Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LVIII/56/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2023-12-22 08:11:08
dokument Uchwała Nr LVIII/55/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-12-22 08:10:50
dokument Uchwała Nr LVIII/54/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin 2023-12-22 08:10:28
dokument Uchwała Nr LVIII/53/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2023-12-22 08:10:04
dokument Uchwała Nr LVIII/52/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-22 08:03:03
dokument Uchwała Nr LVIII/51/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-22 08:01:44
dokument Uchwała Nr LVIII/50/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-22 08:01:15
dokument Uchwała Nr LVIII/49/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr LV/39/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Czerwin 2023-12-22 08:00:48