Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

PODATEK LEŚNY

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawka podatku leśnego:
I. 2019 - 42,24 zł.
II. 2020 - 42,73 zł.
III. 2021 - 43,30 zł.
IV. 2022 - 46,70 zł.
V. 2023 - 71,10 zł.
VI. 2024 - 72,03 zł

Terminy płatności:

Podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia  danego roku.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 stycznia.
Podatek leśny od osób prawnych płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku
Obowiązek podatkowy, wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest Wójt Gminy Czerwin.

Deklaracje i informacje obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku

Osoby prawne:
DO POBRANIA:
            DL-1 Deklaracja na podatek leśny   XLS, PDF
            ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu   XLS, PDF
            ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania    XLS, PDF
 
Osoby fizyczne:
DO POBRANIA:
            IL-1 Informacja o lasach    XLS, PDF
            ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu    XLS, PDF
            ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania    XLS, PDF
            ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników    XLS, PDF


Deklaracje i informacje obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019 roku

  • DL-1 Deklaracja na podatek leśny [xls] [pdf]
  • INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego [xls] [pdf]

Dokumenty:
Wzory nowych deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 dostępne są również na
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Pęksa 09-01-2020 11:30:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Pęksa 09-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Radosław Pęksa 17-01-2024 15:45:40