Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Ekodoradca zatrudniony w ramach realizacji projektu pn. "Mazowsze bez smogu" Radosław Pęksa 2024-06-20 11:00:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 25.06.2024 r. Radosław Pęksa 2024-06-19 11:28:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 25.06.2024 r. Radosław Pęksa 2024-06-19 11:28:15 dodanie dokumentu
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czerwin dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czerwin za 2023 rok Radosław Pęksa 2024-06-19 11:27:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2024 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zrewaloryzowania stawek za odbiór nieczystości płynnych z szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Radosław Pęksa 2024-06-17 09:06:20 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2/2024 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zrewaloryzowania stawek za odbiór nieczystości płynnych z szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Radosław Pęksa 2024-06-17 08:49:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie 201,4 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok.2790 m3 oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 9O7,912,913 obręb Malinowo Nowe, gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2024-06-13 14:23:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie, której ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa w gminie Goworowo Radosław Pęksa 2024-06-13 11:48:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Goworowo Radosław Pęksa 2024-06-13 10:45:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Goworowo Radosław Pęksa 2024-06-13 10:45:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 116 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1200 m3 na działkach o nr ew. 287,288/2 w miejscowości Seroczyn, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki Radosław Pęksa 2024-06-13 08:51:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 154, 175 w msc. Czerwin ul. Polna, ul. Lipowa gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2024-06-12 11:22:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 250325W Zaorze - Stylągi, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2024-06-11 15:10:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 250310W Malinowo Stare - Seroczyn, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2024-06-11 15:08:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 102 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz ze zbiornikiem wew. o pojemności do 2500 m3, na działce nr 60/2 położonej we wsi Łady-Mans gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2024-06-11 15:05:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 250336W Zaorze - Łady do miejscowości Załuski, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2024-06-11 14:34:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr II/24 z obrad II Sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 15.05.2024 r. Radosław Pęksa 2024-06-11 14:26:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr I/24 z I sesji nowo wybranej Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 07.05.2024 r. Radosław Pęksa 2024-06-11 14:26:15 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 8 i 51 położonych w obrębie Sokołowo, gm. Czerwin Radosław Pęksa 2024-06-11 11:24:12 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 869 położonej w obrębie Suchcice, gm. Czerwin Radosław Pęksa 2024-06-11 11:23:13 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 264 położonej w obrębie Laski Szlacheckie, gm. Czerwin Radosław Pęksa 2024-06-11 11:22:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych na terenie działki o nr ewid. 188/1 obręb Czerwin. Radosław Pęksa 2024-06-05 20:42:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji Starosty Ostrołęckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery Radosław Pęksa 2024-06-05 20:38:26 dodanie dokumentu
Informacja dot. legionellozy opracowana przez NIZP PZH-PIB. Radosław Pęksa 2024-06-05 20:34:22 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na luty 2024 rok Radosław Pęksa 2024-06-03 13:14:50 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na kwiecień 2024 rok Radosław Pęksa 2024-06-03 13:14:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/10/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Radosław Pęksa 2024-05-31 15:57:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/9/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2024-05-31 15:56:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/8/24 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2023 Radosław Pęksa 2024-05-31 15:55:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. rozbiórka linii napowietrznej 220 kV Miłosna - Ostrołęka na odcinku Ostrołęka - Stanisławów. Radosław Pęksa 2024-05-29 15:13:36 dodanie dokumentu
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚĆ PODATKOWĄ Radosław Pęksa 2024-05-29 14:43:39 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Radosław Pęksa 2024-05-23 13:06:06 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych na 2 m-ce przed upływem kadencji Radosław Pęksa 2024-05-23 13:01:05 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 116 DJP na działkach o nr ew. 287, 288/2 w miejscowości Seroczyn, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki. Radosław Pęksa 2024-05-23 11:11:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Suchcice oraz Dzwonek gm Czerwin" Radosław Pęksa 2024-05-22 20:31:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 28.05.2024 r. Radosław Pęksa 2024-05-22 14:08:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 28.05.2024 r. Radosław Pęksa 2024-05-22 14:08:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie 201,4 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok 2790 m3 oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 907, 912, 913 obręb Malinowo Nowe, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2024-05-22 14:07:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na działkach ew. 154, 175 w miejscowości Czerwin ul. Polna, ul. Lipowa gmina Czerwin, powiat ostrołęcki. Radosław Pęksa 2024-05-21 13:27:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 102 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3 na działce nr geod. 60/2 położonej we wsi Łady-Mans, gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2024-05-21 13:25:17 dodanie dokumentu