Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawki i zwolnienia podatkowe:

  1. Uchwała Rady Gminy Czerwin Nr XLV/34/22 z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. z 01 grudnia 2022 r., poz. 12369)

  2. Uchwała Rady Gminy Czerwin Nr XI/58/11 z dnia 29 listopada 2011 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. z dn. 16 grudnia 2011 r Nr 233, poz. 7612).

Terminy płatności:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 31 stycznia danego roku.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem 1 raty płatnej do 31 stycznia danego roku.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 31 stycznia.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1. grunty,
2. budynki lub ich części,
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków jest Wójt Gminy Czerwin.


Deklaracje i informacje obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku

Osoby prawne 
DO POBRANIA:
            DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości   XLSPDF
            ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu   XLSPDF
            ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania   XLSPDF

Osoby fizyczne
DO POBRANIA:
            IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych   XLSPDF
            ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu   XLSPDF
            ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty  zwolnione z opodatkowania   XLSPDF
            ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników   XLSPDF


Deklaracje i informacje obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019 roku

  • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości [xls] [pdf]
  • INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego [xls] [pdf]

Dokumenty:
Wzory nowych deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 dostępne są również na
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Pęksa 09-01-2020 11:22:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Pęksa 09-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Radosław Pęksa 28-12-2022 12:48:03