Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Tablica ogłoszeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2021-10-13 13:08:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dokument stracił ważność 2021-10-07 09:25:15
dokument Zwołanie XXXII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.09.2021 r. o godz. 14.00 2021-09-24 15:27:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2021-09-20 11:21:27
dokument Odmowa w spisie powszechnym grozi karą grzywny 2021-09-20 11:18:54
dokument ZAWIADOMIENIE o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi ekspresowej S61 - dokument stracił ważność 2021-09-08 13:10:35
dokument Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 2021-08-31 11:27:11
dokument Zwołanie XXXI sesji Rady Gminy Czerwin 2021-08-20 15:19:34
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Konserwator oczyszczalni i sieci wod-kan w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2021-08-20 15:16:55
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Kierowca ciągnika rolniczego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2021-08-20 15:15:35
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie 2021-08-02 12:52:16
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji PGWWP - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-07-27 12:18:14
dokument 77 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2021-07-26 13:39:46
dokument Zwołanie XXX sesji Rady Gminy Czerwin 2021-07-15 15:41:43
dokument Decyzja w sprawie uznania za mienie grodzkie działki oznaczonej nr 112 położonych w obrębie ewidencyjnym Choromany-Witnice gm. Czerwin 2021-07-12 08:14:41
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie 2021-07-08 13:01:33
dokument Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o sprostowaniu oczywistej pomyłki - wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 494/4 położonej w obrębie Jarnuty gm. Czerwin 2021-07-06 08:59:34
dokument CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW ? obowiązek składania deklaracji 2021-07-01 16:34:46
dokument Komunikat Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego 2021-06-30 13:26:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 494/4 o pow. 0,0222 ha położoną w obrębie Jarnuty gm. Czerwin 2021-06-30 11:42:40
dokument Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-06-28 14:30:28
dokument Debata nad Raportem o stanie Gminy Czerwin w roku 2020 2021-06-21 15:38:38
dokument Zwołanie XXIX sesji Rady Gminy Czerwin 2021-06-21 15:37:21
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2021-06-17 15:33:03
dokument Zawiadomienie - wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe sieci gazowej na działce o nr ewid. 55 obręb Seroczyn gm. Czerwin 2021-06-08 11:32:24
dokument Zwołanie XXVIII sesji Rady Gminy Czerwin 2021-05-27 08:24:45
dokument Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji Starosty Ostrołęckiego nr 8/2021 z dnia 14.05.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w msc. Bobin" 2021-05-21 09:38:59
dokument Zawiadomienie - uznanie za mienie gromadzkie (gminne) działki nr 112 położonej w miejscowości Choromany-Witnice gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2021-05-17 12:09:51
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie 2021-05-14 10:40:32
dokument Decyzja w sprawie uznania za mienie grodzkie działek oznaczonych nr 28 i 31 położonych w obrębie ewidencyjnym Gostery gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2021-04-19 11:49:53
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce 2021-04-09 12:57:52
dokument Zawiadomienie o rozprawie w sprawie uznania działki nr 112 za mienie gromadzkie położonej w miejscowości Choromany-Witnice gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2021-03-30 09:44:28
dokument Decyzja w sprawie uznania za mienie grodzkie działek oznaczonych nr 157, 356, 505 położonych w obrębie ewidencyjnym Dzwonek gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2021-03-22 12:15:46
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2021-03-18 09:50:47
dokument Zwołanie XXVII sesji Rady Gminy Czerwin 2021-03-12 14:54:07
dokument Zawiadomienie w sprawie uznania za mienie grodzkie działek oznaczonych nr 28 i 31 położonych w obrębie Gostery gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2021-02-26 14:33:33
dokument Komunikat Centralnego Biura Spisowego 2021-02-09 15:01:36
dokument Zwołanie XXVI sesji Rady Gminy Czerwin 2021-02-05 14:58:49
dokument Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2021-02-05 14:46:52
dokument Zwrot podatku akcyzowego 2021 2021-01-22 15:33:19
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego w roku 2021 2021-01-21 08:14:51
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie i w Piskach 2021-01-19 14:18:19
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2021-01-19 14:17:13
dokument Działania priorytetowe dzielnicowych Posterunku Policji w Czerwinie. Plan działań dzielnicowych w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2021r. 2021-01-07 12:35:41
dokument STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2021 2021-01-05 13:15:40
dokument Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu ich ustalania 2020-12-31 07:57:59
dokument Zwołanie XXV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 13.30 2020-12-23 14:15:32
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Dzwonku 2020-12-17 09:44:59
dokument Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 2020-12-17 07:51:34
dokument Ocena jakości wody w Czerwinie 2020-12-14 13:11:26
dokument Zwołanie XXIV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 2020-12-14 09:07:51
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa Drogi S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-12-07 14:12:57
dokument Ocena jakości wody w Piskach 2020-12-07 09:08:50
dokument Koordynator do spraw dostępności 2020-12-07 08:52:05
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. wynagrodzeń szkół i przedszkoli w Urzędzie Gminy w Czerwinie 2020-11-30 15:25:54
dokument Zwołanie XXIII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 2020-11-27 14:48:42
dokument Grupy wsparcia online 2020-11-24 10:52:01
dokument RZĄDOWE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI 2020-11-20 15:37:47
dokument Informacja dot. utrzymania urządzeń melioracji wodnych PGW Wody Polskie 2020-11-20 14:00:03
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie grodzkie nieruchomości gruntowej działki nr ew. 99/2 położonej w miejscowości Choromany-Witnice, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. 2020-11-09 13:27:34
dokument Nowe numery rachunków bieżących dla Gminy Czerwin 2020-10-30 10:22:13
dokument Projekt dot. Budowy tężni solankowej 2020-10-26 15:32:09
dokument Zwołanie XXII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 29 października 2020 r. o godz. 12.00 2020-10-26 15:13:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 99/2 w miejscowości Czerwin, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. 2020-10-21 12:45:24
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-10-14 13:22:18
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-10-14 13:21:46
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-10-14 13:20:56
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-10-14 13:20:11
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-10-14 13:19:04
dokument Zwołanie XXI sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 16 października 2020 r. o godz. 12.00 2020-10-12 14:34:22
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej 2020-10-12 14:28:36
dokument Zawiadomienie przed wydaniem decyzji w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działek oznaczonych nr 157, 356, 505 położonych w miejscowości Dzwonek gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2020-09-17 13:54:19
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-09-17 11:15:22
dokument Zawiadomienie - Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2020-09-17 11:14:21
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej 2020-09-03 22:37:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch przepustów pod koroną drogi na działkach nr ew. 578, 544/3, 574/1 w obrębie Dzwonek gm. Czerwin 2020-08-27 14:57:46
dokument Zapytanie ofertowe dot. "Dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie miasta Ostrołęki" 2020-08-26 13:04:06
dokument Debata nad Raportem o stanie Gminy Czerwin w roku 2019 2020-08-21 15:06:20
dokument Zwołanie XX sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 2020-08-21 15:02:14
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie działek 157, 356, 505 poł. w msc. Dzwonek gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2020-08-21 10:32:32
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 18.08.2020r. znak BI.RUZ.4213.2.2020.AT wygaszającą decyzję Dyrektora Reg. ZGW w Białymstoku PGW WP z dnia 04.04.2019 znak BI.RUZ.421.131.2018.KB mocą której udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego ma wykonanie urządzeń wodnych. - dokument stracił ważność 2020-08-21 09:21:36
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie ewidencyjnym Bobin, Tomasze, Jarnuty w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń - dokument stracił ważność 2020-08-21 08:38:01
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie uznania za mienie grodzkie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Gostery gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2020-08-20 09:37:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń 2020-08-19 13:31:32
dokument Zwołanie XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00 2020-08-17 13:03:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbiórka i wykonanie mostu w miejscowości Bobin 2020-07-28 10:19:23
dokument Zwołanie XVIII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 10.00 2020-07-21 11:04:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dzwonek gm. Czerwin - dokument stracił ważność 2020-07-07 08:36:19
dokument Ogłoszenie o aktualnym naborze dzieci do żłobka gminnego 2020-06-17 14:07:22
dokument ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. 2020-06-05 10:38:25
dokument Zwołanie XVII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 2020-06-05 10:03:44
dokument Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS 2020-06-02 15:26:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną - dokument stracił ważność 2020-06-02 10:05:17
dokument Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok - aktualizacja 1.06.2020 2020-06-01 12:58:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez powiat ostrołęcki - dokument stracił ważność 2020-06-01 12:58:09
dokument Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa mazowieckiego 2020-05-08 20:00:56
dokument Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku 2020-05-08 13:31:16
dokument Zawiesznie - żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie do 3 maja br. 2020-04-29 15:02:31
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czerwin za rok 2019 2020-04-29 11:05:53
dokument Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa mazowieckiego 2020-04-24 19:42:14
dokument Ocena jakości wody - PISKI 2020-04-21 08:19:32
dokument POSTANOWIENIE NR 17/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-21 08:15:42
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-18 10:55:33
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 15 kwietnia 2020 r. o terminie na dodatkowe zgłoszenia oraz terminie losowania do składu obwodowych Komisji Wyborczych 2020-04-15 13:35:31
dokument Polecenie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa mazowieckiego 2020-04-14 08:05:27
dokument Zawiadomienie o odszkodowaniu 2020-04-02 11:20:35
dokument Oświadczenia majątkowe 2020-04-02 09:18:48
dokument Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Sposób przyjmowania. 2020-04-02 09:13:17
dokument Postanowienie Nr 9/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2020-03-23 15:19:50
dokument Decyzja w sprawie projektu podziału nieruchomości, położonej w obrębie Skarżyn, gm. Czerwin 2020-03-18 09:56:49
dokument Urząd Gminy w Czerwinie zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta 2020-03-16 10:13:11
dokument Kwalifikacja wojskowa 2020 2020-03-13 14:27:05
dokument Zawiadomienie o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) działek nr 28 i 31 w miejscowości Gostery gmina Czerwin 2020-03-13 13:03:47
dokument Zwołanie XVI sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 11.00 2020-03-09 12:26:28
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0015 Janki Młode gm. Czerwin 2020-03-02 12:39:36
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0016 Jarnuty gm. Czerwin 2020-03-02 12:38:17
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0036 Wiśniewo gm. Czerwin 2020-03-02 12:36:29
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0004 Choromany-Witnice gm. Czerwin 2020-03-02 12:34:46
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0025 Pomian gm. Czerwin 2020-03-02 12:33:09
dokument ARiMR: Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa 2020-02-24 09:56:35
dokument Zawiadomienie o rozprawie - działki 28 i 31 w miejscowości Gostery gm. Czerwin 2020-02-14 14:24:52
dokument Zwołanie XV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 12.00 2020-02-04 13:05:00
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego w roku 2020 2020-02-03 15:30:52
dokument Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przypomina 2020-01-31 11:04:26
dokument OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNI ALARMOWYCH NA TERENIE RP 2020-01-24 11:09:24
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 2020-01-20 09:59:31
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Kierownik Dziennego Domu "Senior +" w Czerwinie 2020-01-17 12:18:02
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Informatyk 2020-01-17 12:11:14
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2020-01-09 14:57:03
dokument STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2020 2020-01-09 13:08:36
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu 2019-12-30 14:43:58
dokument Zwołanie XIV sesji Rady Gminy Czerwin 2019-12-23 10:49:00
dokument Decyzja o uznaniu za własność Skarbu Państwa (mienie gromadzkie) działek oznaczonych nr 38/2, 38/3, 38/4, 66 położonych w msc. Janki Młode gm. Czerwin 2019-12-11 13:13:17
dokument Trening sprawności syren 2019-12-06 12:06:04
dokument Apel I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu 2019-12-05 14:49:43
dokument Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce - Ocena Jakości Wody w Piskach 2019-11-27 08:02:45
dokument Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu 2019-11-26 11:22:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGW Wody Polskie 2019-11-25 07:39:12
dokument Zwołanie XIII sesji Rady Gminy Czerwin 2019-11-20 15:23:39
dokument Zawiadomienie o uznaniu za mienie gminne działek oznaczonych nr 38/2, 38/3, 38/4, 66 położonych w msc. Janki Młode gm. Czerwin 2019-11-06 14:01:31
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - uznanie za mienie gminne działek nr 28 i 31 w obrębie ewid. Gostery 2019-11-06 13:59:33
dokument Ogłoszenie o zamiarze podziału nieruchomości w miejscowości Skarżyn 2019-10-19 08:39:43
dokument Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Czerwin 2019-10-17 15:20:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGW Wody Polskie 2019-10-09 14:05:11
dokument Zawiadomienie o rozprawie - uznanie działek w msc. Janki Młode jako mienie gminne 2019-10-07 10:52:48
dokument Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla producentów rolnych 2019-09-26 11:59:28
dokument Zwołanie XII sesji Rady Gminy Czerwin 2019-09-26 11:19:04
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0038 Wojsze gm. Czerwin 2019-09-25 09:06:05
dokument Zwołanie XI sesji Rady Gminy Czerwin 2019-08-26 13:28:52
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie prywatne - Janki Młode gm. Czerwin 2019-08-26 13:28:04
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0038 Wojsze 2019-08-20 13:24:45
dokument Informacja Wójta Gminy Czerwin dot. przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych 2019-07-25 13:53:37
dokument Zarządzenie nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód 2019-07-25 13:52:21
dokument Zwołanie X sesji Rady Gminy Czerwin 2019-07-22 08:40:36
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0016 Jarnuty 2019-07-23 14:19:51
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - obręb ewidencyjny Nr 0014 Grodzisk-Wieś 2019-07-23 14:20:39
dokument Zwołanie IX sesji Rady Gminy Czerwin 2019-07-23 14:22:13
dokument Debata nad Raportem o stanie Gminy Czerwin w roku 2018 2019-07-23 14:24:02
dokument Zwołanie VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 2019-07-23 14:24:44
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 2019-07-24 09:24:14