Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia regulowane jest przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353). Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiej oceny zostanie stwierdzony w trakcie procedury administracyjnej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) określa rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 rozporządzenia) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 rozporządzenia), jak również przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach kwalifikowane są jako w/w przedsięwzięcia.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określonego w/w rozporządzeniu wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli  przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony albo w sytuacji, gdy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r.

Procedura uzyskania decyzji środowiskowej jest zależna od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (może być obligatoryjny lub fakultatywny) zgodnie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. Wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich. 

Postępowanie wszczyna się na podstawie złożenia wniosku (wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia lub raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) osoby fizycznej lub osoby prawnej. W czasie postępowania sprawdza się kompletność złożonych dokumentów, kompletność i prawidłowość danych oraz uiszczenie opłaty skarbowej. W razie zaistnienia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku lub skorygowania danych. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzyskania opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Wójta Gminy Czerwin.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.docx (DOCX, 32.05Kb) 2021-02-01 13:59:32 328 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Pęksa 15-06-2020 13:14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Suchcicka-Juriewicz 29-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Radosław Pęksa 01-02-2021 13:59:32