Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Czerwinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zwołanie LV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30.08.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-08-24 13:13:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr DRG.6733.4.2023, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rtm. Kossakowskiego, Henryka Sienkiewicza, Nowej i Parkowej w miejscowości CZERWIN w ramach zadania Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 542, 533/1, 553, 519/1, 474, 460, 463, 500/6 obręb-0006 CZERWIN, gmina Czerwin". Paulina Zęgota 2023-08-22 11:48:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr DRG.6733.4.2023, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rtm. Kossakowskiego, Henryka Sienkiewicza, Nowej i Parkowej w miejscowości CZERWIN w ramach zadania Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 542, 533/1, 553, 519/1, 474, 460, 463, 500/6 obręb-0006 CZERWIN, gmina Czerwin". Paulina Zęgota 2023-08-22 11:47:33 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje Radosław Pęksa 2023-08-22 08:19:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 roku o okręgach wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Pęksa 2023-08-18 13:16:16 dodanie dokumentu
Przetwarzanie danych osobowych Radosław Pęksa 2023-08-10 08:25:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz promocji Radosław Pęksa 2023-08-10 08:22:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-08-10 08:19:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości do 10 000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z magazynem energii, przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci falowników, transformatorów na działce nr 355 w obrębie ewid. Jarnuty, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki" Radosław Pęksa 2023-08-08 09:28:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 347 w miejscowości Laski szlacheckie, obręb Laski Szlacheckie, gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2023-08-03 14:53:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 347 w miejscowości Laski szlacheckie, obręb Laski Szlacheckie, gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2023-08-03 14:53:18 dodanie dokumentu
"Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości do 10 000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z magazynem energii, przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci falowników, transformatorów na działce nr 355 w obrębie ewid. Jarnuty, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki" Radosław Pęksa 2023-08-02 11:14:48 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 402 położonej w obrębie Jarnuty gm. Czerwin Radosław Pęksa 2023-07-28 15:58:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 423 o pow. 0,01 ha położonej w obrębie Jarnuty gm. Czerwin Radosław Pęksa 2023-07-28 15:57:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na legalizację urządzenia wodnego na działkach 147/2 i 149 obręb Dzwonek gm. Czerwin. Radosław Pęksa 2023-07-25 21:11:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr LIII/23 z obrad sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 30.06.2023 r. Radosław Pęksa 2023-07-25 09:39:09 edycja dokumentu
Protokół Nr LIII/23 z obrad sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 30.06.2023 r. Radosław Pęksa 2023-07-24 13:15:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/38/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Radosław Pęksa 2023-07-22 17:49:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/37/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grodzisk Wieś i Stylągi, gmina Czerwin - obszar nr 1 Radosław Pęksa 2023-07-22 17:48:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/36/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2022 Radosław Pęksa 2023-07-22 17:46:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Radosław Pęksa 2023-07-21 13:44:44 dodanie dokumentu
"Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości do 10 000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z magazynem energii, przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci falowników, transformatorów na działce nr 355 w obrębie ewid. Jarnuty, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki" Radosław Pęksa 2023-07-18 09:13:09 dodanie dokumentu
Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym Radosław Pęksa 2023-07-14 13:21:51 dodanie dokumentu
Zwołanie LIV sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 20.07.2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin Radosław Pęksa 2023-07-14 13:17:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 522 położonej w obrębie Stylągi. Radosław Pęksa 2023-07-14 09:38:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 347 w miejscowości Laski Szlacheckie, obręb Laski Szlacheckie, gmina Czerwin". Radosław Pęksa 2023-07-12 12:36:40 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Tyszki-Nadbory, gmina Czerwin Radosław Pęksa 2023-07-10 12:21:09 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa ulicy Sezamkowej w Czerwinie Radosław Pęksa 2023-07-07 11:59:32 dodanie dokumentu
Sprostowanie decyzji - rozbudowa drogi gminnej nr 250328 Grodzisk Duży - Borek Radosław Pęksa 2023-07-07 11:47:33 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania Radosław Pęksa 2023-07-04 11:32:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIII/35/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Radosław Pęksa 2023-07-04 10:56:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIII/34/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2022 rok Radosław Pęksa 2023-07-04 10:55:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIII/33/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania Radosław Pęksa 2023-07-04 10:54:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr LII/23 z obrad sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w dniu 07.06.2023 r. Radosław Pęksa 2023-07-04 10:48:52 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin, w sprawie wydania decyzji nr DRG.6733.2.2023 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV, rozbiórce istniejącej, elektroenergetycznej, napowietrznej linii nN wraz z demontażem słupów i osprzętu na odcinku budowy nowej linii, na terenie obejmującym część działki ewidencyjnej nr 31 (pas drogowy drogi publicznej kategorii gminnej) oraz części działek ewidencyjnych nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33/3, 34/1, 34/2, 35, 38, 39, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Wiśniówek, gm. Czerwin. Paulina Zęgota 2023-07-03 09:58:28 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin, w sprawie wydania decyzji nr DRG.6733.2.2023 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV, rozbiórce istniejącej, elektroenergetycznej, napowietrznej linii nN wraz z demontażem słupów i osprzętu na odcinku budowy nowej linii, na terenie obejmującym część działki ewidencyjnej nr 31 (pas drogowy drogi publicznej kategorii gminnej) oraz części działek ewidencyjnych nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33/3, 34/1, 34/2, 35, 38, 39, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Wiśniówek, gm. Czerwin. Paulina Zęgota 2023-07-03 09:57:25 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji nr DRG.6733.3.2023, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV i nN-0,4 kV oraz linii kablowej nN-0,4 kV, rozbiórce istniejącej, elektroenergetycznej, napowietrznej linii nN wraz z demontażem słupów i osprzętu na odcinku budowy nowej linii, na terenie obejmującym część działki ewidencyjnej nr 31 (pas drogowy drogi publicznej kategorii gminnej), działkę ewidencyjną nr 13 (pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej) oraz części działek ewidencyjnych nr 6, 7, 8, 9/4, 9/5, 10, 11, 12, 21, 22, 33/3 i 34/1, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Wiśniówek, gm. Czerwin. Paulina Zęgota 2023-06-30 08:26:58 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwin o wydaniu decyzji nr DRG.6733.3.2023, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV i nN-0,4 kV oraz linii kablowej nN-0,4 kV, rozbiórce istniejącej, elektroenergetycznej, napowietrznej linii nN wraz z demontażem słupów i osprzętu na odcinku budowy nowej linii, na terenie obejmującym część działki ewidencyjnej nr 31 (pas drogowy drogi publicznej kategorii gminnej), działkę ewidencyjną nr 13 (pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej) oraz części działek ewidencyjnych nr 6, 7, 8, 9/4, 9/5, 10, 11, 12, 21, 22, 33/3 i 34/1, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Wiśniówek, gm. Czerwin. Paulina Zęgota 2023-06-30 08:25:58 dodanie dokumentu
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Czerwin w 2022 roku Radosław Pęksa 2023-06-29 15:15:36 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE - Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obręb Wojsze, gmina Czerwin, wykonanie przepustów na projektowanych rowach otwartych przydrożnych zlokalizowanych w obręb Wojsze, gmina Czerwin, w związku z realizacją inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś - Wojsze - Janki Młode". Paulina Zęgota 2023-06-28 13:30:03 dodanie dokumentu