Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

PODATEK ROLNY

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z AWRSP lub za innego tytułu prawnego.

Stawki podatku rolnego:

I. 2019:
1. 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
2. 250,00 zł od 1 ha fizycznego (nieruchomości rolne)

I. 2020:
1. 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
2. 250,00 zł od 1 ha fizycznego (nieruchomości rolne)

I. 2021:
1. 135,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
2. 271,00 zł od 1 ha fizycznego (nieruchomości rolne)

I. 2022:
1. 137,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
2. 275,00 zł od 1 ha fizycznego (nieruchomości rolne)

I. 2023:
1. 137,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
2. 275,00 zł od 1 ha fizycznego (nieruchomości rolne)

I. 2024:
1. 137,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
2. 275,00 zł od 1 ha fizycznego (nieruchomości rolne)

Uchwała Rady Gminy Czerwin Nr LVII/46/23 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego  na 2024 rok ( Dz. Urz. z 7 grudnia 2023 r., poz. 13673 )

Terminy płatności:
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest Wójt Gminy Czerwin.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek.

Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
- dla gruntów gosp. rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych;
- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych.

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Deklaracje i informacje obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku

Osoby prawne
DO POBRANIA:
           DR-1 Deklaracja na podatek rolny   XLSPDF
           ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu   XLSPDF
           ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania   XLSPDF
          
Osoby fizyczne
DO POBRANIA:
            IR-1 Informacja o gruntach   XLSPDF
            ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu   XLS, PDF
            ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania   XLS, PDF
            ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników   XLS, PDF


Deklaracje i informacje obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019 roku

  • DR-1 Deklaracja na podatek rolny [xls] [pdf]
  • INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego [xls] [pdf]

Dokumenty:
Wzory nowych deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 dostępne są również na https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Pęksa 09-01-2020 11:27:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Pęksa 09-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Radosław Pęksa 17-01-2024 15:41:56