Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-16 12:57:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego Radosław Pęksa 2023-06-16 12:56:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego Radosław Pęksa 2023-06-16 12:55:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do postępowań w sprawie przyznawania dodatku węglowego Radosław Pęksa 2023-06-16 12:53:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-06-16 12:51:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38b/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-06-16 12:50:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38a/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-16 12:48:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-06-16 12:47:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego Radosław Pęksa 2023-06-16 12:45:03 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu zmiany decyzji nr DRG.6730.45.2015, w sprawie prowadzenia robót górniczych (wydobycie kruszywa naturalnego żwiru) oraz rekultywacji działki po zakończeniu prac związanych z eksploatacją, na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 612/281 obręb 0031 STYLĄGI Radosław Pęksa 2023-06-16 08:46:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35a/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia zastępującemu Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Czerwin do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w Ramach Referatu Rozwoju Gospodarczego Radosław Pęksa 2023-06-15 14:18:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-15 14:05:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany składu stałej komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia i środków trwałych stanowiących własność Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-06-15 14:04:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-15 14:01:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-06-15 13:57:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego w Urzędzie Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-06-15 13:38:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-15 13:36:30 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-15 13:36:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-15 13:36:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-15 13:34:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-15 13:33:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31 marca 2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwin oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości Radosław Pęksa 2023-06-15 12:44:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do postępowań w sprawie przyznawania, ustalenia wysokości i wypłacania dodatku osłonowego. Radosław Pęksa 2023-06-15 12:38:44 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej SN-15kV i nN-0,4kV oraz rozbiórka istniejącej, elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, w miejscowości WIŚNIÓWEK. Radosław Pęksa 2023-06-15 08:32:25 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-14 14:32:43 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-14 14:25:46 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-14 14:25:43 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe wg stanu na 31.12.2022 rok Radosław Pęksa 2023-06-14 14:25:29 usunięcie dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV, rozbiórka istniejącej, elektroenergetycznej, napowietrznej linii nN wraz z demontażem słupów i osprzętu na odcinku budowy nowej linii, w miejscowości WIŚNIÓWEK. Radosław Pęksa 2023-06-14 13:44:24 dodanie dokumentu
Decyzja o ustaleniu działki nr 54, położonej w obrębie Damian, za mienie gromadzkie. Radosław Pęksa 2023-06-14 10:46:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Radosław Pęksa 2023-06-14 10:45:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie ws. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Jednostka Wytwórcza Czerwin" Radosław Pęksa 2023-06-14 08:43:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr LI/23 z obrad LI sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 11.05.2023 r. Radosław Pęksa 2023-06-13 10:30:53 edycja dokumentu
Protokół Nr LI/23 z obrad LI sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 11.05.2023 r. Radosław Pęksa 2023-06-13 09:49:28 edycja dokumentu
Protokół Nr LI/23 z obrad LI sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 11.05.2023 r. Radosław Pęksa 2023-06-13 09:49:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr LII/32/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Radosław Pęksa 2023-06-12 14:28:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr LII/31/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-06-12 14:27:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr LII/30/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2024-2027 Radosław Pęksa 2023-06-12 14:26:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr LII/29/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-06-12 14:25:52 dodanie dokumentu
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o nazwie: "Wydobywanie kopaliny ze złoża Rostki-Borowce pole S na działce nr ewid. 614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin." Radosław Pęksa 2023-06-12 13:57:37 dodanie dokumentu