dokument Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie 2022-05-26 09:56:12
dokument Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie 2022-05-06 12:27:31
dokument Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin oraz do podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. - dokument stracił ważność 2022-04-01 13:52:54
dokument Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwin oraz do podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości. - dokument stracił ważność 2022-04-01 13:51:58
dokument Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości należącej do Gminy Czerwin przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-03-15 13:14:45
dokument Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania i wysokości szkód wynikających z niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniach 19-20 luty 2022 r. 2022-03-03 14:31:10
dokument Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania wiarygodności oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 2022-03-03 14:29:26
dokument Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 10 lutego 2022 r Wójta Gminy Czerwin w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Czerwin 2022-02-18 12:57:20
dokument Zarządzenie Nr 7A/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2022-02-14 15:00:39
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin oraz do podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. - dokument stracił ważność 2022-02-03 14:21:32
dokument Zarządzenie nr 9B/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok 2022-01-28 10:36:23
dokument Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 03.04.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Czerwin nieruchomości gruntowej pod drogę gminną 2022-01-28 10:32:35
dokument Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok 2022-01-28 10:30:42
dokument Zarządzenie nr 12A/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 04.05.2020 r. w sprawie: ocena ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla pracowników Urzędu Gminy Czerwin 2022-01-28 10:27:29
dokument Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 04.05.2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Czerwin do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tableta 2022-01-28 10:24:51
dokument Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia wysokości dodatku specjalnego w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" 2022-01-28 10:17:06
dokument Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 14.01.2022 r w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-01-27 13:41:58
dokument Zarządzenie nr 14/2020 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 08.06.2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 2022-01-27 07:36:08
dokument Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12.06.2020 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku silnych wiatrów jakie przeszły przez teren Gminy Czerwin, sołectwo Choromany-Witnice 2022-01-26 15:30:37
dokument Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok 2022-01-26 15:28:28
dokument Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 13.07.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2022-01-26 15:27:09
dokument Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12.08.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czerwin 2022-01-26 15:25:59
dokument Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok 2022-01-26 15:24:34
dokument Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 27.08.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok 2022-01-26 15:23:53
dokument Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 03.09.2020 r. w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko pracy Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2022-01-26 15:21:01
dokument Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 28.09.2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwin za I półrocze 2020 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 2022-01-26 15:20:23
dokument Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 22.10.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2022-01-26 15:15:02
dokument Zarządzenie nr 30a/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok 2022-01-26 15:13:24
dokument Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 02.11.2020 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej 2022-01-26 14:52:14
dokument Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 03.11.2020 r. w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości 2022-01-26 14:50:32
dokument Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 02.11.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie w sprawie wydawania zaświadczeń do programu "Czyste Powietrze" 2022-01-26 14:46:49
dokument Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r. 2022-01-25 09:06:09
dokument Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12.01.2022 r w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie 2022-01-21 14:04:58
dokument Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 11.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej. 2022-01-17 15:38:46
dokument Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 03.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do postepowań w sprawie przyznawania, ustalenia wysokości i wypłacenia dodatku osłonowego. 2022-01-11 14:53:13
dokument Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g, w tym do wydawania, w tych sprawach zaświadczeń, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 2021-12-21 11:59:15
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czerwin. 2021-12-17 08:38:36
dokument Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Czerwin z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury prowadzenia strony internetowej Urzędu Gminy Czerwin oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwin 2021-12-15 11:47:09
dokument Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 r. 2021-11-24 10:45:54
dokument Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2021-11-08 09:50:52
dokument Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do poświadczeń za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem 2021-11-08 09:49:04
dokument Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego 2021-10-18 11:31:34
dokument Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039 2021-10-13 11:00:16
dokument Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039 2021-10-13 10:58:12
dokument Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości 2021-10-11 09:44:32
dokument Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej 2021-10-11 09:41:48
dokument Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 28 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czerwin 2021-09-20 11:29:03
dokument Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Czerwin 2021-09-20 11:26:58
dokument Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód powstałych w skutek uszkodzenia przez drzewa usytułowane na działce Gminnej - Park Czerwin 2021-09-20 11:13:20
dokument Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwin 2021-09-06 13:41:29
dokument Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości 2021-08-25 09:02:50
dokument Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwin 2021-07-16 07:52:11
dokument Zarządzenie nr 25a/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czerwinie 2021-07-16 07:50:13
dokument Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2021-07-08 09:27:53
dokument Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Czerwin do podpisywania decyzji wydawanych w imieniu Wójta Gminy Czerwin 2021-06-14 12:12:47
dokument Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-06-10 11:57:35
dokument Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych przez Gminę Czerwin czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego 2021-06-08 15:44:02
dokument Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2021-06-01 13:08:35
dokument Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Czerwin do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w Ramach Referatu Rozwoju Gospodarczego 2021-06-01 13:07:01
dokument Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza 2021-05-31 12:12:27
dokument Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czerwin - 4 czerwca 2021 r. 2021-04-30 10:02:15
dokument Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Czerwin do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w Ramach Referatu Rozwoju Gospodarczego 2021-04-27 09:57:46
dokument Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czerwin dla samorządowego zakładu budżetowego 2021-04-27 09:53:39
dokument Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń w ramach postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27.04.2011r. - Prawo ochrony środowiska 2021-03-17 09:56:16
dokument Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych 2021-02-23 11:20:21
dokument Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czerwin 2021-02-03 14:55:55
dokument Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwin 2021-02-03 07:58:07
dokument Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Klubu "Senior +" w Dzwonku 2021-01-21 08:54:32
dokument Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czerwin 2020-12-17 07:41:58
dokument Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2020-12-07 08:50:58
dokument Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czerwin 2020-12-07 08:49:53
dokument Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Czerwin na 2021 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039 2020-12-07 08:48:34
dokument Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-12-07 08:46:37
dokument Zarządzenie nr 9b/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-12-07 08:45:21
dokument Zarządzenie nr 9a/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-12-07 08:44:12
dokument Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-11-30 12:06:35
dokument Zarządzenie nr 30a/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-11-30 12:05:51
dokument Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-11-30 12:04:52
dokument Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-11-30 12:03:29
dokument Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. 2020-11-30 12:02:33
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Czerwin na 2020 rok 2020-11-30 08:43:06
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 2020-11-30 08:40:16
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Czerwin z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń w ramach postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27.04.2011 r. 2020-11-24 11:10:26
dokument Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Czerwin do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020-05-16 08:54:09
dokument Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Czerwin w sprawie ogłoszenia rekrutacji uczestników Dziennego Domu "Senior+" w Czerwinie 2020-02-05 12:14:52
dokument Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok. 2020-02-05 12:13:51
dokument Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2019 roku i okształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. 2020-02-05 11:38:18
dokument Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Czerwinie 2020-02-05 11:33:47
dokument Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie 2020-02-05 11:32:47
dokument Zarządzenie nr 29b/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Czerwin 2020-02-05 11:00:27
dokument Zarządzenie nr 29a/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok. 2020-02-05 10:40:59
dokument Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany składu stałej komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020-02-05 10:15:48
dokument Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości. 2020-02-05 10:02:33
dokument Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych. 2020-02-05 10:01:18
dokument Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia spraw z zakresu świadczenia wychowawczego 2020-02-05 10:00:15
dokument Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki komunalnej w Czerwinie 2020-02-05 09:59:01
dokument Zarządzenie nr 23a/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok. 2020-02-05 09:57:47
dokument Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Czerwin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2020-02-05 09:56:24
dokument Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin 2020-02-05 09:54:37
dokument Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia do zastępowania kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2020-02-05 09:52:56
dokument Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok. 2020-02-05 09:51:43
dokument Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania Raportu o stanie Gminy Czerwin za 2018 rok. 2020-02-05 09:50:04
dokument Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok. 2020-02-05 08:40:33
dokument Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Czerwin 2020-02-05 08:24:59
dokument Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018r. 2020-02-05 08:24:05
dokument Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-05 08:22:11
dokument Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-20129 2020-02-05 08:19:22
dokument Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego ds przemocy w rodzinie 2020-02-05 08:18:13
dokument Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-05 08:17:09
dokument Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Czerwin na 2019 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034 2020-02-05 08:15:31
dokument Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-05 08:13:45
dokument Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-05 08:11:44
dokument Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-05 08:09:49
dokument Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie 2020-02-04 15:04:05
dokument Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-04 14:59:20
dokument Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2018 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za i półrocze 2018r. 2020-02-04 14:57:12
dokument Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie 2020-02-04 14:53:20
dokument Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pani Katarzyny Żabińskiej pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie 2020-02-04 14:52:31
dokument Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Opieki Społecznej w Czerwinie do wydawania decyzji administracyjnych 2020-02-04 14:51:24
dokument Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 2020-02-04 14:50:07
dokument Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia DOBRY START 2020-02-04 14:49:14
dokument Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie oraz określenia regulaminu konkursu. 2020-02-04 12:13:05
dokument Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskach. 2020-02-04 12:11:05
dokument Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń DOBRY START 2020-02-04 12:09:49
dokument Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-04 12:08:25
dokument Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-04 12:07:22
dokument Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Czerwin 2020-02-04 12:05:47
dokument Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2020-02-04 12:04:47
dokument Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 2020-02-04 12:03:40
dokument Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czerwin i jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Czerwin. 2020-02-04 12:02:28
dokument Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia do zastępowania dyrektora Żłobka Gminnego w Czerwinie. 2020-02-04 12:01:07
dokument Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029 2020-02-04 12:00:02
dokument Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-04 11:57:42
dokument Zarządzenie nr 11/2018 z dnia z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-04 11:56:14
dokument Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-04 11:54:43
dokument Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie miejscowości Czerwin. 2020-02-04 11:45:33
dokument Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie miejscowości Suchcice i Malinowo Stare. 2020-02-04 11:44:09
dokument Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. 2020-02-04 11:42:46
dokument Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2020-02-04 11:41:31
dokument Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Czerwin. 2020-02-04 11:39:45
dokument Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2020-02-04 11:36:05
dokument Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Czerwin za święto przypadającego w dniu 6 stycznia 2018 r. 2020-02-04 11:34:12
dokument Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2020-02-04 08:35:30
dokument Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2020-01-22 08:43:48
dokument Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Czerwin z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2019-12-11 08:33:06
dokument Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej 2019-08-19 13:43:02
dokument Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2019-08-12 14:05:42
dokument Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2019-07-24 10:57:33
dokument Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2019-07-24 10:59:10
dokument Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czerwin 2019-07-24 11:01:47
dokument Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2019-07-24 11:06:20
dokument Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-24 11:07:28
dokument Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Borek 2019-07-24 11:08:44
dokument Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-24 11:10:29
dokument Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2018 rok 2019-07-24 11:14:37
dokument Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-24 11:15:58
dokument Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-24 11:17:30
dokument Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Czerwin na 2019 rok 2019-07-24 11:19:06
dokument Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-24 11:20:47
dokument Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czerwin 2019-07-24 11:27:40
dokument Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia rekrutacji uczestników Dziennego Domu "Senior +" w Czerwinie 2019-07-24 11:23:08
dokument Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie 2019-07-24 11:24:11
dokument Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 2018-11-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2019-12-11 09:03:25
dokument Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 2018-09-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-12-11 09:05:08
dokument Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2018-06-29 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskach 2019-12-11 09:06:19
dokument Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2018-06-29 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskach 2019-12-11 09:07:13
dokument Zarządzenie NR 12/2018 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2018-04-23 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskach, ul. Słowackiego 22 2019-12-11 09:12:21
dokument Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Ostrołęckiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia na 2018 rok harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2019-12-11 09:15:06
dokument Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Ostrołęckiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2019-12-11 09:17:33
dokument Zarządzenie NR 41/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-12-29 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017 r. 2019-12-11 09:18:55
dokument Zarządzenie NR 40/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-12-29 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:19:39
dokument Zarządzenie NR 39/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-12-07 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-11 09:20:35
dokument Zarządzenie NR 38/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-11-30 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:21:32
dokument Zarządzenie NR 37/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-11-17 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie 2019-12-11 09:22:05
dokument Zarządzenie NR 36/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-11-15 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Czerwin na 2018 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029 2019-12-11 09:24:39
dokument Zarządzenie NR 34/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-10-31 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:25:23
dokument Zarządzenie NR 31/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-10-02 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskach 2019-12-11 09:25:48
dokument Zarządzenie NR 30a/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-09-29 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:26:54
dokument Zarządzenie NR 29/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-09-21 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Czerwin nieruchomości gruntowej 2019-12-11 09:36:30
dokument Zarządzenie NR 27/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-08-31 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2017 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2019-12-11 09:41:41
dokument Zarządzenie NR 28/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-08-30 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:42:17
dokument Zarządzenie NR 24/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-07-28 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:46:39
dokument Zarządzenie NR 23/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-07-28 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:48:17
dokument Zarządzenie NR 22/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-07-12 w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości 2019-12-11 09:49:10
dokument Zarządzenie NR 21/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-07-11 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej 2019-12-11 09:49:49
dokument Zarządzenie NR 20/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-07-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-12-11 09:51:14
dokument Zarządzenie NR 19/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-06-30 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:52:29
dokument Zarządzenie NR 18/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-06-27 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych związanych z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Czerwin na dzień 31.05.2017 r. 2019-12-11 09:53:08
dokument Zarządzenie NR 17/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-06-21 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Janki Młode 2019-12-11 09:54:21
dokument Zarządzenie NR 16/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-06-21 w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości 2019-12-11 09:55:32
dokument Zarządzenie NR 15/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-06-20 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej 2019-12-11 09:56:14
dokument Zarządzenie NR 12/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-04-28 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Czerwin 2019-12-11 09:57:37
dokument Zarządzenie NR 11/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-04-28 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 09:58:40
dokument Zarządzenie NR 10/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-04-05 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie 2019-12-11 09:59:17
dokument Zarządzenie NR 9a/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-03-31 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 10:04:41
dokument Zarządzenie NR 9/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-03-31 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2016 rok 2019-12-11 10:07:33
dokument Zarządzenie NR 8/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-03-20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie 2019-12-11 10:14:44
dokument Zarządzenie NR 7/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-02-28 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 10:15:38
dokument Zarządzenie NR 6/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-02-14 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listop 2019-12-11 10:16:17
dokument Zarządzenie NR 5/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-02-14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie 2019-12-11 10:17:05
dokument Zarządzenie NR 4/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2019-12-11 10:17:42
dokument Zarządzenie NR 3/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-01-26 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 10:18:42
dokument Zarządzenie NR 2/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-01-26 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok 2019-12-11 10:19:35
dokument Zarządzenie NR 1/2017 Wójta Gminy Czerwin z dnia 2017-01-19 w sprawie zmiany nieruchomości 2019-12-11 10:20:01