Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr LI/28/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-05-16 14:37:55
dokument Uchwała nr LI/27/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin 2023-05-16 14:37:33
dokument Uchwała nr LI/26/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Czerwin za 2022 rok 2023-05-16 14:36:58
dokument Uchwała nr LI/25/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wzniesienia posągu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie 2023-05-16 14:36:31
dokument Uchwała nr LI/24/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w sołectwie Stylągi 2023-05-16 14:35:49
dokument Uchwała nr LI/23/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czerwin 2023-05-16 14:35:19
dokument Uchwała nr LI/22/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2023-05-16 14:34:44
dokument Uchwała nr LI/21/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/35/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 16 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 2023-05-16 14:34:12
dokument Uchwała nr LI/20/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/34/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 16 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin 2023-05-16 14:33:24
dokument Uchwała nr LI/19/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu Targowiska Wiejskiego ?Mój Rynek" w Czerwinie 2023-05-16 14:31:23
dokument Uchwała nr LI/18/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia 2023-05-16 14:30:18
dokument Uchwała nr LI/17/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2023-05-16 14:29:17