Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-12-05 17:54:38 edycja dokumentu
Sprostowanie do Zawiadomienia z dnia 14 października 2023 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grodzisk Wieś i Stylągi, gmina Czerwin - obszar nr 1 Radosław Pęksa 2023-12-05 13:29:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr LV/40/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Radosław Pęksa 2023-12-05 12:20:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr 25.371.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr LV/40/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz ustalenia budżetu Gminy Czerwin w tej części Radosław Pęksa 2023-12-05 12:09:36 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy Radosław Pęksa 2023-12-05 07:48:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr LVI/23 z obrad sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 30.10.2023 r. Radosław Pęksa 2023-12-01 14:56:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr LVII/48/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Radosław Pęksa 2023-12-01 10:24:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr LVII/47/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-12-01 10:23:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/46/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2024 rok Radosław Pęksa 2023-12-01 10:22:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/45/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr LV/39/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Czerwin Radosław Pęksa 2023-12-01 10:21:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu LVII Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.11.2023 r. Radosław Pęksa 2023-11-23 15:43:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-11-22 12:16:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o rozprawie w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 157, 191, 223 położonych w obrębie PISKI gm. Czerwin Radosław Pęksa 2023-11-21 13:46:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Radosław Pęksa 2023-11-16 15:23:05 dodanie dokumentu
Postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi Radosław Pęksa 2023-11-15 13:39:46 edycja dokumentu
Postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi Radosław Pęksa 2023-11-15 13:28:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin nr RG.6722.1.2023, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grodzisk Wieś i Stylągi, gmina Czerwin - obszar nr 1. Radosław Pęksa 2023-11-15 11:01:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin nr RG.6722.1.2023, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grodzisk Wieś i Stylągi, gmina Czerwin - obszar nr 1. Radosław Pęksa 2023-11-15 11:01:32 usunięcie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin nr RG.6722.1.2023, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grodzisk Wieś i Stylągi, gmina Czerwin - obszar nr 1. Radosław Pęksa 2023-11-15 11:01:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin nr RG.6722.1.2023, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grodzisk Wieś i Stylągi, gmina Czerwin - obszar nr 1. Radosław Pęksa 2023-11-15 11:00:02 usunięcie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin nr RG.6722.1.2023, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grodzisk Wieś i Stylągi, gmina Czerwin - obszar nr 1. Paulina Zęgota 2023-11-15 09:44:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Czerwin nr RG.6722.1.2023, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grodzisk Wieś i Stylągi, gmina Czerwin - obszar nr 1. Paulina Zęgota 2023-11-15 09:44:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Bobin Radosław Pęksa 2023-11-15 09:24:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Jarnuty Radosław Pęksa 2023-11-15 09:24:32 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Jarnuty Radosław Pęksa 2023-11-15 09:23:54 dodanie dokumentu
Programy i strategie Radosław Pęksa 2023-11-14 16:57:00 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Stylągi Radosław Pęksa 2023-11-13 17:34:43 dodanie dokumentu
Postanowienie do dopuszczeniu Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na wydobywanie kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m 3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin. Radosław Pęksa 2023-11-09 15:02:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode Radosław Pęksa 2023-11-03 14:36:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr LV/23 z obrad sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 30.08.2023 r. Radosław Pęksa 2023-11-02 14:35:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr LVI/44/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Radosław Pęksa 2023-11-02 13:17:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr LVI/43/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-11-02 13:17:08 dodanie dokumentu
Decyzja Starosty Ostrołęckiego w sprawie ustalenia, że działka nr 522 położona w obrębie Stylągi, gm. Czerwin, stanowi mienie gromadzkie. Radosław Pęksa 2023-10-31 13:55:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Jednostka Wytwórcza Czerwin." Radosław Pęksa 2023-10-25 15:01:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu LVI Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.10.2023 r. Radosław Pęksa 2023-10-25 11:55:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czerwin o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce pole S" oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2023-10-23 12:03:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwa: "Wydobywanie kopaliny ze złoża "Rostki-Borowce" pole S oraz posadowienie zbiornika na olej napędowy o pojemności do 30 m3 w granicach projektowanego obszaru górniczego na działce nr ew. 614/2822 obręb Stylągi, gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2023-10-23 12:02:24 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr GN.6820.3.2023 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Ostrołęckiego znak GN.6820.3.2023 z dnia 30-08-2023 r. w sprawie ustalenia, że działka nr 402 o pow. 0,42 ha - położona w obrębie Jarnuty stanowi mienie gromadzkie. Radosław Pęksa 2023-10-18 19:03:43 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-10-17 11:27:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego Radosław Pęksa 2023-10-13 10:37:21 dodanie dokumentu