Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Czerwin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

PODATEK LEŚNY

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawka podatku leśnego:
I. 2019 - 42,24 zł.
II. 2020 - 42,73 zł.

Terminy płatności:
Podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia  danego roku.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 stycznia.
Podatek leśny od osób prawnych płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku
Obowiązek podatkowy, wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest Wójt Gminy Czerwin.

Deklaracje i informacje obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku

Osoby prawne:
DO POBRANIA:
            DL-1 Deklaracja na podatek leśny   XLS, PDF
            ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu   XLS, PDF
            ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania    XLS, PDF
 
Osoby fizyczne:
DO POBRANIA:
            IL-1 Informacja o lasach    XLS, PDF
            ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu    XLS, PDF
            ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania    XLS, PDF
            ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników    XLS, PDF


Deklaracje i informacje obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019 roku

  • DL-1 Deklaracja na podatek leśny [xls] [pdf]
  • INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego [xls] [pdf]

Dokumenty:
Wzory nowych deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 dostępne są również na
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Pęksa 09-01-2020 11:30:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Składanek 09-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Radosław Pęksa 13-01-2020 13:22:54