Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Czerwin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

PODATEK ROLNY

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z AWRSP lub za innego tytułu prawnego.

Stawki podatku rolnego:

I. 2019:
1. 125,00
zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
2. 250,00 zł od 1 ha fizycznego (nieruchomości rolne)

I. 2020:
1. 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
2. 250,00 zł od 1 ha fizycznego (nieruchomości rolne)

Uchwała Rady Gminy Czerwin Nr XIII/45/19 z dnia 25 listopada 2019r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego  na 2020 rok (Dz. Urz. z 26 listopada 2019 r, poz. 13537);

Terminy płatności:
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest Wójt Gminy Czerwin.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek.

Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
- dla gruntów gosp. rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych;
- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych.

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Deklaracje i informacje obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku

Osoby prawne
DO POBRANIA:
           DR-1 Deklaracja na podatek rolny   XLSPDF
           ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu   XLSPDF
           ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania   XLSPDF
          
Osoby fizyczne
DO POBRANIA:
            IR-1 Informacja o gruntach   XLSPDF
            ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu   XLS, PDF
            ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania   XLS, PDF
            ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników   XLS, PDF


Deklaracje i informacje obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019 roku

  • DR-1 Deklaracja na podatek rolny [xls] [pdf]
  • INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego [xls] [pdf]

Dokumenty:
Wzory nowych deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 dostępne są również na https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Pęksa 09-01-2020 11:27:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Składanek 09-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Radosław Pęksa 13-01-2020 13:23:38