Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu ich ustalania

Na podstawie art. 6 m ust. 2a zdanie 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Czerwin zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Nr XXIII/45/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie w wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Czerwin (Dz.U. Woj. Mazowieckiego z 2020 r., poz.12529) od dnia 1 stycznia 2021 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz metoda jej ustalenia.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 

  1. 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  2. 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.

W związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do ich segregacji. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy Czerwin określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę opłaty podwyższonej tj. 40,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązuje wszystkich mieszkańców do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Czerwin, pokój Nr 22 i 28, na stronie internetowej gminy: https://bip.czerwin.pl (gospodarka odpadami).

Deklarację należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy, pokój nr 22 i 28.

W przypadku osób zameldowanych, a nie zamieszkujących na danej nieruchomości należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące przebywania danej osoby pod innym adresem zamieszkania.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób itp.), mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Czerwin (pok. Nr 22) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłata za odpady komunalne:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie z dołu w terminach : do 20 marca (za I kwartał), do 20 czerwca (za II kwartał), do 20 września (za III kwartał) i do 20 grudnia (za IV kwartał) na indywidualne rachunki bankowe wskazane przez Urząd Gminy Czerwin.

Uchwały Rady Gminy Czerwin dotyczące obszaru gospodarki odpadami komunalnymi dostępne są na stronie internetowej::https://bip.czerwin.pl w zakładce: odpady komunalne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, pokój nr 22 oraz pod numerem telefonu: 29 7614 593 w 41.

DO POBRANIA: deklaracjaoświadczenie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Pęksa 31-12-2020 07:57:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Pstrągowska 31-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Radosław Pęksa 31-12-2020 07:57:59