Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Tablica ogłoszeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 28.05.2024 r. 2024-05-22 14:08:07
dokument Postanowienie nr 346/2024 komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Czerwin. 2024-05-21 13:21:25
dokument Postanowienie Nr 340/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 2024-05-20 14:23:44
dokument Postanowienie Nr 339/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-20 14:17:59
dokument Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 15.05.2024 r. 2024-05-09 13:12:21
dokument Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2024-05-09 11:16:48
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 2 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-09 09:14:57
dokument Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców 2024-05-06 16:40:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2559W Zamość - Gostery - dokument stracił ważność 2024-05-06 16:36:30
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń oraz usług wodnych na działkach o nr ewid. 96/7, 76 obręb Piski gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2024-04-29 17:17:08
dokument Postanowienie Nr 308/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Czerwin w dniu 7 maja 2024 r. 2024-04-29 17:08:26
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 869 położonej w obrębie Suchcice gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2024-04-25 13:00:12
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 264 położonej w obrębie Laski Szlacheckie gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2024-04-24 19:14:40
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 8 i nr 51 położonych w obrębie Sokołowo gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2024-04-24 19:13:30
dokument Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 157, 191, 223 położonych w obrębie Piski, gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2024-04-19 10:37:07
dokument List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego dotyczący kryzysowej sytuacji branży drzewnej wraz z ekspertyzą - dokument stracił ważność 2024-04-11 19:50:10
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w/s uznania za mienie gromadzkie działek nr 8 i 51 w Sokołowie 2024-03-22 16:56:53
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w/s uznania za mienie gromadzkie działki nr 264 w Laskach Szlacheckich 2024-03-22 16:54:20
dokument Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego pozwolającego na wydanie decyzji dot. odszkodowania za działkę nr 655/3 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jarnuty gm. Czerwin 2024-03-21 21:23:29
dokument Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego pozwolającego na wydanie decyzji dot. odszkodowania za działkę nr 494/4 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jarnuty gm. Czerwin 2024-03-21 21:21:24
dokument Zawiadomienie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery" 2024-03-21 21:15:48
dokument Postanowienie nr 195/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 11:33:00
dokument Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych 2024-03-20 11:29:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: Rozbiórka linii napowietrznej 220 kV Miłosna - Ostrołęka na odcinku Ostrołęka - Stanisławów będąca częścią zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" - dokument stracił ważność 2024-03-19 15:44:07
dokument Terminy płatności opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi 2024-03-19 15:07:00
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych, o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach do Rady Gminy Czerwin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 2024-03-15 19:49:23
dokument Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości 2024-03-15 11:33:52
dokument Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Czerwinie z dnia 14 marca 2024 roku 2024-03-14 16:00:52
dokument Informacja o przyznaniu dotacji celowej na działalność klubów sportowych 2024-03-12 12:19:22
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LX Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 15.03.2024 r. 2024-03-11 11:01:35
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi powiatowej Nr 2559W Zamość - Gostery 2024-03-08 23:04:45
dokument Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Czerwin przez Starostę Ostrołęckiego - dokument stracił ważność 2024-03-07 15:59:35
dokument Informacja o siedzibie, składzie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej 2024-03-02 14:04:05
dokument Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obręb Czerwin, gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2024-03-02 14:01:01
dokument Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 2024-03-01 12:28:05
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 695 w Suchcicach 2024-02-29 11:55:40
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie uznania mienia gromadzkiego działki nr 869 w Suchcicach 2024-02-29 11:53:13
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czerwinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. 2024-02-29 09:09:10
dokument Postanowienie nr 178/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-27 21:17:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 250310W Malinowo Stare-Seroczyn o długości około 3505 mb". - dokument stracił ważność 2024-02-23 22:20:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 250336W od DG Zaorze-Łady do miejscowości Załuski o o długości około 1508 mb" - dokument stracił ważność 2024-02-23 22:19:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Nr 250325W relacji: Zaorze-Stylągi o długości około 2045 mb'" - dokument stracił ważność 2024-02-23 22:16:53
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 23 lutego 2024 r. 2024-02-23 22:13:12
dokument POSTANOWIENIE NR 169/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Czerwin na stałe obwody głosowania 2024-02-20 23:18:30
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 2024-02-19 15:42:37
dokument Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Czerwin z dnia 13.02.2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin oraz do podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. 2024-02-14 13:53:43
dokument "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" 2024-02-12 08:27:33
dokument LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OSTROŁĘCKIEGO w roku 2024 2024-02-12 08:20:10
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach. 2024-02-12 08:04:12
dokument Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka 2024-02-07 11:59:02
dokument Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną 2024-02-07 11:46:15
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 30 stycznia 2024 r. 2024-02-05 11:31:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 8 i nr 51 położonych w obrębie Sokołowo. - dokument stracił ważność 2024-02-02 13:04:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 264 położonej w obrębie Laski Szlacheckie - dokument stracił ważność 2024-02-02 10:25:38
dokument Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Czerwin 2024-02-01 07:57:50
dokument Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2024-01-30 12:08:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o uznaniu za mienie gromadzkie działki nr 695 położonej w obrębie Suchcice gm. Czerwin 2024-01-24 22:06:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o uznaniu za mienie gromadzkie działki nr 869 położonej w obrębie Suchcice gm. Czerwin 2024-01-24 22:05:02
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LIX Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.01.2024 r. 2024-01-23 15:03:59
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o uznania za mienie gromadzkie działek nr 157, 191, 223 położonych w obrębie Piski gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2024-01-18 14:39:13
dokument Postanowienie Nr 9/2024 w sprawie zmian w podziale powiatu ostrołęckiego na okręgi wyborcze 2024-01-09 11:48:46
dokument Obwieszczenie informujące o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz plan kontroli 2024-01-08 14:11:31
dokument Postanowienie nr 7/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 4 stycznia 2024 r. 2024-01-05 13:06:16
dokument Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania - "Rozbudowa drogi powiatowej Zamość - Gostery" 2024-01-02 16:05:41
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie 2023-12-15 12:53:38
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LVIII Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 20.12.2023 r. 2023-12-14 15:11:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 167/1 o pow. 0,0004 ha, położoną w obrębie Wojsze gm. Czerwin 2023-12-07 15:29:48
dokument Sprostowanie do Zawiadomienia z dnia 14 października 2023 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grodzisk Wieś i Stylągi, gmina Czerwin - obszar nr 1 2023-12-05 13:29:36
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LVII Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.11.2023 r. 2023-11-23 15:43:44
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2023-11-22 12:16:11
dokument Zawiadomienie o rozprawie w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 157, 191, 223 położonych w obrębie PISKI gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2023-11-21 13:46:46
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin nr RG.6722.1.2023, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grodzisk Wieś i Stylągi, gmina Czerwin - obszar nr 1. - dokument stracił ważność 2023-11-15 11:01:03
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Bobin - dokument stracił ważność 2023-11-15 09:24:55
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Jarnuty - dokument stracił ważność 2023-11-15 09:23:54
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Stylągi - dokument stracił ważność 2023-11-13 17:34:43
dokument Postanowienie do dopuszczeniu Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na wydobywanie kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m 3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin. 2023-11-09 15:02:43
dokument Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode 2023-11-03 14:36:41
dokument Decyzja Starosty Ostrołęckiego w sprawie ustalenia, że działka nr 522 położona w obrębie Stylągi, gm. Czerwin, stanowi mienie gromadzkie. - dokument stracił ważność 2023-10-31 13:55:52
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LVI Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.10.2023 r. 2023-10-25 11:55:52
dokument Postanowienie Nr GN.6820.3.2023 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Ostrołęckiego znak GN.6820.3.2023 z dnia 30-08-2023 r. w sprawie ustalenia, że działka nr 402 o pow. 0,42 ha - położona w obrębie Jarnuty stanowi mienie gromadzkie. - dokument stracił ważność 2023-10-18 19:03:43
dokument Zawiadomienie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego 2023-10-13 10:37:21
dokument Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie z dnia 5 października 2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2023-10-08 16:59:53
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 522 położonej w obrębie Stylągi gm. Czerwin. 2023-10-08 16:56:48
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 157,191,223 położonych w obrębie Piski gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-10-04 15:22:22
dokument Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych 2023-09-29 13:19:49
dokument Zawiadomienie o odwołaniu LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 27.09.2023 r. 2023-09-26 14:31:00
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 27.09.2023 r. 2023-09-25 17:54:45
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 22 września 2023 roku 2023-09-25 12:03:11
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości - Laski Włościańskie. 2023-09-20 10:15:34
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Damiany - dokument stracił ważność 2023-09-20 09:15:52
dokument Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przeznaczeniu do zbycia w drodze darowizny nieruchomości 2023-09-19 09:37:28
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 18 września 2023 roku 2023-09-18 13:58:21
dokument Zawiadomienie o rozprawie w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 522 położonej w obrębie Stylągi gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-09-14 12:14:22
dokument Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 402 położonej w obrębie Jarnuty, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-09-11 11:27:07
dokument Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 423 o pow. 0,01 ha położonej w obrębie Jarnuty, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2023-09-11 11:24:57
dokument Zwołanie LV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.08.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin 2023-08-24 13:13:53
dokument Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje 2023-08-22 08:19:11
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz promocji 2023-08-10 08:22:58
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2023-08-10 08:19:44
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 402 położonej w obrębie Jarnuty gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2023-07-28 15:58:06
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 423 o pow. 0,01 ha położonej w obrębie Jarnuty gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2023-07-28 15:57:05
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na legalizację urządzenia wodnego na działkach 147/2 i 149 obręb Dzwonek gm. Czerwin. 2023-07-25 21:11:12
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-07-21 13:44:44
dokument Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym 2023-07-14 13:21:51
dokument Zwołanie LIV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 20.07.2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin 2023-07-14 13:17:39
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Tyszki-Nadbory, gmina Czerwin - dokument stracił ważność 2023-07-10 12:21:09
dokument Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania 2023-07-04 11:32:13
dokument Gmina Czerwin otrzymała dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Cyfrowa Gmina 2023-06-23 07:56:55
dokument Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 2023-06-23 07:51:55
dokument Zwołanie LIII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.06.2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin 2023-06-22 12:05:02
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Czerwin - dokument stracił ważność 2023-06-21 10:38:37
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Tomasze - dokument stracił ważność 2023-06-21 10:37:50
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Piski - dokument stracił ważność 2023-06-21 10:37:09
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Tyszki-Nadbory - dokument stracił ważność 2023-06-21 10:36:31
dokument Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czerwin dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czerwin za 2022 rok. - dokument stracił ważność 2023-06-20 20:37:07
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 402 położonej w obrębie Jarnuty. - dokument stracił ważność 2023-06-20 12:40:10
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 423 położonej w obrębie Jarnuty. - dokument stracił ważność 2023-06-20 12:39:28
dokument Postanowienie ws. odmowy zawieszenia postępowania o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 423 położonej w obrębie Jarnuty. - dokument stracił ważność 2023-06-20 12:38:20
dokument Decyzja o ustaleniu działki nr 54, położonej w obrębie Damian, za mienie gromadzkie. - dokument stracił ważność 2023-06-14 10:46:41
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o nazwie: "Wydobywanie kopaliny ze złoża Rostki-Borowce pole S na działce nr ewid. 614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin." - dokument stracił ważność 2023-06-12 13:57:37
dokument Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka z dnia 9 czerwca 2023 w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu 2023-06-12 08:31:05
dokument Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" 2023-06-06 08:44:32
dokument Zwołanie LII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 7.06.2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin 2023-06-01 15:16:28
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 2023-05-30 15:25:05
dokument Postanowienie nr 57/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I 2023-05-29 10:11:46
dokument Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie gminy Czerwin, nr 206 o pow. 2,87 ha - dokument stracił ważność 2023-05-18 12:57:38
dokument Zwołanie LI sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 11.05.2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin 2023-05-05 16:48:23
dokument Gmina Czerwin ogłasza od 1-go maja 2023 roku sprzedaż końcową węgla dla gospodarstw domowych. 2023-05-04 14:47:29
dokument Konsultacje społeczne odnośnie wykonania dokumentacji projektowej 2023-04-27 18:23:54
dokument Gmina Czerwin zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Inwestycji: "Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627" 2023-04-17 13:35:10
dokument Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" 2023-04-04 12:08:39
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Czerwin 2023-03-17 08:23:56
dokument Informacja o wynikach konsultacji dot. wykonania dokumentacji projektowej - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery" 2023-03-06 09:01:24
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2023-02-20 09:40:12
dokument Zwołanie L sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 20.02.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin 2023-02-14 14:35:36
dokument Zwołanie XLIX sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 27.01.2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin 2023-01-20 15:28:09
dokument Gmina Czerwin informuję, że od stycznia 2023 roku rozpoczyna drugą transzę sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych 2023-01-17 16:51:13
dokument Zwołanie XLVIII sesji Rady Gminy Czerwin 2023-01-09 15:13:49
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Czerwinie 2023-01-09 09:40:53
dokument Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023-01-04 14:48:05
dokument Sprzęt ratowniczy dla OSP w Malinowie 2023-01-04 13:50:43
dokument Sprzęt ratowniczy dla OSP w Gocłach 2023-01-04 13:49:54
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie 2022-12-28 11:00:49
dokument Zwołanie XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin 2022-12-22 08:09:12
dokument Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok 2022-12-15 14:11:16
dokument Gmina Czerwin prowadzi sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych 2022-12-02 16:20:51
dokument Zwołanie XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin 2022-12-02 16:19:29
dokument Wsparcie finansowe rodziny "Klęski 2022". Wydłużenie terminu na składanie wniosku do 30 listopada 2022 roku. 2022-11-25 09:57:59
dokument Zwołanie XLV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 24.11.2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin 2022-11-21 10:43:24
dokument Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 604/2 o pow. O,0078 ha położonej w miejscowości Czerwin gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-11-10 13:30:46
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2022-11-09 08:08:17
dokument Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-08 21:48:30
dokument Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-07 08:18:53
dokument Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dąbek gm. Czerwin, oznaczonej jako działka nr 141 o pow. 0,30 ha 2022-10-31 14:42:24
dokument Ocena jakości wody w Piskach 2022-10-27 11:35:40
dokument Decyzja Starosty Ostrołęckiego w sprawie uznania za mienie grodzkie działki oznaczonej nr 75 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Tyszki-Nadbory gm. Czerwin 2022-10-26 11:20:30
dokument Decyzja Starosty Ostrołęckiego w sprawie uznania za mienie grodzkie działki oznaczonej nr 135 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Piski gm. Czerwin 2022-10-26 11:19:30
dokument Decyzja Starosty Ostrołęckiego w sprawie uznania za mienie grodzkie działki oznaczonej nr 120 o pow. 0,46 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Tomasze gm. Czerwin 2022-10-26 11:18:29
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Janki Młode. 2022-10-25 13:01:54
dokument Wojewoda Podlaski zawiadamia, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30 września 2022 r., w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczeń w korzystaniu z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/2 o pow. 0,2048 ha, położonej w obrębie 0012 Gostery, gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-10-06 15:13:53
dokument Informacja o ogłoszeniu postępowanie na wybór wykonawcy zadania remontowego 2022-10-04 14:11:35
dokument Zwołanie XLIII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 07.10.2022 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin 2022-10-04 13:04:57
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2022-09-29 18:45:40
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2022-09-16 10:34:04
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2022-09-01 12:56:06
dokument Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody związane z ograniczeniami w korzystaniu z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/2, położonej w obrębie Gostery, gmina Czerwin 2022-08-31 14:28:30
dokument Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2022-08-31 14:05:37
dokument Plan zimowego utrzymania dróg ZIMA 2022/2023 2022-08-31 14:04:55
dokument Zwołanie XLII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 02.09.2022 r. o godz. 12.00 w sali Targowiska Wiejskiego "Mój Rynek" w Czerwinie 2022-08-26 15:27:53
dokument Zawiadomienie o rozprawie. W dniu 13 września 2022 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Fieldorfa "Nila"15 w Ostrołęce, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 75 położonej w obrębie TYSZKI NADBORY gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-08-22 09:29:02
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowy w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki o nr 120 o pow. 0,46 ha położonej w obrębie TOMASZE gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-08-22 09:26:01
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki o nr 135 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie PISKI gm. Czerwin. - dokument stracił ważność 2022-08-22 09:09:34
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce 2022-08-08 11:50:53
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie 2022-08-04 09:58:25
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie 2022-06-30 14:35:13
dokument Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejącego mostu na rowie melioracyjnym, usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2562W - dokument stracił ważność 2022-06-28 13:06:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 120 położonej w obrębie Tomasze. 2022-06-24 13:24:47
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 135 położonej w obrębie Piski. 2022-06-24 13:24:14
dokument Zwołanie XLI sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 29.06.2022 r. o godz. 13.00 w sali Targowiska Wiejskiego "Mój Rynek" w Czerwinie 2022-06-22 11:36:30
dokument Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czerwin za 2021 rok 2022-06-21 14:59:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Tyszki-Nadbory 2022-06-20 13:42:37
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Radca prawny w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2022-06-07 09:28:50
dokument Zwołanie XL sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 03.06.2022 r. o godz. 12.00 2022-05-27 15:25:25
dokument Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz) 2022-04-27 15:09:47
dokument Zwołanie XXXIX sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 12.04.2022 r. o godz. 14.00 - dokument stracił ważność 2022-04-05 11:25:00
dokument Tu złożysz wniosek o świadczenie 2022-04-04 11:43:47
dokument Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Czerwin za 2021 rok 2022-03-25 14:22:12
dokument Informacja o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2022-03-17 10:01:11
dokument Komunikat Starosty Ostrołęckiego z dnia 9 marca 2022 r. o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w czasie obowiązywania stanu epidemii 2022-03-15 07:53:06
dokument Plan postępowań na udzielenie zamówień na 2020 rok 2022-03-01 18:39:48
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Janki Młode - dokument stracił ważność 2022-02-28 14:52:32
dokument Zwołanie XXXVIII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 04.03.2022 r. o godz. 12.00 2022-02-28 07:55:48
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Dzwonek, Gostery, Choromany Witnice - dokument stracił ważność 2022-02-22 10:43:35
dokument Wójt Gminy Czerwin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin - działka nr 313/11, obręb 0006 Czerwin 2022-01-31 11:29:24
dokument Komunikat Starosty Ostrołęckiego o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w czasie obowiązywania epidemii 2022-01-25 07:28:24
dokument Zwołanie XXXVII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 24.01.2022 r. o godz. 14.00 2022-01-20 13:39:06
dokument Obwieszczenie Zakładu Gospodarki Komunalnej o awarii i przerwie w dostawie wody. 2022-01-13 07:56:39
dokument Obwieszczenie Posterunku Policji w Czerwinie dot. częstych kontroli na terenie stacji benzynowej Orlen w związku z zagrożeniem spożywania alkoholu w miejscu publicznym. 2022-01-12 09:08:13
dokument STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2022 2022-01-10 11:00:55
dokument Terminy płatności opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi 2022-01-03 12:38:26
dokument Zwołanie XXXVI sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.12.2021 r. o godz. 10.00 2021-12-22 15:27:40
dokument HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZERWIN 2021-12-21 10:59:26
dokument Zwołanie XXXV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 20.12.2021 r. o godz. 12.00 2021-12-14 14:04:55
dokument Kontrole palenisk w gminie Czerwin 2021-12-14 10:41:08
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 2021-12-07 13:24:08
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej na rzecz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2021-12-07 12:43:49
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Czerwin z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości - dokument stracił ważność 2021-12-07 12:32:56
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2021-12-03 10:07:59
dokument Plan polowań zbiorowych WKŁ 321 (poprawiony) SEZON 2021-2022 2021-11-23 09:48:02
dokument Zwołanie XXXIV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 26.11.2021 r. o godz. 13.30 2021-11-22 15:25:48
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGWWP w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dokument stracił ważność 2021-11-05 13:39:02
dokument Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR 2021-10-28 11:27:35
dokument Zwołanie XXXIII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 29.10.2021 r. o godz. 12.00 2021-10-22 15:01:15
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dokument stracił ważność 2021-10-13 13:08:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dokument stracił ważność 2021-10-07 09:25:15
dokument Zwołanie XXXII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.09.2021 r. o godz. 14.00 2021-09-24 15:27:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2021-09-20 11:21:27
dokument Odmowa w spisie powszechnym grozi karą grzywny 2021-09-20 11:18:54
dokument ZAWIADOMIENIE o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi ekspresowej S61 - dokument stracił ważność 2021-09-08 13:10:35
dokument Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 2021-08-31 11:27:11
dokument Zwołanie XXXI sesji Rady Gminy Czerwin 2021-08-20 15:19:34
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Konserwator oczyszczalni i sieci wod-kan w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2021-08-20 15:16:55
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Kierowca ciągnika rolniczego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2021-08-20 15:15:35
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie 2021-08-02 12:52:16
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji PGWWP - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-07-27 12:18:14
dokument 77 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2021-07-26 13:39:46
dokument Zwołanie XXX sesji Rady Gminy Czerwin 2021-07-15 15:41:43
dokument Decyzja w sprawie uznania za mienie grodzkie działki oznaczonej nr 112 położonych w obrębie ewidencyjnym Choromany-Witnice gm. Czerwin 2021-07-12 08:14:41
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie 2021-07-08 13:01:33
dokument Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o sprostowaniu oczywistej pomyłki - wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 494/4 położonej w obrębie Jarnuty gm. Czerwin 2021-07-06 08:59:34
dokument CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW ? obowiązek składania deklaracji 2021-07-01 16:34:46
dokument Komunikat Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego 2021-06-30 13:26:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 494/4 o pow. 0,0222 ha położoną w obrębie Jarnuty gm. Czerwin 2021-06-30 11:42:40
dokument Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-06-28 14:30:28
dokument Debata nad Raportem o stanie Gminy Czerwin w roku 2020 2021-06-21 15:38:38
dokument Zwołanie XXIX sesji Rady Gminy Czerwin 2021-06-21 15:37:21
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2021-06-17 15:33:03
dokument Zawiadomienie - wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe sieci gazowej na działce o nr ewid. 55 obręb Seroczyn gm. Czerwin 2021-06-08 11:32:24
dokument Zwołanie XXVIII sesji Rady Gminy Czerwin 2021-05-27 08:24:45
dokument Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji Starosty Ostrołęckiego nr 8/2021 z dnia 14.05.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w msc. Bobin" 2021-05-21 09:38:59
dokument Zawiadomienie - uznanie za mienie gromadzkie (gminne) działki nr 112 położonej w miejscowości Choromany-Witnice gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2021-05-17 12:09:51
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2021-05-14 10:40:32
dokument Decyzja w sprawie uznania za mienie grodzkie działek oznaczonych nr 28 i 31 położonych w obrębie ewidencyjnym Gostery gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2021-04-19 11:49:53
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce 2021-04-09 12:57:52
dokument Zawiadomienie o rozprawie w sprawie uznania działki nr 112 za mienie gromadzkie położonej w miejscowości Choromany-Witnice gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2021-03-30 09:44:28
dokument Decyzja w sprawie uznania za mienie grodzkie działek oznaczonych nr 157, 356, 505 położonych w obrębie ewidencyjnym Dzwonek gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2021-03-22 12:15:46
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2021-03-18 09:50:47
dokument Zwołanie XXVII sesji Rady Gminy Czerwin 2021-03-12 14:54:07
dokument Zawiadomienie w sprawie uznania za mienie grodzkie działek oznaczonych nr 28 i 31 położonych w obrębie Gostery gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2021-02-26 14:33:33
dokument Komunikat Centralnego Biura Spisowego 2021-02-09 15:01:36
dokument Zwołanie XXVI sesji Rady Gminy Czerwin 2021-02-05 14:58:49
dokument Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2021-02-05 14:46:52
dokument Zwrot podatku akcyzowego 2021 2021-01-22 15:33:19
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego w roku 2021 2021-01-21 08:14:51
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie i w Piskach 2021-01-19 14:18:19
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-01-19 14:17:13
dokument Działania priorytetowe dzielnicowych Posterunku Policji w Czerwinie. Plan działań dzielnicowych w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2021r. 2021-01-07 12:35:41
dokument STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2021 2021-01-05 13:15:40
dokument Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu ich ustalania 2020-12-31 07:57:59
dokument Zwołanie XXV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 13.30 2020-12-23 14:15:32
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Dzwonku 2020-12-17 09:44:59
dokument Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 2020-12-17 07:51:34
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie 2020-12-14 13:11:26
dokument Zwołanie XXIV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 2020-12-14 09:07:51
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-12-07 14:12:57
dokument Ocena jakości wody w Piskach 2020-12-07 09:08:50
dokument Koordynator do spraw dostępności 2020-12-07 08:52:05
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. wynagrodzeń szkół i przedszkoli w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2020-11-30 15:25:54
dokument Zwołanie XXIII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 2020-11-27 14:48:42
dokument Grupy wsparcia online 2020-11-24 10:52:01
dokument RZĄDOWE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI 2020-11-20 15:37:47
dokument Informacja dot. utrzymania urządzeń melioracji wodnych PGW Wody Polskie 2020-11-20 14:00:03
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie grodzkie nieruchomości gruntowej działki nr ew. 99/2 położonej w miejscowości Choromany-Witnice, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. 2020-11-09 13:27:34
dokument Nowe numery rachunków bieżących dla Gminy Czerwin 2020-10-30 10:22:13
dokument Projekt dot. Budowy tężni solankowej 2020-10-26 15:32:09
dokument Zwołanie XXII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 29 października 2020 r. o godz. 12.00 2020-10-26 15:13:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 99/2 w miejscowości Czerwin, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. 2020-10-21 12:45:24
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-10-14 13:22:18
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-10-14 13:21:46
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-10-14 13:20:56
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-10-14 13:20:11
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-10-14 13:19:04
dokument Zwołanie XXI sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 16 października 2020 r. o godz. 12.00 2020-10-12 14:34:22
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej 2020-10-12 14:28:36
dokument Zawiadomienie przed wydaniem decyzji w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działek oznaczonych nr 157, 356, 505 położonych w miejscowości Dzwonek gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2020-09-17 13:54:19
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-09-17 11:15:22
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-09-17 11:14:21
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej 2020-09-03 22:37:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch przepustów pod koroną drogi na działkach nr ew. 578, 544/3, 574/1 w obrębie Dzwonek gm. Czerwin 2020-08-27 14:57:46
dokument Zapytanie ofertowe dot. "Dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie miasta Ostrołęki" 2020-08-26 13:04:06
dokument Debata nad Raportem o stanie Gminy Czerwin w roku 2019 2020-08-21 15:06:20
dokument Zwołanie XX sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 2020-08-21 15:02:14
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie działek 157, 356, 505 poł. w msc. Dzwonek gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2020-08-21 10:32:32
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 18.08.2020r. znak BI.RUZ.4213.2.2020.AT wygaszającą decyzję Dyrektora Reg. ZGW w Białymstoku PGW WP z dnia 04.04.2019 znak BI.RUZ.421.131.2018.KB mocą której udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego ma wykonanie urządzeń wodnych. - dokument stracił ważność 2020-08-21 09:21:36
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie ewidencyjnym Bobin, Tomasze, Jarnuty w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń - dokument stracił ważność 2020-08-21 08:38:01
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie uznania za mienie grodzkie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Gostery gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2020-08-20 09:37:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń 2020-08-19 13:31:32
dokument Zwołanie XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00 2020-08-17 13:03:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbiórka i wykonanie mostu w miejscowości Bobin 2020-07-28 10:19:23
dokument Zwołanie XVIII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 10.00 2020-07-21 11:04:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dzwonek gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2020-07-07 08:36:19
dokument Ogłoszenie o aktualnym naborze dzieci do żłobka gminnego 2020-06-17 14:07:22
dokument ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. 2020-06-05 10:38:25
dokument Zwołanie XVII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 2020-06-05 10:03:44
dokument Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS 2020-06-02 15:26:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną - dokument stracił ważność 2020-06-02 10:05:17
dokument Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok - aktualizacja 1.06.2020 2020-06-01 12:58:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez powiat ostrołęcki - dokument stracił ważność 2020-06-01 12:58:09
dokument Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa mazowieckiego 2020-05-08 20:00:56
dokument Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku 2020-05-08 13:31:16
dokument Zawiesznie - żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie do 3 maja br. 2020-04-29 15:02:31
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwin za rok 2019 2020-04-29 11:05:53
dokument Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa mazowieckiego 2020-04-24 19:42:14
dokument Ocena jakości wody - PISKI 2020-04-21 08:19:32
dokument POSTANOWIENIE NR 17/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-21 08:15:42
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-18 10:55:33
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 15 kwietnia 2020 r. o terminie na dodatkowe zgłoszenia oraz terminie losowania do składu obwodowych Komisji Wyborczych 2020-04-15 13:35:31
dokument Polecenie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa mazowieckiego 2020-04-14 08:05:27
dokument Zawiadomienie o odszkodowaniu 2020-04-02 11:20:35
dokument Oświadczenia majątkowe 2020-04-02 09:18:48
dokument Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Sposób przyjmowania. 2020-04-02 09:13:17
dokument Postanowienie Nr 9/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2020-03-23 15:19:50
dokument Decyzja w sprawie projektu podziału nieruchomości, położonej w obrębie Skarżyn, gm. Czerwin 2020-03-18 09:56:49
dokument Urząd Gminy w Czerwinie zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta 2020-03-16 10:13:11
dokument Kwalifikacja wojskowa 2020 2020-03-13 14:27:05
dokument Zawiadomienie o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) działek nr 28 i 31 w miejscowości Gostery gmina Czerwin 2020-03-13 13:03:47
dokument Zwołanie XVI sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 11.00 2020-03-09 12:26:28
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0015 Janki Młode gm. Czerwin 2020-03-02 12:39:36
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0016 Jarnuty gm. Czerwin 2020-03-02 12:38:17
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0036 Wiśniewo gm. Czerwin 2020-03-02 12:36:29
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0004 Choromany-Witnice gm. Czerwin 2020-03-02 12:34:46
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0025 Pomian gm. Czerwin 2020-03-02 12:33:09
dokument ARiMR: Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa 2020-02-24 09:56:35
dokument Zawiadomienie o rozprawie - działki 28 i 31 w miejscowości Gostery gm. Czerwin 2020-02-14 14:24:52
dokument Zwołanie XV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 12.00 2020-02-04 13:05:00
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego w roku 2020 2020-02-03 15:30:52
dokument Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przypomina 2020-01-31 11:04:26
dokument OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNI ALARMOWYCH NA TERENIE RP 2020-01-24 11:09:24
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 2020-01-20 09:59:31
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Kierownik Dziennego Domu "Senior +" w Czerwinie 2020-01-17 12:18:02
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Informatyk 2020-01-17 12:11:14
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2020-01-09 14:57:03
dokument STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2020 2020-01-09 13:08:36
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu 2019-12-30 14:43:58
dokument Zwołanie XIV sesji Rady Gminy Czerwin 2019-12-23 10:49:00
dokument Decyzja o uznaniu za własność Skarbu Państwa (mienie gromadzkie) działek oznaczonych nr 38/2, 38/3, 38/4, 66 położonych w msc. Janki Młode gm. Czerwin 2019-12-11 13:13:17
dokument Trening sprawności syren 2019-12-06 12:06:04
dokument Apel I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu 2019-12-05 14:49:43
dokument Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce - Ocena Jakości Wody w Piskach 2019-11-27 08:02:45
dokument Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu 2019-11-26 11:22:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGW Wody Polskie 2019-11-25 07:39:12
dokument Zwołanie XIII sesji Rady Gminy Czerwin 2019-11-20 15:23:39
dokument Zawiadomienie o uznaniu za mienie gminne działek oznaczonych nr 38/2, 38/3, 38/4, 66 położonych w msc. Janki Młode gm. Czerwin 2019-11-06 14:01:31
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - uznanie za mienie gminne działek nr 28 i 31 w obrębie ewid. Gostery 2019-11-06 13:59:33
dokument Ogłoszenie o zamiarze podziału nieruchomości w miejscowości Skarżyn 2019-10-19 08:39:43
dokument Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Czerwin 2019-10-17 15:20:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGW Wody Polskie 2019-10-09 14:05:11
dokument Zawiadomienie o rozprawie - uznanie działek w msc. Janki Młode jako mienie gminne 2019-10-07 10:52:48
dokument Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla producentów rolnych 2019-09-26 11:59:28
dokument Zwołanie XII sesji Rady Gminy Czerwin 2019-09-26 11:19:04
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0038 Wojsze gm. Czerwin 2019-09-25 09:06:05
dokument Zwołanie XI sesji Rady Gminy Czerwin 2019-08-26 13:28:52
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie prywatne - Janki Młode gm. Czerwin 2019-08-26 13:28:04
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0038 Wojsze 2019-08-20 13:24:45
dokument Informacja Wójta Gminy Czerwin dot. przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych 2019-07-25 13:53:37
dokument Zarządzenie nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód 2019-07-25 13:52:21
dokument Zwołanie X sesji Rady Gminy Czerwin 2019-07-22 08:40:36
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0016 Jarnuty 2019-07-23 14:19:51
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0014 Grodzisk-Wieś 2019-07-23 14:20:39
dokument Zwołanie IX sesji Rady Gminy Czerwin 2019-07-23 14:22:13
dokument Debata nad Raportem o stanie Gminy Czerwin w roku 2018 2019-07-23 14:24:02
dokument Zwołanie VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 2019-07-23 14:24:44
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 2019-07-24 09:24:14